Eph.4.32; Matt.5.7; Matt.5.48; Luke.6.36
Eph.4.32; Matt.5.7; Matt.5.48; Luke.6.36
Rom.14.15; Col.3.14; John.13.34; Rom.8.37; Rom.4.25; Gen.8.21; Heb.7.27; Heb.9.14; Heb.10.10; Heb.10.12
Rom.14.15; Col.3.14; John.13.34; Rom.8.37; Rom.4.25; Gen.8.21; Heb.7.27; Heb.9.14; Heb.10.10; Heb.10.12
1Cor.6.18; Gal.5.19; Eph.5.12; Ps.15.4
1Cor.6.18; Gal.5.19; Eph.5.12; Ps.15.4
Eph.4.29; Eccl.10.13; Rom.1.28; Eph.5.20
Eph.4.29; Eccl.10.13; Rom.1.28; Eph.5.20
1Cor.6.9; Col.3.5
1Cor.6.9; Col.3.5
Matt.24.4; Col.2.8; Rom.1.18; Col.3.6; Eph.2.2; 1Pet.1.14
Matt.24.4; Col.2.8; Rom.1.18; Col.3.6; Eph.2.2; 1Pet.1.14
Eph.3.6
Eph.3.6
Eph.2.1-Eph.2.2; Acts.26.18; Isa.2.5; Luke.16.8; John.12.35-John.12.36
Eph.2.1-Eph.2.2; Acts.26.18; Isa.2.5; Luke.16.8; John.12.35-John.12.36
Gal.5.22; Rom.7.4
Gal.5.22; Rom.7.4
1Thess.2.4; 1Thess.5.21
1Thess.2.4; 1Thess.5.21
1Cor.5.9; Rom.6.21; Rom.13.12; Lev.19.17; 1Tim.5.20
1Cor.5.9; Rom.6.21; Rom.13.12; Lev.19.17; 1Tim.5.20
Eph.5.3
Eph.5.3
John.3.20-John.3.21; Eph.5.9
John.3.20-John.3.21; Eph.5.9
Isa.51.17; Isa.52.1; Isa.60.1; Mal.4.2; Rom.13.11; Isa.26.19; Luke.1.78-Luke.1.79
Isa.51.17; Isa.52.1; Isa.60.1; Mal.4.2; Rom.13.11; Isa.26.19; Luke.1.78-Luke.1.79
Col.4.5; Prov.15.21
Col.4.5; Prov.15.21
Eph.5.15; Eph.6.13; Eccl.12.1; Amos.5.13; Gal.1.4
Eph.5.15; Eph.6.13; Eccl.12.1; Amos.5.13; Gal.1.4
Rom.12.2; 1Thess.4.3; 1Thess.5.18
Rom.12.2; 1Thess.4.3; 1Thess.5.18
Prov.20.1; Prov.23.20; Prov.23.31; 1Cor.5.11; Titus.1.6; 1Pet.4.4; Luke.1.15
Prov.20.1; Prov.23.20; Prov.23.31; 1Cor.5.11; Titus.1.6; 1Pet.4.4; Luke.1.15
Acts.16.25; 1Cor.14.26; Col.3.16; Jas.5.13
Acts.16.25; 1Cor.14.26; Col.3.16; Jas.5.13
Col.3.17; 1Thess.1.2; 2Thess.1.3; Heb.13.15; John.14.13
Col.3.17; 1Thess.1.2; 2Thess.1.3; Heb.13.15; John.14.13
Phil.2.3
Phil.2.3
Eph.5.22-Eph.6.9; Col.3.18-Col.4.1
Gen.3.16; Eph.6.5
Eph.5.22-Eph.6.9; Col.3.18-Col.4.1
Gen.3.16; Eph.6.5
1Cor.11.3; Eph.1.22-Eph.1.23; 1Cor.6.13
1Cor.11.3; Eph.1.22-Eph.1.23; 1Cor.6.13
Col.3.20; Col.3.22; Titus.2.9
Col.3.20; Col.3.22; Titus.2.9
Eph.5.28; Eph.5.33; 1Pet.3.7; Eph.5.2
Eph.5.28; Eph.5.33; 1Pet.3.7; Eph.5.2
Titus.3.5; Rev.7.14; Eph.6.17; Heb.6.5; John.15.3
Titus.3.5; Rev.7.14; Eph.6.17; Heb.6.5; John.15.3
2Cor.11.2; Eph.1.4; Song.4.7
2Cor.11.2; Eph.1.4; Song.4.7
Eph.5.25; Eph.5.33
Eph.5.25; Eph.5.33
Gen.2.23; 1Cor.6.15
Gen.2.23; 1Cor.6.15
Matt.19.5; Mark.10.7-Mark.10.8; Gen.2.24; 1Cor.6.16
Matt.19.5; Mark.10.7-Mark.10.8; Gen.2.24; 1Cor.6.16
Eph.5.25; Eph.5.28; 1Pet.3.2; 1Pet.3.6
Eph.5.25; Eph.5.28; 1Pet.3.2; 1Pet.3.6
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Сүйүктүү балдар катары Кудайды туурагыла,
1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,
2 Машайак бизди сүйгөндүктөн, биз үчүн Өзүн Кудайга жыты жагымдуу тартуу жана курмандык катары бергендей, силер да сүйүү жолунда жүргүлө.
