Jas.2.9; Lev.19.15; Deut.1.17; Deut.16.19; Prov.24.23; Rom.2.11; Eph.6.9; 1Cor.2.8; Acts.7.2
Jas.2.9; Lev.19.15; Deut.1.17; Deut.16.19; Prov.24.23; Rom.2.11; Eph.6.9; 1Cor.2.8; Acts.7.2
Prov.18.23
Prov.18.23
John.7.24
John.7.24
1Cor.1.27-1Cor.1.28; Job.34.19; 2Cor.8.9; Rev.2.9; Luke.12.21; Matt.5.3; Luke.6.20; Luke.12.32; Jas.1.12
1Cor.1.27-1Cor.1.28; Job.34.19; 2Cor.8.9; Rev.2.9; Luke.12.21; Matt.5.3; Luke.6.20; Luke.12.32; Jas.1.12
1Cor.11.22; Acts.16.19; Acts.8.3; Acts.17.6; Acts.18.12; Jas.5.6
1Cor.11.22; Acts.16.19; Acts.8.3; Acts.17.6; Acts.18.12; Jas.5.6
Isa.63.19; Isa.65.1; Amos.9.12; Acts.15.17
Isa.63.19; Isa.65.1; Amos.9.12; Acts.15.17
Lev.19.18
Lev.19.18
Jas.2.1
Jas.2.1
Matt.5.19; Gal.3.10
Matt.5.19; Gal.3.10
Exod.20.14; Exod.20.13; Exod.20.14; Exod.20.13
Exod.20.14; Exod.20.13; Exod.20.14; Exod.20.13
Jas.1.25
Jas.1.25
Job.22.6-Job.22.11; Ps.17.26-Ps.17.27; Prov.21.13; Ezek.25.11-Ezek.25.14; Matt.6.15; Matt.18.32-Matt.18.35; Luke.6.38
Job.22.6-Job.22.11; Ps.17.26-Ps.17.27; Prov.21.13; Ezek.25.11-Ezek.25.14; Matt.6.15; Matt.18.32-Matt.18.35; Luke.6.38
Jas.1.22
Jas.1.22
Job.31.19-Job.31.20; Luke.3.11
Job.31.19-Job.31.20; Luke.3.11
1John.3.17-1John.3.18
1John.3.17-1John.3.18
Rom.3.28; Rom.4.6; Heb.11.33; Matt.7.16-Matt.7.17; Gal.5.6
Rom.3.28; Rom.4.6; Heb.11.33; Matt.7.16-Matt.7.17; Gal.5.6
Deut.6.4; Rom.2.17-Rom.2.25; Matt.8.29; Mark.1.24; Mark.5.7; Luke.4.33-Luke.4.34; Acts.16.17; Acts.19.15
Deut.6.4; Rom.2.17-Rom.2.25; Matt.8.29; Mark.1.24; Mark.5.7; Luke.4.33-Luke.4.34; Acts.16.17; Acts.19.15
Gen.22.9; Gen.22.12; Gen.22.16-Gen.22.18
Gen.22.9; Gen.22.12; Gen.22.16-Gen.22.18
Heb.11.17; 1Thess.1.3
Heb.11.17; 1Thess.1.3
Rom.4.3; Gal.3.6; Gen.15.6; 2Chr.20.7; Isa.41.8
Rom.4.3; Gal.3.6; Gen.15.6; 2Chr.20.7; Isa.41.8
Heb.11.31; Josh.2.1-Josh.2.22; Josh.6.22
Heb.11.31; Josh.2.1-Josh.2.22; Josh.6.22
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Бир туугандарым, даңктуу Теңирибиз Ыйса Машайакка ишенгендер катары бет карамалык кылуудан сак болгула.
1 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица.
2 Чогулушуңарга алтын шакек тагынган, кымбат баалуу кийим кийген адам жана жупуну кийинген жарды адам келсе,
2 Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде,
3 силер кымбат баалуу кийим кийген адамды карап: «Сен бул жерге отурсаң болот», – деп, ал эми жарды адамга: «Сен тигил жерге тур же менин ылдый жагыма отур», – десеңер,
3 и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, -
4 анда адамдарды алакчылаган адилетсиз сот болуп жаткан жоксуңарбы?
