Col.2.13; Col.1.21; Eph.2.5; Eph.4.18; Luke.15.24
Col.2.13; Col.1.21; Eph.2.5; Eph.4.18; Luke.15.24
Eph.4.17; Eph.4.22; Eph.5.8; Col.3.7; Rom.11.30; 1Cor.6.11; Eph.6.12; Rev.9.11; John.12.31; Eph.5.6; 1Pet.1.14
Eph.4.17; Eph.4.22; Eph.5.8; Col.3.7; Rom.11.30; 1Cor.6.11; Eph.6.12; Rev.9.11; John.12.31; Eph.5.6; 1Pet.1.14
Gal.5.16; Ps.50.7; Rom.5.12; 2Pet.2.14
Gal.5.16; Ps.50.7; Rom.5.12; 2Pet.2.14
Eph.2.7; Titus.3.5; Rom.2.4; John.3.16
Eph.2.7; Titus.3.5; Rom.2.4; John.3.16
Eph.2.1; Rom.5.6; Rom.5.8; Rom.5.10; Col.2.12-Col.2.13; John.14.19; Rev.20.4; Eph.2.8; Acts.15.11
Eph.2.1; Rom.5.6; Rom.5.8; Rom.5.10; Col.2.12-Col.2.13; John.14.19; Rev.20.4; Eph.2.8; Acts.15.11
Eph.1.20
Eph.1.20
Eph.2.4; Titus.3.4
Eph.2.4; Titus.3.4
Eph.2.5; 1Pet.1.5; Rom.4.16; 2Cor.3.5; John.4.10; Heb.6.4
Eph.2.5; 1Pet.1.5; Rom.4.16; 2Cor.3.5; John.4.10; Heb.6.4
2Tim.1.9; Titus.3.5; Rom.3.20; Rom.3.28; 1Cor.1.29; Judg.7.2
2Tim.1.9; Titus.3.5; Rom.3.20; Rom.3.28; 1Cor.1.29; Judg.7.2
Deut.32.6; Deut.32.15; Ps.99.3; Eph.3.9; Eph.4.24; Col.3.10; Eph.4.24; Eph.1.4; Col.1.10
Deut.32.6; Deut.32.15; Ps.99.3; Eph.3.9; Eph.4.24; Col.3.10; Eph.4.24; Eph.1.4; Col.1.10
Rom.2.26; Rom.2.28; Col.2.11; Col.2.13
Rom.2.26; Rom.2.28; Col.2.11; Col.2.13
1Cor.12.2; Eph.5.8; Col.3.7; Eph.4.18; Col.1.21; Ezek.14.5; Gal.2.15; Gal.4.8; Rom.9.4; 1Thess.4.13; Eph.1.18
1Cor.12.2; Eph.5.8; Col.3.7; Eph.4.18; Col.1.21; Ezek.14.5; Gal.2.15; Gal.4.8; Rom.9.4; 1Thess.4.13; Eph.1.18
Eph.2.17; Acts.2.39; Col.1.20; Rom.3.25
Eph.2.17; Acts.2.39; Col.1.20; Rom.3.25
Ps.71.7; Mic.5.5; Zech.9.10; Col.3.15; Luke.2.14; Gal.3.28; Col.1.21-Col.1.22; Rom.7.4
Ps.71.7; Mic.5.5; Zech.9.10; Col.3.15; Luke.2.14; Gal.3.28; Col.1.21-Col.1.22; Rom.7.4
Col.2.14; Col.2.20; Rom.6.4
Col.2.14; Col.2.20; Rom.6.4
Col.1.20-Col.1.22; 1Cor.12.13
Col.1.20-Col.1.22; 1Cor.12.13
Isa.57.19; Eph.2.13; Deut.4.7; Ps.148.14
Isa.57.19; Eph.2.13; Deut.4.7; Ps.148.14
John.14.6; Eph.3.12; John.10.7; John.10.9; Rom.5.2; Eph.4.4; 1Cor.12.13; John.4.23
John.14.6; Eph.3.12; John.10.7; John.10.9; Rom.5.2; Eph.4.4; 1Cor.12.13; John.4.23
Eph.2.12; Heb.11.13; Heb.13.14; Phil.3.20; Heb.12.22-Heb.12.23; Gal.6.10
Eph.2.12; Heb.11.13; Heb.13.14; Phil.3.20; Heb.12.22-Heb.12.23; Gal.6.10
Jer.12.16; 1Cor.3.9; Matt.16.18; Rev.21.14; 1Cor.3.11; Ps.117.22; Isa.28.16
Jer.12.16; 1Cor.3.9; Matt.16.18; Rev.21.14; 1Cor.3.11; Ps.117.22; Isa.28.16
Eph.4.15-Eph.4.16; 1Cor.3.16-1Cor.3.17
Eph.4.15-Eph.4.16; 1Cor.3.16-1Cor.3.17
1Pet.2.5; Eph.3.17; 2Cor.6.16; 1Tim.3.15
1Pet.2.5; Eph.3.17; 2Cor.6.16; 1Tim.3.15
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силер
1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,
2 бир кезде бул дүйнөнүн адаты боюнча, абада бийлик кылып жаткан төрөнүн жана Кудайга баш ийбеген адамдарда азыркы учурда аракеттенип жаткан рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар.
2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,
3 Бир кезде мындай адамдардын арасында биз да дененин каалоолорун аткарып, оюбузга келгенди кылып, денебиздин күнөөлүү каалоолору боюнча жашачубуз, башкалар сыяктуу эле табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз,
3 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,
4 бирок ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен
4 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас,
5 кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машайак менен бирге тирилтти (ырайымдын негизинде куткарылдыңар),
5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, -
6 бизди Машайак менен бирге тирилтип, Машайак Ыйса аркылуу асманга отургузду.
6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,
7 Кудай муну Машайак Ыйса аркылуу бизге көрсөткөн жакшылыгын жана Өз ырайымынын ченемсиз молдугун келечек кылымдарда көрсөтүш үчүн жасады.
7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.
8 Силер ырайымдын негизинде, ишеним аркылуу куткарылдыңар, бул силерден эмес, бул – Кудайдын белеги.
8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
9 Эч ким мактанбашы үчүн, бул кылган иштерден да эмес.
9 не от дел, чтобы никто не хвалился.
10 Анткени бизди Ал жараткан, Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн, биз Машайак Ыйса аркылуу жаратылганбыз.
10 Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
11
Ошондуктан эстегилечи, бутпарас болуп төрөлгөн силер бир кезде кол менен сүннөткө отургузулгандар тарабынан «сүннөтсүздөр» деп аталчусуңар.
11 Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками,
12 Ошол мезгилде силер Машайаксыз элеңер, Ысрайыл коомчулугунан четтетилгендер элеңер, келишимдердин негизинде берилген убадаларга чоочун элеңер, бул дүйнөдө үмүтсүз жана кудайсыз элеңер.
12 что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире.
13 Бир кезде алыс болгон силер Машайак Ыйса аркылуу, Машайактын каны аркылуу азыр жакын болуп калдыңар.
13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою.
14 Анткени Машайак биздин тынчтыгыбыз, Ал экөөнөн бирди жаратып, аларды бөлүп туруучу тосмону талкалады,
14 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,
15 душмандыкты Өз Денеси менен, осуяттардан турган мыйзамды окутуусу менен жок кылды. Муну Ал тынчтык орнотуп, экөөнөн Өзүнө бир жаңы адамды жаратыш үчүн,
15 упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир,
16 душмандыкты айкаш жыгачта жок кылып, айкаш жыгач аркылуу экөөнү бир Денеде Кудай менен элдештириш үчүн кылды.
16 и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.
17 Ошентип, Ал келип, алыс болгон силерге жана жакын болгон аларга тынчтыкты жар салды.
17 И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким,
18 Анткени Ал аркылуу биз – алыс жана жакын болгондор бир Рух менен Атага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатабыз.
18 потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
19 Демек, силер эми чоочундар жана келгиндер эмессиңер, ыйыктардын мекендештерисиңер жана Кудайдын Өз элисиңер,
19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
20 силер элчилер менен пайгамбарлардын пайдубалынын үстүнө курулгандарсыңар, ал эми бурчка коюлуучу негизги таш – Ыйса Машайак Өзү.
20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем,
21 Ошол Таштын үстүнө кыналып курулуп жаткан бүт имарат Теңирдин ыйык ийбадатканасы болуу үчүн бийиктеп келе жатат.
21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе,
22 Кудайдын турак жайы болуу үчүн, силер да Рух аркылуу ошол Таштын үстүнө курулуп жатасыңар.
22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.