2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.
3 Араңарда ойноштук, ар кандай ыпыластык жана дүнүйөкорлук жөнүндө сөз да болбошу керек, себеби ыйыктарга мындай кылуу жарабайт.
3 А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым.
4 Ошондой эле уятсыз, маңызсыз жана маскаралаган сөздөрдү сүйлөбөгүлө, мындай кылуу жарабайт, анын ордуна ыраазычылык билдиргиле.
4 Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение;
5 Билип койгула: ойноштук кылуучу, нике бузуучу, дүнүйөкор, башкача айтканда, бутка табынуучу Машайактын жана Кудайдын Падышалыгында мураска ээ болбойт.
5 ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.
6 Эч ким силерди маңызсыз сөздөр менен алдабасын. Ошондой кылган баш ийбес адамдар Кудайдын каарына калышат.
6 Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления;
7 Ошондуктан аларга шерик болбогула.
7 итак, не будьте сообщниками их.
8
Силер бир кезде караңгы элеңер, бирок азыр Теңир аркылуу жарык болдуңар, жарыктын балдары катары жашагыла.
8 Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света,
9 Анткени жарыктын жемиши: боорукердик, адилдик, чындык.
9 потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.
10 Кудайга эмне жагарын ажырата билгиле.
10 Испытывайте, что благоугодно Богу,
11 Караңгылыктын жемишсиз иштерине аралашпагыла, тескерисинче, аларды ашкере кылгыла,
11 и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.
12 анткени алардын жашыруун кылып жаткандарын айтканга ооз да барбайт.
12 Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить.
13 Анткени ашкереленген нерсенин баары жарык аркылуу ашкереленет, ачыкка чыккан нерсенин баары – жарык.
13 Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть.
14 Ошондуктан Ыйык Жазууда: «Уктап жаткан өлүк адам, ойгон, тирил, Машайак сени жарык кылат», – деп айтылган.
14 Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос".
15 Ошентип, кандай жашап жатканыңарга көңүл коюп карап, акылсыздардай эмес, акылдуулардай жашагыла.
15 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
16 Убакытты пайдалана билгиле, анткени убакыт жаман.
16 дорожа временем, потому что дни лукавы.
17 Ошон үчүн акылсыз болбогула, тескерисинче, Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгиле.
17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.
18 Шарап ичип мас болбогула, анткени бул бузулган жашоого алып барат, тескерисинче, Рухка толгула:
18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,
19 бири-бириңерге забурларды, даңктоо ырларын жана рухий ырларды айтып, Теңирди чын жүрөгүңөр менен даңктап ырдагыла;
19 назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,
20 Теңирибиз Ыйса Машайактын атынан Кудай Атабызга бардык учурда бардык нерсе үчүн ыраазычылык билдиргиле;
20 благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,
21 Кудайдан коркуу менен бири-бириңерге баш ийгиле.
21 повинуясь друг другу в страхе Божием.
22
Аялдар, күйөөңөргө Теңирге баш ийгендей баш ийгиле,
22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
23 анткени дененин Куткаруучусу Машайак Жыйындын башчысы болгон сыяктуу эле, күйөө да аялдын башчысы.
23 потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
24 Жыйын Машайакка баш ийгендей эле, аялдар да бардык нерседе күйөөлөрүнө баш ийишсин.
24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
25 Күйөөлөр, аялыңарды Машайак Жыйынды сүйгөндөй сүйгүлө. Машайак Жыйын үчүн Өзүн берген.
25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
26 Ал Жыйынды сөз менен, суу менен жууп тазалап, ыйыктоо үчүн;
26 чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;
27 тагы, кемчилиги же ушул сыяктуу бир нерсеси жок, ыйык жана кемчиликсиз кылып, Өзүнүн алдына даңктуу кылып коюу үчүн Өзүн берген.
27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
28 Ошол сыяктуу эле күйөөлөр да аялдарын өздөрүнүн денесин сүйгөндөй сүйүшү керек. Аялын сүйгөн адам өзүн сүйөт.
28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.
29 Анткени эч ким эч качан өзүнүн денесин жек көрбөйт, тескерисинче, Машайак Жыйын үчүн кам көргөн сыяктуу, өз денесин азыктандырат, жылытат,
29 Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь,
30 анткени биз Анын дене мүчөлөрүбүз. Анын этинен жана сөөгүнөн жаратылганбыз.
30 потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.
31 «Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип, экөө бир дене болот».
31 Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
32 Бул сыр аябай терең, менин айтканым Машайакка жана Жыйынга тиешелүү.
32 Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
33 Силерге тиешелүүсү болсо бул: күйөөсү аялын өзүн сүйгөндөй сүйсүн, аял болсо күйөөсүн урматтасын.
33 Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.