Heb.12.15
Heb.12.15
Rom.3.3
Rom.3.3
Heb.3.11; Ps.94.11
Heb.3.11; Ps.94.11
Gen.2.2; Exod.20.11; Exod.31.17
Gen.2.2; Exod.20.11; Exod.31.17
Heb.4.3
Heb.4.3
Heb.3.19
Heb.3.19
Heb.3.7-Heb.3.8
Heb.3.7-Heb.3.8
Rev.14.13
Rev.14.13
Heb.3.12
Heb.3.12
1Pet.1.23; Jer.23.29; 1Thess.2.13; Isa.49.2; Eph.6.17; Prov.5.4; Rev.1.16; Rev.2.12; 1Cor.14.24-1Cor.14.25
1Pet.1.23; Jer.23.29; 1Thess.2.13; Isa.49.2; Eph.6.17; Prov.5.4; Rev.1.16; Rev.2.12; 1Cor.14.24-1Cor.14.25
2Chr.16.9; Job.34.21; Ps.32.13-Ps.32.15; Job.26.6
2Chr.16.9; Job.34.21; Ps.32.13-Ps.32.15; Job.26.6
Heb.2.17-Heb.2.18; Heb.10.21; Eph.4.10; Heb.10.23
Heb.2.17-Heb.2.18; Heb.10.21; Eph.4.10; Heb.10.23
Heb.5.2; Isa.53.3; Heb.4.14; Heb.9.28; 1Pet.2.22; 1John.3.5; Heb.7.26; John.8.46; John.14.30
Heb.5.2; Isa.53.3; Heb.4.14; Heb.9.28; 1Pet.2.22; 1John.3.5; Heb.7.26; John.8.46; John.14.30
Heb.10.19; Eph.3.12; Heb.7.19; Heb.7.25
Heb.10.19; Eph.3.12; Heb.7.19; Heb.7.25
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Анын бейпил жайына кирүү жөнүндөгү убада күчүндө турганда, арабыздан эч ким кечигип калбашы үчүн сак бололу.
1 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.
2 Аларга жарыяланган сыяктуу эле, Жакшы Кабар бизге да жарыяланды. Ишеним менен кабыл алышпагандыктан, аларга өздөрү уккан сөз пайда алып келген жок.
2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших.
3 Ал эми биз, ишенгендер, бейпил жайга киребиз. Анткени Кудай мындай деген: «Каарданып турганымда, мындай деп ант бердим: Алар эч качан Менин бейпил жайыма киришпейт». Өзүнүн иштери дүйнө жаратылып бүткөн кезде эле аягына чыккан болсо да, Ал ушинтип айткан.
3 А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: "Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой", хотя дела Его были совершены еще в начале мира.
4 Ыйык Жазууда жетинчи күн жөнүндө мындай деп айтылган: «. . . Өзүнүн бардык иштерин бүтүрүп, жетинчи күнү эс алды».
4 Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмый от всех дел Своих.
5 Ошондой эле: «Алар Менин бейпил жайыма киришпейт», – деп да айтылган.
5 И еще здесь: "не войдут в покой Мой".
6 Ошентип, кээ бирөөлөрдүн бейпил жайга кирери шексиз. Ал эми мурун уккандар өздөрүнүн тил албастыгынан улам киришкен жок.
6 Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность,
7 Ушунча көп убакыт өткөндөн кийин, жогоруда айтылгандай, Дөөт аркылуу: «Бүгүн Анын үнүн укканыңарда, жүрөгүңөрдү катуулантпагыла», – деп айтуу менен, дагы бир күндү – «бүгүндү» белгиледи.
7 то еще определяет некоторый день, "ныне", говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: "ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших".
8 Эгерде Нундун уулу Жашыя аларды бейпил жайга киргизген болсо, анда Кудай ошондон кийин башка бир күн жөнүндө сөз кылбас эле.
8 Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне.
9 Демек, Кудайдын эли үчүн ишемби күн али алдыда.
9 Посему для народа Божия еще остается субботство.
10 Кудай Өз иштерин бүтүргөндөн кийин эс алгандай эле, Анын бейпил жайына кирген адам да өз иштерин бүтүргөндөн кийин эс алат.
10 Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих.
11 Ошондуктан ошол бейпил жайга кирүүгө аракеттенели. Эч ким аларга окшоп тил албастык кылып жыгылбасын.
11 Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность.
12 Себеби Кудайдын Сөзү тирүү жана таасирдүү, кош миздүү ар кандай кылычтан курч: ал жандан рухту ажыратып, муунга чейин, сөөктүн чучугуна чейин жетет, жүрөктөгү ойлорду, ниетти соттойт.
12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
13 Андан жашыруун эч бир жан жок. Анын көз алдында баары ачык-айкын. Анын алдында жооп беребиз.
13 И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.
14
Асмандан да жогору көтөрүлүп кеткен улуу Башкы ыйык кызмат кылуучубуз Кудай Уулу Ыйса бар болгондуктан, ачык тааныган ишенимибизди бекем туталы.
14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего.
15 Ал биздин алсыздыгыбызга боору оорубаган Башкы ыйык кызмат кылуучу эмес. Ал биз сыяктуу бардык жагынан сыналган, бирок күнөө кылган эмес. Биздин ушундай Башкы ыйык кызмат кылуучубуз бар.
15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
16 Ошол себептен жардам керек болгон убакта Анын мээримин көрүп, Андан ырайым табыш үчүн, ырайым тактысына кайраттуулук менен жакындайлы.
16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.