4 то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?
5 Кулак салгылачы, сүйүктүү бир туугандарым! Ишенимге бай болушсун, Өзүн сүйгөндөргө убада кылган Падышачылыктын мурасчылары болушсун деп, Кудай бул дүйнөнүн жардыларын тандап алган жок беле?
5 Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?
6 Силер болсо жардыны кемсинтип жатасыңар. Силерди кысымга алып, сотторго сүйрөп барып жаткандар байлар эмеспи?!
6 А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?
7 Силер алып жүргөн жакшы атты жаманатты кылып жаткандар ошолор эмеспи?!
7 Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?
8 Эгерде силер Падышанын Ыйык Жазуудагы «Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй» деген мыйзамын аткарып жатсаңар, анда жакшы кылып жатасыңар.
8 Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, - хорошо делаете.
9 Эгерде бет карамалык кылып жатсаңар, анда күнөө кылып жатасыңар жана мыйзам алдында кылмышкерсиңер.
9 Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками.
10 Ким мыйзамдын баарын аткарып жүрүп, алардын бирин эле бузса, бүт мыйзамды бузган болот.
10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.
11 Анткени «Ойноштук кылба» деген Кудай «Киши өлтүрбө» деп да айткан. Эгерде сен ойноштук кылбасаң, бирок киши өлтүрсөң, баары бир мыйзамды бузуучу болосуң.
11 Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона.
12 Силер эркиндик мыйзамы боюнча соттолуучуларсыңар, ошондуктан сүйлөгөн сөзүңөр менен кылган ишиңер ошого ылайык болсун.
12 Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы.
13 Анткени ырайым кылбаган адам ырайымсыздык менен соттолот. Ырайым соттон жогору.
13 Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом.
14
Бир туугандарым, ким ишенем десе, бирок ишенимине ылайык иштерди кылбаса, андан эмне пайда? Ошондой ишеним аны куткара алабы?
14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?
15 Эгерде бир туугандарыңардын киер кийими, ичер тамагы жок болсо,
15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания,
16 араңардан бирөө аларга: «Тынчтык менен баргыла. Жылуу кийингиле, курсагыңарды тойгузгула», – десе, бирок алардын денесине керектүүнү бербесе, андан эмне пайда?
16 а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы?
17 Ошол сыяктуу эле ишсиз ишеним – өлүк ишеним.
17 Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.
18 Бирок кимдир бирөө минтип айтышы мүмкүн: «Сенин ишенимиң бар, ал эми менин иштерим бар. Мага ишсиз ишенимиңди көрсөт, мен болсо сага иштерим аркылуу ишенимимди көрсөтөйүн».
18 Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.
19 Сен Кудайдын бирөө экендигине ишенесиң, мунуң жакшы. Бирок жиндер да ишенип, титиреп турушат.
19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут.
20 Акылсыз адам, ишсиз ишеним өлүк экенин билгиң келеби?
20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?
21
Өз уулу Ыскакты курмандыкка чалмакчы болгон атабыз Ыбрайым иши менен акталган жок беле?
21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?
22 Көрдүңбү, анын ишеними иштери менен коштолгон. Ишеним иштер аркылуу жеткилеңдикке жетти.
22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?
23 Ошентип, Ыйык Жазуудагы «Ыбрайым Теңирге ишенди. Ишеними ага адилдик катары эсептелди» деген сөз аткарылып, Ыбрайым Кудайдын досу аталды.
23 И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим".
24 Көрдүңөрбү, адам ишеними менен гана эмес, иштери менен да акталат.
24 Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?
25 Чалгынчыларды үйүнө кабыл алып, андан кийин башка жол менен узатып жиберген бузулган аял Рахап да иши менен акталган жок беле?
25 Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?
26 Демек, рухсуз дене өлүк болгон сыяктуу эле, ишсиз ишеним да өлүк.
26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.