Amos.6.13; Hos.11.2
Amos.6.13; Hos.11.2
Hos.2.8; Ps.113.12; Isa.40.19-Isa.40.20; 1Kgs.19.18; Job.31.26-Job.31.27
Hos.2.8; Ps.113.12; Isa.40.19-Isa.40.20; 1Kgs.19.18; Job.31.26-Job.31.27
Hos.6.4; Hos.6.4; Ps.1.4; Ps.67.3
Hos.6.4; Hos.6.4; Ps.1.4; Ps.67.3
Hos.12.9; Exod.20.3; Isa.43.11; Isa.45.21
Hos.12.9; Exod.20.3; Isa.43.11; Isa.45.21
Deut.2.7; Amos.3.2
Deut.2.7; Amos.3.2
Hos.4.7; Deut.8.12; Deut.8.14; Deut.32.15; Deut.8.12; Deut.8.14; Deut.32.15
Hos.4.7; Deut.8.12; Deut.8.14; Deut.32.15; Deut.8.12; Deut.8.14; Deut.32.15
Hos.5.14; Jer.5.6
Hos.5.14; Jer.5.6
2Sam.17.8; Prov.17.12; Hos.2.12
2Sam.17.8; Prov.17.12; Hos.2.12
Deut.33.26
Deut.33.26
Hos.8.4; Hos.10.3; 1Sam.8.5; 1Sam.8.19
Hos.8.4; Hos.10.3; 1Sam.8.5; 1Sam.8.19
1Sam.8.22; 1Sam.15.23
1Sam.8.22; 1Sam.15.23
Job.14.17; Job.14.17
Job.14.17; Job.14.17
Isa.13.8; 1Thess.5.3; 2Kgs.19.3
Isa.13.8; 1Thess.5.3; 2Kgs.19.3
Isa.25.8; Isa.26.19; Ezek.37.12; Isa.25.8; Isa.26.19; Ezek.37.12; 1Cor.15.55; Ezek.14.21; 1Cor.15.55; Ezek.14.21; Ezek.9.10
Isa.25.8; Isa.26.19; Ezek.37.12; Isa.25.8; Isa.26.19; Ezek.37.12; 1Cor.15.55; Ezek.14.21; 1Cor.15.55; Ezek.14.21; Ezek.9.10
Gen.41.52; Ezek.19.12; Jonah.4.8; Hab.1.9; Ezek.17.10; Hos.12.8
Gen.41.52; Ezek.19.12; Jonah.4.8; Hab.1.9; Ezek.17.10; Hos.12.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Эпрайым сүйлөгөндө, бардыгы титиреп турчу. Ал Ысрайылда жогору көтөрүлгөн, бирок ал Баал аркылуу күнөөгө батып өлдү.
Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле; но сделался виновным через Ваала, и погиб.
Азыр да алар күнөөлөрүнө күнөө кошуп алышты. Алар өздөрүнүн түшүнүгү боюнча өздөрүнүн күмүшүнөн өздөрүнө куйма буркандарды жасашты, алардын баары – толугу менен сүрөтчүнүн колунан чыккан иш. Алар курмандык чалган адамдарга: «Букачарларды өпкүлө!» – деп жатышат.
И ныне прибавили они ко греху: сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, - полная работа художников, - и говорят они приносящим жертву людям: "целуйте тельцов!"
Ошон үчүн алар таңкы булуттай, тез эле жок болуп кетүүчү шүүдүрүмдөй, кырмандан шамал учурган топондой, мордон чыккан түтүндөй болушат.
За то они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свеваемая с гумна, и как дым из трубы.
Бирок сен Мисир жеринен чыккандан бери Мен сенин Кудай-Теңириңмин. Ошондуктан сен Менден башка кудайды билбешиң керек, Менден башка Куткаруучу жок.
Но Я - Господь Бог твой от земли Египетской, - и ты не должен знать другого бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня.
Мен сени чөлдө, какшыган жерде таанып билдим.
Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей.
Жайыты бар кезде алар ток эле. Тойгондон кийин алардын жүрөгү көтөрүлдү, ошондуктан алар Мени эстеринен чыгарып коюшту.
Имея пажити, они были сыты; а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали Меня.
Ошон үчүн Мен аларга арстандаймын, кабыланга окшоп, жолдо аңдып турам.
И Я буду для них как лев, как скимен буду подстерегать при дороге.
Мен аларга мамалактарынан ажыраган ургаачы аюудай кол салам, алардын көөдөнүн жарып салам, Мен аларды ошол жерде ургаачы арстандай болуп жеп салам, аларды талаа жырткычтары тытып кетишет.
Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица; полевые звери будут терзать их.
Сен өзүңдү өлтүрдүң, Ысрайыл, анткени сен өзүңдүн таянычың болгон Мага каршы чыктың!
Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне опора твоя.
Сени куткара турган падышаң азыр кайда? Сенин бардык шаарларыңдагы башчыларың кайда? Сен алар жөнүндө «Мага падыша жана башчыларды бер!» деп айткансың.
Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих! Где судьи твои, о которых говорил ты: "дай нам царя и начальников"?
Ошондо Мен сага каарым менен падыша бердим, анан аны ачуум менен тартып алдым.
И Я дал тебе царя во гневе Моем, и отнял в негодовании Моем.
Эпрайымдын мыйзамсыздыгы түйүнчөккө түйүлүп турат, анын күнөөсү сакталып турат.
Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех.
Ал төрөп жаткан аялдай кыйналат. Ал – акылсыз уул, болбосо ал өзүнүн төрөлүүсүн создуктурмак эмес.
Муки родильницы постигнут его; он - сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей.
Мен аларды өлгөндөр жаткан жайдын бийлигинен кун төлөп куткарам, аларды өлүмдөн куткарам. Өлүм! Сенин уу тишиң кайда? Өлгөндөр жаткан жай! Сенин жеңишиң кайда? Өкүнүү көздөрүмдөн жашыруун.
От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня.
Эпрайым бир туугандарынын арасында жемиштүү болсо да чыгыш шамалы, чөлдөн көтөрүлгөн Теңир шамалы, келет, ошондо анын булагы соолуйт, башаты какшыйт: ал шамал бардык кымбат баалуу нерселер сакталган казынаны кыйратат.
Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его; он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов.