Gen.36.7
Gen.36.7
1Sam.2.23-1Sam.2.24
1Sam.2.23-1Sam.2.24
Gen.44.20; Gen.37.23; Gen.37.32
Gen.44.20; Gen.37.23; Gen.37.32
Gen.42.6; Gen.42.9; Gen.43.26; Gen.44.14
Gen.42.6; Gen.42.9; Gen.43.26; Gen.44.14
Gen.35.18; Gen.37.7; Gen.37.9
Gen.35.18; Gen.37.7; Gen.37.9
Acts.7.9; Luke.2.19; Luke.2.51
Acts.7.9; Luke.2.19; Luke.2.51
Gen.33.18
Gen.33.18
Gen.13.18; Gen.35.27
Gen.13.18; Gen.35.27
2Kgs.6.13; 2Kgs.6.13
2Kgs.6.13; 2Kgs.6.13
Ps.36.12; Ps.36.32
Ps.36.12; Ps.36.32
Gen.37.26
Gen.37.26
Gen.42.22
Gen.42.22
Gen.37.29-Gen.37.30
Gen.37.29-Gen.37.30
Gen.37.3
Gen.37.3
Jer.38.6; Lam.3.53
Jer.38.6; Lam.3.53
Job.6.19; Isa.21.13; Gen.37.28; Gen.37.36; Gen.39.1; Gen.43.11; Jer.8.22; Jer.46.11
Job.6.19; Isa.21.13; Gen.37.28; Gen.37.36; Gen.39.1; Gen.43.11; Jer.8.22; Jer.46.11
Gen.37.20
Gen.37.20
1Sam.18.17
1Sam.18.17
Gen.37.36; Judg.8.22; Judg.8.24; Gen.45.4; Ps.104.17; Acts.7.9
Gen.37.36; Judg.8.22; Judg.8.24; Gen.45.4; Ps.104.17; Acts.7.9
Gen.44.13; Num.14.6; 2Sam.1.11; 2Sam.3.31; Job.1.20
Gen.44.13; Num.14.6; 2Sam.1.11; 2Sam.3.31; Job.1.20
Gen.42.13; Gen.42.32; Gen.42.36; Gen.44.31; Jer.31.15; Lam.5.7
Gen.42.13; Gen.42.32; Gen.42.36; Gen.44.31; Jer.31.15; Lam.5.7
Gen.37.23
Gen.37.23
Gen.37.20; Gen.44.28
Gen.37.20; Gen.44.28
2Sam.12.17; Gen.42.38; Gen.44.29; Gen.44.31
2Sam.12.17; Gen.42.38; Gen.44.29; Gen.44.31
Gen.37.28; Gen.37.25; Gen.39.1; Gen.40.3-Gen.40.4; Gen.41.10; Gen.41.12
Gen.37.28; Gen.37.25; Gen.39.1; Gen.40.3-Gen.40.4; Gen.41.10; Gen.41.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Жакып атасы жашаган Канаан жеринде жашап турду.
1 Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской.
2 Жакыптын жашоосу мындай эле: Жусуп он жети жашында, өспүрүм чагында өзүнүн бир туугандары менен, атасынын аялдары Била жана Зилпанын уулдары менен мал кайтарчу. Жусуп атасына алардын жаман иштерин жеткирип турчу.
2 Вот житие Иакова. Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их.
3 Ысрайыл Жусупту башка уулдарынан өзгөчө жакшы көрчү, анткени ал анын карыганда көргөн уулу эле. Ошон үчүн ага кооз кийим тиктирип берди.
3 Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, - и сделал ему разноцветную одежду.
4 Бир туугандары атасынын өздөрүнө караганда Жусупту көбүрөөк жакшы көрөрүн көрүшүп, Жусупту жек көрүп калышты. Аны менен бир тууганча сүйлөшө албай калышты.
4 И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно.
5 Бир күнү Жусуп түш көрүп, түшүн бир туугандарына айтып берди. Ошондон кийин алар аны ого бетер жек көрүп калышты.
5 И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим: и они возненавидели его еще более.
6 Жусуп аларга мындай деди: «Мен көргөн түшкө кулак салгылачы.
6 Он сказал им: выслушайте сон, который я видел:
7 Түшүмдө биз талаада боо байлап жүрүптүрбүз, бир маалда менин боом тикесинен туруп калды. Ошондо силердин боолоруңар тегерете туруп, менин боомо жүгүнүп, таазим этишти».
7 вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу.
8 Ошондо бир туугандары: «Кантип эле сен бизге падышалык кылып каласың? Кантип эле сен бизди бийлеп каласың?» – дешип, аны түшү үчүн, айткан сөздөрү үчүн ого бетер жек көрүп калышты.
8 И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его.
9 Ал дагы башка түш көрүп, түшүн бир туугандарына айтты: «Бүгүн мен дагы түш көрдүм. Түшүмдө күн менен ай жана он бир жылдыз мага жүгүнүп, таазим кылып жатыптыр».
9 И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря: вот, я видел еще сон: вот, солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне.
10 Ал түшүн атасы менен бир туугандарына да айтып берди эле, атасы урушуп, мындай деди: «Эмне деген түш көргөнсүң? Кантип эле мен да, апаң да, бир туугандарың да сага келип, таазим кылып калалы?»
10 И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?
11 Бир туугандары ыза болушту, атасы болсо анын сөзүн жүрөгүнө түйүп алды.
11 Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
12
Бир туугандары атасынын малын Шекемге жайып кетишкенде,
12 Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем.
13 Ысрайыл Жусупка: «Бир туугандарың Шекемде мал жайып жүрүшөт. Барып келчи, мен сени аларга жиберейин», – деди. Ал ага: «Мен даярмын», – деп жооп берди.
13 И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: вот я.
14 Атасы ага: «Барып, бир туугандарың аман-эсенби, малы түгөлбү, көрүп, мага жообун алып кел», – деди. Ошентип, аны Хеброн өрөөнүнөн Шекемге жөнөттү. Жусуп Шекемге келди.
14 И сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской; и он пришел в Сихем.
15 Ал талаада адашып жүргөндө, ага бирөө жолугуп, андан: «Эмне издеп жүрөсүң?» – деп сурады.
15 И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь?
16 «Мен бир туугандарымды издеп жүрөм. Алар кайсы жерде мал жайып жүргөнүн айтып коёсуңбу?» – деди ал.
16 Он сказал: я ищу братьев моих; скажи мне, где они пасут?
17 Ошондо жанагы киши: «Алар бул жерден кетишти, анткени мен алардын “Дотанга барабыз” дегенин уккам», – деди. Жусуп бир туугандарынын артынан жөнөп, аларды Дотандан тапты.
17 И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане.
18 Алар Жусупту алыстан көрүшүп, ал жакындай электе эле, аны өлтүрүүнү чечип коюшту.
18 И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его.
19 Анан алар бири-бирине: «Мына, түш көргүч келатат.
19 И сказали друг другу: вот, идет сновидец;
20 Жүргүлө, азыр барып, аны өлтүрүп, чуңкурга таштап салалы, аны жырткыч айбан жеп кетти деп айтып коёбуз. Ошондо анын түштөрү эмне болорун көрөбүз», – дешти.
20 пойдем теперь, и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его; и увидим, что будет из его снов.
21 Муну Рубейин угуп: «Жок, Жусупту өлтүрбөйбүз», – деп, аны алардын колунан куткарып калды.
21 И услышал сие Рувим и избавил его от рук их, сказав: не убьем его.
22 Рубейин аларга: «Кан төкпөгүлө. Аны чөлдөгү чуңкурга таштап салгыла, ага кол салбагыла», – деди. Ал бул сөздү Жусупту алардын колунан куткарып, атасына кайтарыш үчүн айтты.
22 И сказал им Рувим: не проливайте крови; бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его.
23 Жусуп өзүнүн бир туугандарына келгенде, алар Жусуптун үстүнөн кооз кийимин сыйрып алышты.
23 Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем,
24 Өзүн болсо чуңкурга таштап жиберишти. Ал чуңкур бош болчу, анда суу жок эле.
24 и взяли его и бросили его в ров; ров же тот был пуст; воды в нем не было.
25 Анан алар тамак жегени отурушканда, Гилат жактан келе жаткан Ысмайыл уулдарынын кербенин көрүштү. Алар төөлөрүнө жыпар жыттуу заттарды: стиракс, бальзам, ладан жүктөп алып, Мисирге алып бара жатышкан.
25 И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот, идет из Галаада караван Измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан: идут они отвезти это в Египет.
26 Ошондо Жүйүт бир туугандарына: «Бир тууганыбыздын канын төгүп, өлүгүн жашырып салгандан эмне пайда?
26 И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его?
27 Жүргүлө, аны Ысмайыл уулдарына сатып жиберели, колубуз да булганбайт, анткени ал биздин бир тууганыбыз, каныбыз бир», – деди. Бир туугандары анын тилин алышты.
27 Пойдем, продадим его Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались
28 Мидиандык соодагерлер өтүп бара жатышканда, Жусупту чуңкурдан тартып алышып, Ысмайыл уулдарына жыйырма күмүш дилдеге сатып жиберишти. Алар болсо Жусупту Мисирге алып кетишти.
28 и, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребренников; а они отвели Иосифа в Египет.
29 Рубейин чуңкурга кайра келип караса, чуңкурда Жусуп жок экен. Ошондо ал өз кийимдерин айрып жиберди.
29 Рувим же пришел опять ко рву; и вот, нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои,
30 Анан бир туугандарына келип: «Бала жок экен, эми мен кайда барам?» – деди.
30 и возвратился к братьям своим, и сказал: отрока нет, а я, куда я денусь?
31 Алар бир текени союп, Жусуптун кооз кийимин кан кылып,
31 И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью;
32 атасына берип жиберишти. Анан атасына келип, мындай дешти: «Биз муну таап алдык, карасаң, бул кийим уулуңдуку эмеспи?»
32 и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли; посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет.
33 Жакып анын кийимин таанып: «Бул – уулумдун кийими. Ал жырткычка жем болуптур, аны жырткыч жара тартып кеткен турбайбы», – деди.
33 Он узнал ее и сказал: это одежда сына моего; хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф.
34 Анан Жакып өз кийимин айрып, үстүнө зумбал кийип, уулун көп күн жоктоп ыйлады.
34 И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни.
35 Ошондо атасын сооротууга бүт уул-кыздары чогулду, бирок ал сооронгусу келбей: «Мен эми өлгөндөр жаткан жайга, уулума барганча кайгырып өтөм», – деди. Жусуптун атасы уулун ушинтип жоктоду.
35 И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его; но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его.
36 Мидиандыктар болсо аны фараондун сарай кызматчысы, сакчылардын башчысы Потипарга сатып жиберишти.
36 Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей.