Acts.12.17; Rom.1.1; 2Pet.1.1; Jude.1.1; Luke.22.30; Acts.26.7; 1Pet.1.1; Acts.2.9-Acts.2.11; John.7.35
Acts.12.17; Rom.1.1; 2Pet.1.1; Jude.1.1; Luke.22.30; Acts.26.7; 1Pet.1.1; Acts.2.9-Acts.2.11; John.7.35
Matt.5.12; 1Pet.1.6
Matt.5.12; 1Pet.1.6
1Pet.1.7; Rom.5.3; Jas.5.11; Heb.10.36; 2Pet.1.6
1Pet.1.7; Rom.5.3; Jas.5.11; Heb.10.36; 2Pet.1.6
1Thess.5.23; Matt.5.48
1Thess.5.23; Matt.5.48
1Kgs.3.9-1Kgs.3.12; Prov.2.3-Prov.2.6; Matt.7.7; Prov.28.5
1Kgs.3.9-1Kgs.3.12; Prov.2.3-Prov.2.6; Matt.7.7; Prov.28.5
Mark.11.24; Matt.21.21; Isa.57.20; Eph.4.14
Mark.11.24; Matt.21.21; Isa.57.20; Eph.4.14
Jas.4.8; 2Pet.2.14; 2Pet.3.16
Jas.4.8; 2Pet.2.14; 2Pet.3.16
Jer.9.23; Ps.101.5; Ps.101.12; 1Cor.7.31; 1Pet.1.24
Jer.9.23; Ps.101.5; Ps.101.12; 1Cor.7.31; 1Pet.1.24
Isa.40.7
Isa.40.7
Jas.5.11; Matt.10.22; 1Pet.3.14; Dan.12.12; Rev.2.10; Rev.3.11; 1Cor.9.25; 2Tim.4.8; 1Pet.5.4; Jas.2.5
Jas.5.11; Matt.10.22; 1Pet.3.14; Dan.12.12; Rev.2.10; Rev.3.11; 1Cor.9.25; 2Tim.4.8; 1Pet.5.4; Jas.2.5
Job.15.35; Ps.7.15; Isa.59.4; Rom.5.12; Rom.6.23
Job.15.35; Ps.7.15; Isa.59.4; Rom.5.12; Rom.6.23
Ps.84.13; John.3.27; 1Cor.4.7; 1John.1.5; Mal.3.6
Ps.84.13; John.3.27; 1Cor.4.7; 1John.1.5; Mal.3.6
John.1.13; Gal.4.19; 1Pet.1.3; 1Pet.1.23; Eph.1.12; Jer.2.3; Rev.14.4; Rom.8.19-Rom.8.23
John.1.13; Gal.4.19; 1Pet.1.3; 1Pet.1.23; Eph.1.12; Jer.2.3; Rev.14.4; Rom.8.19-Rom.8.23
1John.2.21; Eccl.4.17-Eccl.5.1; Prov.10.19; Prov.17.27; Prov.14.29
1John.2.21; Eccl.4.17-Eccl.5.1; Prov.10.19; Prov.17.27; Prov.14.29
Col.3.8; Jas.3.13; 1Cor.15.2; Eph.1.13
Col.3.8; Jas.3.13; 1Cor.15.2; Eph.1.13
Rom.2.13; Jas.2.14-Jas.2.20; Matt.7.21; Matt.7.24-Matt.7.27; Luke.8.21; John.13.17
Rom.2.13; Jas.2.14-Jas.2.20; Matt.7.21; Matt.7.24-Matt.7.27; Luke.8.21; John.13.17
Jas.2.12; Gal.2.4; Gal.5.1; Gal.5.13; 1Pet.2.16; 2Pet.2.19; John.8.32; Ps.1.1-Ps.1.2; Luke.11.28
Jas.2.12; Gal.2.4; Gal.5.1; Gal.5.13; 1Pet.2.16; 2Pet.2.19; John.8.32; Ps.1.1-Ps.1.2; Luke.11.28
Jas.3.2-Jas.3.3; Ps.38.2; Jas.3.6; Ps.33.14; Ps.140.3; Acts.26.5
Jas.3.2-Jas.3.3; Ps.38.2; Jas.3.6; Ps.33.14; Ps.140.3; Acts.26.5
Matt.25.36; Job.31.17-Job.31.18; Isa.1.17; Isa.1.23; 1Tim.5.22; 1John.5.18; 2Pet.3.14
Matt.25.36; Job.31.17-Job.31.18; Isa.1.17; Isa.1.23; 1Tim.5.22; 1John.5.18; 2Pet.3.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кудайдын жана Теңир Ыйса Машайактын кулу Жакыптан Ысрайыл элинин тарап кеткен он эки уруусуна салам!
