Eph.4.22; 1Cor.9.24; Heb.10.36; Heb.6.18
Eph.4.22; 1Cor.9.24; Heb.10.36; Heb.6.18
Luke.24.26; Phil.2.8; Isa.53.11; Ps.21.7-Ps.21.8; Ps.68.20; Isa.53.3; Heb.1.3
Luke.24.26; Phil.2.8; Isa.53.11; Ps.21.7-Ps.21.8; Ps.68.20; Isa.53.3; Heb.1.3
Matt.10.24; Rev.2.3; Gal.6.9
Matt.10.24; Rev.2.3; Gal.6.9
Prov.3.11-Prov.3.12; Job.5.17
Prov.3.11-Prov.3.12; Job.5.17
Ps.93.12; Ps.118.67; Ps.118.75; Rev.3.19
Ps.93.12; Ps.118.67; Ps.118.75; Rev.3.19
Deut.8.5; 2Sam.7.14; Prov.13.24; Prov.19.18; Prov.23.13
Deut.8.5; 2Sam.7.14; Prov.13.24; Prov.19.18; Prov.23.13
1Pet.5.9
1Pet.5.9
Num.16.22; Isa.38.16
Num.16.22; Isa.38.16
2Pet.1.4; Lev.11.44
2Pet.1.4; Lev.11.44
1Pet.1.6; Jas.3.17-Jas.3.18
1Pet.1.6; Jas.3.17-Jas.3.18
Isa.35.3; Job.4.3-Job.4.4
Isa.35.3; Job.4.3-Job.4.4
Prov.4.26-Prov.4.27; Jas.5.16; Gal.6.1
Prov.4.26-Prov.4.27; Jas.5.16; Gal.6.1
Rom.14.19; 1Thess.4.7; Matt.5.8; 2Cor.7.1; Eph.5.5; Rev.21.27; Rev.22.4
Rom.14.19; 1Thess.4.7; Matt.5.8; 2Cor.7.1; Eph.5.5; Rev.21.27; Rev.22.4
Heb.4.1; 2Cor.6.1; Gal.5.4; Deut.29.18
Heb.4.1; 2Cor.6.1; Gal.5.4; Deut.29.18
Heb.13.4; Gen.25.33
Heb.13.4; Gen.25.33
Gen.27.34; Gen.27.36; Gen.27.38
Gen.27.34; Gen.27.36; Gen.27.38
Exod.19.18; Exod.20.18; Deut.4.11; Deut.5.22; 2Cor.3.9
Exod.19.18; Exod.20.18; Deut.4.11; Deut.5.22; 2Cor.3.9
Exod.19.16; Exod.19.19; Exod.20.19; Deut.5.5; Deut.18.16
Exod.19.16; Exod.19.19; Exod.20.19; Deut.5.5; Deut.18.16
Exod.19.12-Exod.19.13
Exod.19.12-Exod.19.13
Exod.19.16; Deut.9.19
Exod.19.16; Deut.9.19
Rev.14.1; Gal.4.26; Jude.1.14
Rev.14.1; Gal.4.26; Jude.1.14
Exod.4.22; Luke.10.20; Gen.18.25
Exod.4.22; Luke.10.20; Gen.18.25
Heb.8.6; Heb.9.15; Heb.10.22; Heb.11.4; Gen.4.10
Heb.8.6; Heb.9.15; Heb.10.22; Heb.11.4; Gen.4.10
Heb.2.3
Heb.2.3
Exod.19.18; Hag.2.6; Hag.2.21
Exod.19.18; Hag.2.6; Hag.2.21
Ps.101.27
Ps.101.27
Dan.2.44; Heb.13.15
Dan.2.44; Heb.13.15
Deut.4.24; 2Thess.1.8
Deut.4.24; 2Thess.1.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ушундай көп күбөлөрдүн курчоосундагы биз ар кандай түйшүктөн жана оңой эле чырмап алчу ар кандай күнөөдөн арылып, алдыбыздагы жарыштын аягына чыдамдуулук менен чыгалы.
1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
2 Ишенимибиздин баштоочусу жана бүтүрүүчүсү болгон Ыйсаны карайлы. Ал алдыда күтүп турган кубанычтын ордуна, шылдың болгонуна карабай, айкаш жыгачка керилип, азапка чыдады, андан кийин Кудайдын тактысынын оң жагына отурду.
2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
3 Алдан тайып, кайратыңардан жазбашыңар үчүн, күнөөкөрлөрдөн ушундай кордук көргөн Ыйса жөнүндө ойлогула.
3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.
4 Күнөөгө каршы силер кан төгүлгүчө күрөшө элексиңер.
4 Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха,
5 Силерге уулдары катары «Уулум, Теңирдин жазасын четке какпа, Ал сенин айыбыңды ашкерелегенде, көңүлүңдү чөгөрбө.
5 и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.
