Муса аркылуу берилген мыйзам.
Acts.7.53; Heb.10.28; Num.15.30-Num.15.31; Deut.4.3; Deut.17.2; Deut.17.5; Deut.17.12; Deut.27.26; Heb.10.35; Heb.11.26
Acts.7.53; Heb.10.28; Num.15.30-Num.15.31; Deut.4.3; Deut.17.2; Deut.17.5; Deut.17.12; Deut.27.26; Heb.10.35; Heb.11.26
Heb.10.28-Heb.10.29; Heb.12.25; Matt.22.5; Heb.1.2; Mark.16.20; Acts.5.32; Luke.1.2
Heb.10.28-Heb.10.29; Heb.12.25; Matt.22.5; Heb.1.2; Mark.16.20; Acts.5.32; Luke.1.2
Heb.2.3; Acts.2.22; Acts.2.43; 1Cor.12.4; 1Cor.12.11; Eph.1.5
Heb.2.3; Acts.2.22; Acts.2.43; 1Cor.12.4; 1Cor.12.11; Eph.1.5
Heb.6.5
Heb.6.5
Ps.8.5-Ps.8.7
Ps.8.5-Ps.8.7
1Cor.15.25
1Cor.15.25
Heb.2.7; Acts.3.13; 1Pet.1.21; Acts.2.33; Phil.2.7-Phil.2.9; John.10.17; Matt.16.28; John.8.52; John.12.32
Heb.2.7; Acts.3.13; 1Pet.1.21; Acts.2.33; Phil.2.7-Phil.2.9; John.10.17; Matt.16.28; John.8.52; John.12.32
Luke.24.26; Rom.11.36; Heb.3.1; Rom.8.30; Heb.5.9; Heb.5.9; Heb.7.28; Luke.13.32; Phil.3.12
Luke.24.26; Rom.11.36; Heb.3.1; Rom.8.30; Heb.5.9; Heb.5.9; Heb.7.28; Luke.13.32; Phil.3.12
Heb.13.12; Heb.10.10; Heb.10.14; Heb.10.29; Acts.17.28; Matt.25.40
Heb.13.12; Heb.10.10; Heb.10.14; Heb.10.29; Acts.17.28; Matt.25.40
Ps.21.23; Heb.12.23
Ps.21.23; Heb.12.23
Ps.17.3; Isa.8.17; Isa.12.2; Isa.8.18; John.17.2
Ps.17.3; Isa.8.17; Isa.12.2; Isa.8.18; John.17.2
John.1.14; 1Cor.15.54-1Cor.15.56; Col.2.15; 2Tim.1.10; 1John.3.8; John.16.11
John.1.14; 1Cor.15.54-1Cor.15.56; Col.2.15; 2Tim.1.10; 1John.3.8; John.16.11
Rom.8.15
Rom.8.15
Isa.41.8-Isa.41.9; Heb.8.9
Isa.41.8-Isa.41.9; Heb.8.9
Phil.2.7; Heb.4.15-Heb.4.16; Heb.5.2; Heb.5.7-Heb.5.8; Heb.5.1; Rom.15.17
Phil.2.7; Heb.4.15-Heb.4.16; Heb.5.2; Heb.5.7-Heb.5.8; Heb.5.1; Rom.15.17
Heb.4.15; Luke.22.28
Heb.4.15; Luke.22.28
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошондуктан ишенимден тайбаш үчүн, уккан сөзүбүзгө өзгөчө маани беришибиз керек.
1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.
2 Эгерде периштелер аркылуу жарыяланган сөз милдеттендирүүчү сөз болгон болсо, ар бир күнөө, тил албастык тиешелүү жазасын алган болсо,
2 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние,
3 ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда биз жазадан кантип качып кутулабыз? Башында Теңир тарабынан жар салынган бул куткарылууну бизге Андан уккандар ырастап беришти.
3 то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него,
4 Кудай да аны Өзүнүн керемет-жышаандары, ажайыптары, ар түрдүү күчтөрү жана Өз каалоосуна жараша Ыйык Рухту бөлүштүрүп берүүсү менен күбөлөндүргөн.
4 при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?
5
Анткени Кудай биз айтып жаткан келечектеги ааламды периштелерге багындырып берген эмес.
5 Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим;
6 Бирөө бир жерде мындай деп күбөлөндүргөн экен: «Сен унутпагыдай, адам ким? Өзүң келип тургудай, адам баласы ким?»
6 напротив некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь его?
7 Сен аны периштелердин алдында бир аз убакытка эле басынттың. Ага урмат менен атак-даңкты таажы кылып кийгиздиң. Аны Өз колуң менен жасагандарыңдын үстүнө башчы кылып койдуң.
7 Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих,
8 Бардыгын бут алдына жыгып, багындырып бердиң». Бардыгын Ага багындырып бердиң, Ага багындырылбаган нерсе калган жок, бирок баары Ага багындырылганын азырынча көрө элекпиз.
8 все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено;
9 Бирок биз периштелердин алдында бир аз эле убакытка басынтылган Ыйсанын өлүмдү баштан кечиргендиги үчүн даңк менен урматты таажы катары кийгендигин көрдүк. Ал Кудайдын ырайымы боюнча бардыгы үчүн өлүмдү башынан кечирди.
9 но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех.
10 Баары Ал үчүн жана Ал аркылуу жаратылган. Көптөгөн балдарын даңкка жетелеген Ал алардын куткарылуусунун Башчысын азап чегүүлөр аркылуу жеткилең кылышы керек эле.
10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания.
11 Анткени ыйыктаган да, ыйыкталгандар да – баары бир Атадан. Ошондуктан Ыйса аларды бир туугандарым дегенден уялбайт:
11 Ибо и освящающий и освящаемые, все - от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря:
12 «Сенин ысымыңды бир туугандарыма жарыялайм, Сени жыйында даңктап ырдайм», – дейт.
12 возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя.
13 Ошондой эле: «. . . Мен Андан үмүттөнөм», дагы: «Мына, Мен жана Кудайдын Мага берген балдары», – дейт.
13 И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог.
14 Балдарынын денеси эттен жана кандан тургандыктан, Ыйса да эт менен кандан турган денеге ээ болду. Ал Өз өлүмү менен өлүм бийлигине ээ шайтанды күчүнөн ажыратыш үчүн,
14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола,
15 өлүмдөн коркуп, өмүр бою кул болуп жүргөндөрдү эркиндикке чыгарыш үчүн, денеге ээ болду.
15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству.
16 Себеби Ал периштелер үчүн эмес, Ыбрайымдын тукуму үчүн кам көрөт.
16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово.
17 Ошондуктан Ал Кудай алдында ырайымдуу, ишенимдүү Башкы ыйык кызмат кылуучу болуш үчүн, адамдардын күнөөлөрү үчүн чалына турган ырайым курмандыгы болуш үчүн, бардык жагынан бир туугандарына окшош болууга тийиш эле.
17 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа.
18 Өзү сыналып азап чеккендиктен, сыналып жаткандарга да жардам бере алат.
18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.