Б.а., жеткилеңдик, молдук.
2Cor.1.1; 1Cor.1.1; Col.1.2
2Cor.1.1; 1Cor.1.1; Col.1.2
Rom.1.7
Rom.1.7
2Cor.1.3; 1Pet.1.3; Rom.15.6; Eph.1.20; Eph.2.6; Eph.3.10; Eph.6.12
2Cor.1.3; 1Pet.1.3; Rom.15.6; Eph.1.20; Eph.2.6; Eph.3.10; Eph.6.12
Eph.2.10; 2Thess.2.13; 1Pet.1.2; Jas.2.5; Deut.7.6; Deut.26.18; 2Tim.1.9; Matt.13.35; Eph.5.27; Col.1.22; 1Thess.4.7
Eph.2.10; 2Thess.2.13; 1Pet.1.2; Jas.2.5; Deut.7.6; Deut.26.18; 2Tim.1.9; Matt.13.35; Eph.5.27; Col.1.22; 1Thess.4.7
Eph.1.11; Rom.8.29-Rom.8.30; Rom.8.15; Eph.1.9; Luke.2.14; Heb.2.4; Luke.12.32
Eph.1.11; Rom.8.29-Rom.8.30; Rom.8.15; Eph.1.9; Luke.2.14; Heb.2.4; Luke.12.32
Eph.1.12; Eph.1.14; John.3.35; John.10.17; Col.1.13; Matt.3.17
Eph.1.12; Eph.1.14; John.3.35; John.10.17; Col.1.13; Matt.3.17
Col.1.14; Rom.3.24; 1Cor.1.30; Eph.4.30; Acts.20.28; Acts.2.38; Eph.3.8; Eph.3.16; Col.1.27; Rom.2.4
Col.1.14; Rom.3.24; 1Cor.1.30; Eph.4.30; Acts.20.28; Acts.2.38; Eph.3.8; Eph.3.16; Col.1.27; Rom.2.4
Rom.14.24; Eph.1.5; Eph.1.11; Rom.8.28; Rom.9.11
Rom.14.24; Eph.1.5; Eph.1.11; Rom.8.28; Rom.9.11
Mark.1.15; Col.1.16; Col.1.20; Eph.3.15; Phil.2.9-Phil.2.10
Mark.1.15; Col.1.16; Col.1.20; Eph.3.15; Phil.2.9-Phil.2.10
Deut.4.20; Deut.32.9; Eph.1.14; Eph.1.5; Eph.3.11; Rev.4.11; Rom.8.28; Acts.20.27
Eph.1.6; Eph.1.14; Phil.1.11
Deut.4.20; Deut.32.9; Eph.1.14; Eph.1.5; Eph.3.11; Rev.4.11; Rom.8.28; Acts.20.27
Deut.4.20; Deut.32.9; Eph.1.14; Eph.1.5; Eph.3.11; Rev.4.11; Rom.8.28; Acts.20.27
Eph.1.6; Eph.1.14; Phil.1.11
Eph.1.6; Eph.1.14; Phil.1.11
2Cor.6.7; Col.1.5; 2Tim.2.15; Acts.13.26; Acts.15.7; Eph.4.30; Acts.1.4
2Cor.6.7; Col.1.5; 2Tim.2.15; Acts.13.26; Acts.15.7; Eph.4.30; Acts.1.4
2Cor.1.22; Acts.20.32; Eph.1.18; Titus.2.14; Eph.1.7; 1Pet.2.9; Eph.1.6; Eph.1.12
2Cor.1.22; Acts.20.32; Eph.1.18; Titus.2.14; Eph.1.7; 1Pet.2.9; Eph.1.6; Eph.1.12
Col.1.4; Phlm.1.5; Rom.1.8
Col.1.4; Phlm.1.5; Rom.1.8
Col.1.9; Rom.1.9; 2Tim.1.3
Col.1.9; Rom.1.9; 2Tim.1.3
Rom.15.6; Col.1.9
Rom.15.6; Col.1.9
Heb.6.4; Heb.10.32; Rev.3.17-Rev.3.18; Acts.26.18; Eph.4.4; Eph.2.12; Eph.3.8; Eph.3.16; Col.1.27; Eph.1.7
Heb.6.4; Heb.10.32; Rev.3.17-Rev.3.18; Acts.26.18; Eph.4.4; Eph.2.12; Eph.3.8; Eph.3.16; Col.1.27; Eph.1.7
Eph.3.7; Phil.3.21; Col.1.29; Col.2.12; Eph.6.10; Dan.4.27
Eph.3.7; Phil.3.21; Col.1.29; Col.2.12; Eph.6.10; Dan.4.27
Acts.2.24; Mark.16.19; Acts.2.33; 1Pet.3.22; Eph.1.3
Acts.2.24; Mark.16.19; Acts.2.33; 1Pet.3.22; Eph.1.3
Eph.4.10; Col.2.10; John.3.31; 1Cor.15.24; Eph.3.15; Phil.2.9; Heb.1.4; Matt.12.32
Eph.4.10; Col.2.10; John.3.31; 1Cor.15.24; Eph.3.15; Phil.2.9; Heb.1.4; Matt.12.32
Ps.8.7; 1Cor.15.27; Eph.4.15; Eph.5.23; Col.1.18; Col.2.19; 1Cor.11.3; Col.2.10
Ps.8.7; 1Cor.15.27; Eph.4.15; Eph.5.23; Col.1.18; Col.2.19; 1Cor.11.3; Col.2.10
Eph.4.12; Eph.4.16; Eph.5.30; Col.1.18; Col.1.24; Eph.5.23; 1Cor.12.27; Eph.3.19; John.1.16; Eph.4.10; Jer.23.24; Col.3.11
Eph.4.12; Eph.4.16; Eph.5.30; Col.1.18; Col.1.24; Eph.5.23; 1Cor.12.27; Eph.3.19; John.1.16; Eph.4.10; Jer.23.24; Col.3.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кудайдын каалоосу менен Машайак Ыйсанын элчиси болгон Пабылдан Эфестеги ыйыктарга – Машайак Ыйсага ишенгендерге салам!
1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе:
2 Кудай Атабыз жана Теңирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин.
2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
3
Бизге Машайак аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Теңирибиз Ыйса Машайактын Кудайы жана Атасы макталсын!
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах,
4 Биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн, Ал бизди дүйнө жарала электен мурун Машайак аркылуу тандап алып,
4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,
5 Өз каалоосу жана жакшы тилеги боюнча Ыйса Машайак аркылуу Өзүнө бала кылып алууну алдын ала белгилеп койгон.
5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,
6 Кудай Өз ырайымынын даңкы чыгышы үчүн, сүйүктүү Уулу аркылуу бизге мол ырайым көрсөттү.
6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном,
7 Кудайдын мол ырайымынын негизинде Уулунун каны аркылуу кун төлөнүп, күнөөлөрүбүз кечирилди.
7 в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,
8 Кудай бизге бул мол ырайымды Өзүнүн даанышмандыгы жана акылмандыгы менен көрсөттү.
8 каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении,
9 Кудай бизге Машайак аркылуу алдын ала белгилеп койгон Өзүнүн жакшы тилеги боюнча Өз каалоосунун жашыруун сырын ачып берди.
9 открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем,
10 Ал өз убагы келгенде, асмандагы менен жердегинин бардыгын Машайактын башчылыгы астында бириктирет.
10 в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.
11-12 Машайакка башынан үмүт кылып жүргөн биз аркылуу Анын даңкы чыгышы үчүн, бардыгын Өз каалоосунун чечими боюнча Жасоочунун алдын ала аныктап койгону боюнча, Машайак аркылуу биз да мурасчылар болуп калдык.
11 В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей,
11-12 Машайакка башынан үмүт кылып жүргөн биз аркылуу Анын даңкы чыгышы үчүн, бардыгын Өз каалоосунун чечими боюнча Жасоочунун алдын ала аныктап койгону боюнча, Машайак аркылуу биз да мурасчылар болуп калдык.
12 дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа.
13 Чындык сөзүн, куткарылууңар жөнүндөгү Жакшы Кабарды, угуп, Машайакка ишенгениңерде, силер да Ал аркылуу убадаланган Ыйык Рух менен мөөрлөнгөнсүңөр.
13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,
14 Анын даңкы макталыш үчүн, Анын энчисине алынгандар куткарылышы үчүн, Ыйык Рух – биз ээ боло турган мурастын аманаты.
14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его.
15
Ошондуктан мен да силердин Теңир Ыйсага болгон ишенимиңер жана бардык ыйыктарга болгон сүйүүңөр жөнүндө уккандан бери,
15 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
16 сыйынган сайын силерди эстеп, силер үчүн дайыма Кудайга ыраазычылык билдирип жатам.
16 непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих,
17 Теңирибиз Машайактын Кудайы, даңктуу Ата Аны таанып билишиңер үчүн силерге акылмандык берүүчү жана түшүндүрүүчү Рухун берсин деп;
17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,
18 Ал чакырып алганда ээ болгон үмүтүңөр эмне экендигин жана Анын ыйыктарга бере турган даңктуу мурасынын молдугу кандай экендигин,
18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых,
19 ошондой эле Анын бийлиги бар күчүнүн таасири астында ишенген биздин ичибизде аракеттенип жаткан Анын кудурети канчалык ченемсиз экендигин таанып билишиңер үчүн, жүрөгүңөрдүн көздөрүн ачсын деп сыйынып жатам.
19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его,
20 Кудай Машайакты өлгөндөрдүн арасынан тирилтип, асманда Өзүнүн оң жагына отургузганда, ошол эле күч Машайактын ичинде аракеттенген;
20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,
21 Аны бардык башчылыктан, бийликтен, күчтөн жана үстөмдүктөн, ошондой эле азыркы мезгилде гана эмес, келечекте да атала турган бардык ысымдардан жогору койгон;
21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем,
22 бардыгын Анын бут алдына багындырган жана Аны бардыгынын үстүнөн, Жыйындын Башчысы кылып койгон.
22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,
23 Жыйын – Анын Денеси, бардыгын бардык жагынан Толтуруучунун толуктугу.
23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.