6 Анткени Теңир кимди сүйсө, ошону жазалайт. Кабыл алган ар бир уулун уруп-сабайт» деп айтылган насаатты да унутуп койдуңар.
6 Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.
7 Тарбияланышыңар үчүн чыдагыла, анткени Кудай силерге уулдарындай мамиле кылып жатат. Атасы жазалабаган уул барбы?
7 Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?
8 Уулдарынын баарын жазалайт, эгерде жазаланбасаңар, анда силер өз эмес, никесиз төрөлгөн балдарсыңар.
8 Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
9 Бизди жазалаган ата-энебизди коркунуч менен урматтасак, анда жашашыбыз үчүн, рухий Атабызга андан бетер баш ийишибиз керек эмеспи?
9 Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
10 Алар бизди кыска гана убакыт үчүн, өздөрү туура көргөндөй жазалашкан. Кудай болсо бизге пайдалуу болушу үчүн, Өзү ыйык болгонундай, бизди да ыйык кылыш үчүн жазалайт.
10 Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.
11 Убагында ар бир жаза кубанычтай эмес, кайгыдай туюлат. Бирок ал аркылуу тарбиялангандан кийин, ал адилеттиктин тынчтык берүүчү жемишин берет.
11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности.
12 Ошондуктан чарчаган колуңарды, алсыраган тизеңерди чыңдагыла.
12 Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени
13 Аксагандар жолдон чыкпай, оңолушу үчүн, түз жол менен жүргүлө.
13 и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось.
14 Бардык адамдар менен тынчтыкта болууга жана ыйык болууга умтулгула, ыйык болмоюнча, эч ким Теңирди көрбөйт.
14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.
15 Эч ким Кудайдын ырайымынан ажырап калбашы үчүн, кандайдыр бир ачуу тамыр өсүп чыгып, зыян келтирбеши үчүн жана ал аркылуу көптөр булганбашы үчүн сак болгула.
15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие;
16 Араңарда тамак үчүн өзүнүн тунгучтугун сатып жиберген Эйсапка окшогон бузулган, кудайсыз адам болбошу үчүн сак болгула.
16 чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства.
17 Өзүңөр билесиңер, кийин Эйсап батаны мурастагысы келсе да, четке кагылган. Көз жашын төгүп жалбарса да, атасынын чечимин өзгөртө алган эмес.
17 Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами.
18 Силер көзгө көрүнгөн, жалындап күйгөн тоого, караңгылыкка, коюу караңгылыкка, бороон-чапкынга,
18 Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре,
19 сурнай үнүнө, угулган үнгө жакындап келген жоксуңар. Ал үндү уккандар: «Мындан ары бизге сүйлөбөсүн», – деп жалбарышкан.
19 не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
20 Анткени алар «Эгерде тоого жырткыч жакындаса да, ал таш бараңга алынат (же жаа менен атып өлтүрүлөт)» деген буйрукка чыдай алышкан эмес.
20 ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою);
21 Көрүнүш ушунчалык коркунучтуу болгондуктан, Муса да: «Коркуп, титиреп турам», – деген.
21 и столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: "я в страхе и трепете".
22 Силер болсо Сион тоосуна, тирүү Кудайдын асмандагы Иерусалим шаарына, түмөндөгөн периштелерге,
22 Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,
23 салтанаттуу чогулушка, ысымдары асмандагы китепке жазылган тунгучтардын Жыйынына, баарынын соттоочусу болгон Кудайга, жеткилеңдикке жеткен адилеттүүлөрдүн рухтарына,
23 к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства,
24 жаңы келишимдин арачысы Ыйсага, Абылдын канынан да жакшы сүйлөгөн чачыратылчу канга жакындап келдиңер.
24 и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева.
25 Силерге сүйлөгөн Кудайдан баш тартуудан сак болгула. Эгерде тигилер жер үстүндө сүйлөгөн Мусага кулак салбай жазаланышкан болсо, андан бетер биз, эгерде асмандан сүйлөгөн Кудайга кулак салбасак, жазадан качып кутула албайбыз.
25 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес,
26 Ошол убакта Анын үнү жерди солкулдаткан. Азыр болсо Ал: «Жерди гана эмес, асманды да дагы бир жолу солкулдатам», – деп убада берди.
26 Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо.
27 Солкулдабаган нерселер калышы үчүн, «дагы бир жолу» деген сөз солкулдаган, башкача айтканда, жаратылган нерселер өзгөрөрүн билдирет.
27 Слова: "еще раз" означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
28 Ошондуктан солкулдабаган Падышачылыкты кабыл алган биз Кудайга ыраазычылык билдирели, коркуу жана урмат көрсөтүү менен, Ага жаккандай кызмат кылалы.
28 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом,
29 Анткени биздин Кудайыбыз – жалмап салуучу от.
29 потому что Бог наш есть огнь поядающий.