Isa.51.17; Exod.28.2; Exod.28.40; Zech.3.1-Zech.3.4; Isa.48.2; Neh.11.1; Isa.60.21; Joel.3.17; Isa.35.8; Rev.21.27
Isa.51.17; Exod.28.2; Exod.28.40; Zech.3.1-Zech.3.4; Isa.48.2; Neh.11.1; Isa.60.21; Joel.3.17; Isa.35.8; Rev.21.27
Isa.51.23; Isa.51.14
Isa.51.23; Isa.51.14
Isa.45.13; Isa.50.1; 1Pet.1.18
Isa.45.13; Isa.50.1; 1Pet.1.18
Gen.46.6
Gen.46.6
Rom.2.24; Ezek.36.20; Ezek.36.23
Rom.2.24; Ezek.36.20; Ezek.36.23
Isa.49.26
Isa.49.26
Nah.1.15; Rom.10.15; Isa.40.9
Nah.1.15; Rom.10.15; Isa.40.9
Isa.62.6; Isa.33.17; Isa.33.22; 1Cor.13.12; 1John.3.2; Rev.22.4
Isa.62.6; Isa.33.17; Isa.33.22; 1Cor.13.12; 1John.3.2; Rev.22.4
Ps.97.4; Isa.58.12; Isa.40.1; Isa.51.3; Isa.51.12
Ps.97.4; Isa.58.12; Isa.40.1; Isa.51.3; Isa.51.12
Isa.51.9; Ps.97.3; Luke.3.6
Isa.51.9; Ps.97.3; Luke.3.6
Isa.48.20; Jer.50.8; Jer.51.6; Jer.51.45; Zech.2.6-Zech.2.7; 2Cor.6.17; Rev.18.4; Ezra.1.7-Ezra.1.11
Isa.48.20; Jer.50.8; Jer.51.6; Jer.51.45; Zech.2.6-Zech.2.7; 2Cor.6.17; Rev.18.4; Ezra.1.7-Ezra.1.11
Exod.12.11; Exod.12.33; Exod.12.39; Mic.2.13; Exod.14.19; Isa.58.8
Exod.12.11; Exod.12.33; Exod.12.39; Mic.2.13; Exod.14.19; Isa.58.8
Isa.42.1
Isa.42.1
Isa.53.2-Isa.53.3
Isa.53.2-Isa.53.3
Lev.4.6; Lev.4.17; Isa.49.7; Isa.49.23; Rom.15.21; Rom.14.24
Lev.4.6; Lev.4.17; Isa.49.7; Isa.49.23; Rom.15.21; Rom.14.24
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Тур, тур, күчтөн, Сион! Ыйык шаар Иерусалим, өзүңдүн улуулугуңдун кийимин кий! Анткени мындан ары сага сүннөткө отургузулбагандар, таза эместер кирбейт.
1 Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый.
2 Өзүңдөн чаңды күбүп сал, тур, туткун Иерусалим! Сиондун туткун кызы, мойнуңдагы чынжырды чеч!
2 Отряси с себя прах; встань, пленный Иерусалим! сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона!
3 Анткени Кудай-Теңир мындай дейт: «Силер бекер сатылдыңар, кайра күмүшсүз сатылып алынасыңар».
3 ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены;
4 Анткени Теңир мындай дейт: «Мурун Менин элим Мисирге жашап туруш үчүн барган, Ашур аны эч себепсиз эзген.
4 ибо так говорит Господь Бог: народ Мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что.
5 Эми Менин бул жерде эмнем бар? – дейт Теңир. Менин элим бекер алынды, анын башчылары каарданып жатышат, – дейт Теңир. Менин ысымыма дайыма, күн сайын тил тийгизип жатышат.
5 И теперь что у Меня здесь? говорит Господь; народ Мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя Мое бесславится.
6 Ошондуктан Менин элим Менин ысымымды билишет. Ошондуктан ошол күнү “Мен мына!” деп айткан Мен ошол эле Теңир экенимди билишет».
6 Поэтому народ Мой узнает имя Мое; поэтому узнает в тот день, что Я тот же, Который сказал: "вот Я!"
7 Сионго: «Сенин Кудайың падышачылык кылып жатат!» – деп айткан, куткарууну жар салган, кубанычты сүйүнчүлөгөн, тынчтыкты кабарлаган тоодогу жакшы кабарчынын буттары кандай сонун!
7 Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: "воцарился Бог твой!"
8 Сенин күзөтчүлөрүңдүн үнү чыгып жатат, алар үнүн катуу чыгарышты, баары бирге кубанып жатышат, анткени алар Теңирдин Сионго кайтып келе жатканын өз көздөрү менен көрүп жатышат.
8 Голос сторожей твоих - они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион.
9 Шаттангыла, Иерусалимдин урандылары, чогуу ырдагыла, анткени Теңир Өз элин сооротту, Иерусалимди кун төлөп куткарды!
9 Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ Свой, искупил Иерусалим.
10 Теңир Өзүнүн ыйык каруу-булчуңун бүт элдердин көзүнчө көрсөттү. Ошондо бүт дүйнө жүзү Теңирибиздин куткаруусун көрөт.
10 Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего.
11 Кеткиле, кеткиле, ал жерден чыккыла, таза эмес нерселерге тийбегиле! Теңирдин идиштерин көтөрүп жүргөндөр, алардын чөйрөсүнөн чыккыла, өзүңөрдү тазалагыла.
11 Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь нечистого; выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни!
12 Анткени силер шашпай чыгасыңар, чуркап кетпейсиңер. Анткени силердин алдыңарда Теңир барат, артыңарда Ысрайылдын Кудайы сактоочу болот.
12 ибо вы выйдете неторопливо, и не побежите; потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас.
13
«Менин кулум ийгиликке жетишет, көтөрүлөт, көкөлөйт, даңазаланат!
13 Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится.
14 Сени көрүп, көп адамдар ушунчалык таң калышты, анткени эч бир адамдын жүзү Анын жүзүндөй бузулган эмес, адам баласынын өңү Анын өңүндөй бузулган эмес.
14 Как многие изумлялись, смотря на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов человеческих!
15 Ал көп элдерди ушинтип таң калтырат. Падышалар Анын алдында ооздорун жабышат, анткени алар өздөрүнө айтылбаган нерселерди көрүшөт, укпаган нерселерин билишет».
15 Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали.