Ps.140.5; 2Cor.2.7; Heb.12.13; Jas.5.19; Rom.15.1; 1Cor.10.15; 1Cor.2.15; 1Cor.4.21; 2Tim.2.25
Ps.140.5; 2Cor.2.7; Heb.12.13; Jas.5.19; Rom.15.1; 1Cor.10.15; 1Cor.2.15; 1Cor.4.21; 2Tim.2.25
Rom.15.1; 1Thess.5.14; Gal.5.14; 1John.4.21; John.13.34
Rom.15.1; 1Thess.5.14; Gal.5.14; 1John.4.21; John.13.34
Gal.2.6; 1Cor.3.7; 1Cor.3.18; 2Cor.12.11
Gal.2.6; 1Cor.3.7; 1Cor.3.18; 2Cor.12.11
1Cor.11.28; 2Cor.13.5
1Cor.11.28; 2Cor.13.5
Rom.14.12
Rom.14.12
Rom.15.27; 1Cor.9.11
Rom.15.27; 1Cor.9.11
1Cor.6.9; 1Cor.15.33; Jas.1.16; 2Cor.9.6
1Cor.6.9; 1Cor.15.33; Jas.1.16; 2Cor.9.6
Hos.8.7; Job.4.8; Rom.6.21; Jas.3.18
Hos.8.7; Job.4.8; Rom.6.21; Jas.3.18
2Thess.3.13; 1Cor.15.58; Heb.12.3; Heb.12.5; Heb.10.36; Matt.10.22
2Thess.3.13; 1Cor.15.58; Heb.12.3; Heb.12.5; Heb.10.36; Matt.10.22
Prov.3.27; John.9.4; John.12.35; Eph.4.28; 1Tim.6.18; 1Thess.5.15; Eph.2.19; 1Tim.5.8; Heb.3.6
Prov.3.27; John.9.4; John.12.35; Eph.4.28; 1Tim.6.18; 1Thess.5.15; Eph.2.19; 1Tim.5.8; Heb.3.6
1Cor.16.21
1Cor.16.21
2Cor.11.13; Gal.2.3; Gal.5.11
2Cor.11.13; Gal.2.3; Gal.5.11
1Cor.2.2; Phil.3.3; Phil.3.7-Phil.3.8; Rom.6.6
1Cor.2.2; Phil.3.3; Phil.3.7-Phil.3.8; Rom.6.6
Rom.2.28; Gal.5.6; John.3.5; John.3.7; Rom.6.4
Rom.2.28; Gal.5.6; John.3.5; John.3.7; Rom.6.4
Ps.124.5; Ps.127.6; Gal.3.7; Gal.3.9; Gal.3.29; Rom.2.29; Rom.4.12; Rom.9.6-Rom.9.8; Phil.3.3
Ps.124.5; Ps.127.6; Gal.3.7; Gal.3.9; Gal.3.29; Rom.2.29; Rom.4.12; Rom.9.6-Rom.9.8; Phil.3.3
Phlm.1.25; Rom.16.20; 2Tim.4.22
Phlm.1.25; Rom.16.20; 2Tim.4.22
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Бир туугандар, кандайдыр бир күнөө жасап айыбы ачылган адамды, силер, Рухтун жетеги менен жашагандар, момундук менен оң жолго салгыла, бирок өзүңөр да азгырылып кетпеш үчүн, сак болгула.
1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
2 Бири-бириңердин кыйынчылыгыңарды көтөргүлө, ошентип, Машайактын мыйзамын аткарасыңар.
2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
3 Анткени, эгерде кимдир бирөө чынында эч ким эмес болуп туруп, өзүн жогору бааласа, ал өзүн өзү алдайт.
3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.
4 Ар ким өзүнүн ишин текшерсин, ошондо ал башка бирөө тарабынан эмес, өзү тарабынан мактоого ээ болот,
4 Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом,
5 анткени ар ким өз жүгүн өзү көтөрөт.
5 ибо каждый понесет свое бремя.
6 Насаат алып жаткан адам колунда болгон нерсесин өзүнүн насаатчысы менен бөлүшсүн.
6 Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.
7 Алданбагыла: Кудай шылдың болбойт, анткени адам эмнени сепсе, ошону орот.
7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
8 Себеби өзүнүн күнөөкөр табиятына сепкен адам күнөөкөр табиятынан чирий турган нерсени алат, ал эми Рухка сепкен адам Рухтан түбөлүк өмүрдү алат.
8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
9 Жакшылык кылып жатып кейибейли, анткени алсырап калбасак, өз учурунда жыйнап алабыз.
9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
10 Ошондуктан убакыт барда, бардыгына, айрыкча, ишенимибиз бирлерге жакшылык кылалы.
10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
11
Карагылачы, мен өз колум менен, чоң тамгалар менен жазып жатам.
11 Видите, как много написал я вам своею рукою.
12 Адамдык табияты боюнча беделдүү болгусу келгендердин бардыгы Машайактын айкаш жыгачы үчүн куугунтукка алынбоолору үчүн гана силерди сүннөткө отурууга мажбур кылып жатышат.
12 Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов,
13 Анткени сүннөткө отургузулгандардын өздөрү да мыйзамды аткарышпайт, бирок алар силердин денеңер менен мактаныш үчүн, силердин сүннөткө отургузулушуңарды каалап жатышат.
13 ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.
14 Мен болсо Теңирибиз Ыйса Машайактын айкаш жыгачынан башка эч нерсе менен мактангым келбейт. Мен бул дүйнө үчүн, бул дүйнө мен үчүн айкаш жыгачка кадалган.
14 А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.
15 Анткени Машайак Ыйса жолунда сүннөткө отургузулуу же сүннөткө отургузулбоо маанилүү эмес, жаңы адам маанилүү.
15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.
16 Ушул эреже боюнча жашагандардын бардыгына жана Кудайдын Ысрайыл элине Кудай тынчтыгын берип, ырайымын төгө берсин!
16 Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.
17 Мындан ары эч ким мага кыйынчылык келтирбесин, анткени мен Теңир Ыйсанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрөм.
17 Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.
18 Бир туугандар, биздин Теңирибиз Ыйса Машайактын ырайымы силердин рухуңар менен бирге болсун! Оомийин!
18 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.