2Sam.22.10; Ps.17.10; Ps.143.5; Judg.5.5; Mic.1.4
2Sam.22.10; Ps.17.10; Ps.143.5; Judg.5.5; Mic.1.4
Josh.2.9-Josh.2.10
Josh.2.9-Josh.2.10
Exod.14.13; Exod.15.11
Exod.14.13; Exod.15.11
Ps.30.20; 1Cor.2.9
Ps.30.20; 1Cor.2.9
Isa.59.12-Isa.59.15; Ps.89.6-Ps.89.6
Isa.59.12-Isa.59.15; Ps.89.6-Ps.89.6
Isa.43.22; Hos.7.7
Isa.43.22; Hos.7.7
Isa.63.16; Isa.45.9; Rom.9.20-Rom.9.21; Isa.29.23; Isa.45.11
Isa.63.16; Isa.45.9; Rom.9.20-Rom.9.21; Isa.29.23; Isa.45.11
Isa.57.16; Ps.73.1-Ps.73.2; Ps.78.8
Isa.57.16; Ps.73.1-Ps.73.2; Ps.78.8
Neh.1.3; Neh.2.3
Neh.1.3; Neh.2.3
Hag.1.9; Hag.2.3; 2Kgs.25.9; 2Chr.36.19; Ps.73.7
Hag.1.9; Hag.2.3; 2Kgs.25.9; 2Chr.36.19; Ps.73.7
Isa.42.14; Zech.1.12
Isa.42.14; Zech.1.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
О, эгерде Сен асманды жарып түшүп келсең, Сенин жүзүңдөн тоолор эрип кетмек.
1 О, если бы Ты расторг небеса и сошел! горы растаяли бы от лица Твоего,
2 Сенин ысымыңды душмандарыңа белгилүү кылыш үчүн, алар эритүүчү оттон эригендей, сууну кайнаткан оттон эригендей эримек. Сенин жүзүңдөн бардык элдер титиреп кетмек.
2 как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим; от лица Твоего содрогнулись бы народы.
3 Сен биз күтпөгөн коркунучтуу иштерди кылганыңда жана асмандан түшүп келгениңде, Сенин жүзүңдөн тоолор эриди.
3 Когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и нисходил, - горы таяли от лица Твоего.
4 Анткени Теңирден үмүт кылгандар үчүн ушунчалык көп иштерди жасаган Сенден башка Кудайды кылымдардын башталышынан бери эч бир кулак уккан эмес, эч бир көз көргөн эмес.
4 Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него.
5 Кубанган адамды, адилеттикти жараткан адамды, Сенин жолдоруңда Сени унутпаган адамды Сен мээримдүүлүк менен тосуп алып турдуң. Бирок мына, Сен каардандың, анткени биз эзелтеден бери күнөө кылып келе жатабыз. Анан биз кантип куткарылабыз?
5 Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего Тебя на путях Твоих. Но вот, Ты прогневался, потому что мы издавна грешили; и как же мы будем спасены?
6 Биз баарыбыз таза эместей болуп калдык, биздин болгон адилеттигибиз булганган кийимдей. Баарыбыз жалбырактай болуп соолуп калдык, мыйзамсыздыктарыбыз бизди шамалдай учуруп жатат.
6 Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас.
7 Сенин ысымыңды чакырган, жүрөгүнө Сенден таптакыр кетпөөнү салган эч ким жок. Ошондуктан Сен бизден Өз жүзүңдү жашырдың, бизди өз мыйзамсыздыктарыбыздын айынан өлүүгө таштадың.
7 И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя; поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших.
8 Бирок азыр, Теңир, Сен биздин Атабызсың. Биз топуракпыз, Сен болсо биздин Жаратуучубузсуң, биз баарыбыз Сенин колуңдан чыккан ишпиз.
8 Но ныне, Господи, Ты - Отец наш; мы - глина, а Ты - образователь наш, и все мы - дело руки Твоей.
9 Теңир, ченемсиз каарданба, мыйзамсыздыкты түбөлүккө эскере бербе. Бизге көз сал, биз баарыбыз Сенин элиңбиз.
9 Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же: мы все народ Твой.
10 Сенин ыйык шаарларың чөлгө айланды. Сион чөл болуп калды. Иерусалим ээн калды.
10 Города святыни Твоей сделались пустынею; пустынею стал Сион; Иерусалим опустошен.
11 Ата-бабаларыбыз Сени даңазалаган, ыйык, даңкка толгон үйүбүз өрттөлдү, бардык асыл буюмдарыбыз таланып-тонолду.
11 Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены.
12 Теңир, Сен ушундан кийин да дагы эле карманып тура бересиңби? Унчукпай, бизди ченемсиз жазалай бересиңби?
12 После этого будешь ли еще удерживаться, Господи, будешь ли молчать и карать нас без меры?