1 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, - радоваться.
2
Бир туугандарым, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла.
2 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения,
3 Анткени сыналган ишенимиңер чыдамкайлыкты жаратарын билесиңер.
3 зная, что испытание вашей веры производит терпение;
4 Бардык жагынан жеткилең, эч кемчиликсиз болушуңар үчүн, чыдамкайлык жеткилең аракетке ээ болушу керек.
4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
5 Кимиңерге акылмандык жетишпей жатса, баарына берешендик менен, жемелебестен берген Кудайдан сурасын, ага берилет.
5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему.
6 Бирок эч шектенбестен, ишеним менен сурасын. Анткени шектенген адам шамал айдаган деңиз толкунуна окшош.
6 Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
7 Мындай адам Теңирден бир нерсе алам деп ойлобой эле койсун.
7 Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.
8 Эки ойлуу адам өзүнүн бардык жолдорунда туруксуз.
8 Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих.
9 Басынтылган бир тууган өзүнүн бийиктиги менен сыймыктансын.
9 Да хвалится брат униженный высотою своею,
10 Ал эми бай бир тууган өзүнүн басынтылгандыгы менен сыймыктансын, анткени ал чөптүн гүлүнө окшоп тез эле соолуп калат.
10 а богатый - унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве.
11 Күн чыгып, аптап болуп турганда, чөп куурап, гүлү күбүлүп түшүп, кооздугу кетет. Ошол сыяктуу эле бай адам да өзүнүн жолдорунда куурайт.
11 Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих.
12 Сыноолорду башынан өткөрүп жаткан адам бактылуу. Анткени сыноодон өткөндөн кийин, ал адам Теңир Өзүн сүйгөндөргө убада кылган өмүр таажысын алат.
12 Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.
13
Азгырылып жатканда, эч ким: «Кудай мени азгырып жатат», – деп айтпасын. Анткени Кудай жамандыкка азгырылбайт жана эч кимди азгырбайт.
13 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого,
14 Тескерисинче, ар ким өзүнүн кумарына берилип, алданып азгырылат.
14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью;
15 Кумар түйүлүп, күнөө туулат. Ал эми кылынган күнөө өлүмгө дуушар кылат.
15 похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
16 Сүйүктүү бир туугандарым, алданбагыла!
16 Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.
17 Ар кандай жакшы нерсе, ар кандай жеткилең белек жогорудан, жарыктын Атасынан келет. Анда эч кандай өзгөрүлүү жок, өзгөрүлүүнүн көлөкөсү да жок.
17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.
18 Жараткандарынын ичинен биринчилери болуубуз үчүн, Ал бизди Өз каалоосу боюнча чындык сөзү аркылуу жаратты.
18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.
19
Сүйүктүү бир туугандарым, ар бир адам укканга даяр болсун, ойлонуп сүйлөсүн, ачууга алдырбасын.
19 Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев,
20 Анткени ачууланган адам Кудайга жаккан ишти жасабайт.
20 ибо гнев человека не творит правды Божией.
21 Ошондуктан ар кандай ыпыластыкты жана калган жаман адаттарыңарды таштап, жүрөгүңөргө себилип жаткан, жаныңарды куткара ала турган сөздү момундук менен кабыл алгыла.
21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.
22 Сөздү угуучулар гана болуп, өзүңөрдү алдабастан, сөздү аткаруучулар болгула.
22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.
23-24 Сөздү угуп, бирок аткарбаган адамды күзгүгө каранып, ары басары менен өзүнүн кандай экенин унутуп койгон адамга окшоштурса болот.
23 Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале:
23-24 Сөздү угуп, бирок аткарбаган адамды күзгүгө каранып, ары басары менен өзүнүн кандай экенин унутуп койгон адамга окшоштурса болот.
24 он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он.
25 Жеткилең мыйзамга, эркиндиктин мыйзамына, дитин коюп, ошол мыйзам боюнча жашаган адам унутчаак угуучу эмес, аткаруучу болуп, өз иш-аракетинен бакыт табат.
25 Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии.
26 Ким өзүн такыбаа эсептесе, бирок тилин тартпаса, анда ал өзүн өзү алдап жатат, анын такыбаалыгы – курулай такыбаалык.
26 Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие.
27 Кудай Атанын алдындагы таза жана кемчиликсиз такыбаалык – бул жетим-жесирлерге кам көрүү жана өзүн бул дүйнөдө таза сактоо.
27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.