Luke.12.19
Luke.12.19
Prov.14.13
Prov.14.13
Eccl.1.17; Eccl.7.25
Eccl.1.17; Eccl.7.25
1Kgs.7.1-1Kgs.7.12; Song.8.11
1Kgs.7.1-1Kgs.7.12; Song.8.11
Song.4.16; Song.5.1
Song.4.16; Song.5.1
Gen.14.14; Gen.15.3; 1Kgs.4.23
Gen.14.14; Gen.15.3; 1Kgs.4.23
1Kgs.9.28; 1Kgs.10.10; 1Kgs.10.14; 1Kgs.10.21; 1Kgs.4.21; 1Kgs.10.15; 1Kgs.20.14; Ezek.19.8; 2Sam.19.35; 2Chr.35.25; 1Kgs.11.3
1Kgs.9.28; 1Kgs.10.10; 1Kgs.10.14; 1Kgs.10.21; 1Kgs.4.21; 1Kgs.10.15; 1Kgs.20.14; Ezek.19.8; 2Sam.19.35; 2Chr.35.25; 1Kgs.11.3
1Chr.29.25; Eccl.1.16; 1Chr.29.25; Eccl.1.16
1Chr.29.25; Eccl.1.16; 1Chr.29.25; Eccl.1.16
Prov.8.31; Eccl.3.22; Eccl.5.17; Eccl.9.9
Prov.8.31; Eccl.3.22; Eccl.5.17; Eccl.9.9
Eccl.1.14; Eccl.1.3
Eccl.1.14; Eccl.1.3
Eccl.7.25; Eccl.1.17; Eccl.1.9-Eccl.1.10
Eccl.7.25; Eccl.1.17; Eccl.1.9-Eccl.1.10
Prov.17.24; Eccl.3.19; Eccl.9.2-Eccl.9.3; Ps.48.11
Prov.17.24; Eccl.3.19; Eccl.9.2-Eccl.9.3; Ps.48.11
Eccl.2.16; Eccl.6.8
Eccl.2.16; Eccl.6.8
Eccl.1.11; Eccl.9.5; Eccl.2.14
Eccl.1.11; Eccl.9.5; Eccl.2.14
Eccl.2.11
Eccl.2.11
Eccl.1.3; Ps.38.7; Ps.48.11
Eccl.1.3; Ps.38.7; Ps.48.11
Eccl.7.25; Eccl.1.3
Eccl.7.25; Eccl.1.3
Eccl.1.3
Eccl.1.3
Job.5.7; Job.14.1; Eccl.1.13
Job.5.7; Job.14.1; Eccl.1.13
Eccl.3.12-Eccl.3.13; Eccl.3.22; Eccl.5.17; Eccl.8.15; 1Tim.6.17; Eccl.9.7; Luke.12.19; 1Cor.15.32; Eccl.3.13; Eccl.5.18
Eccl.3.12-Eccl.3.13; Eccl.3.22; Eccl.5.17; Eccl.8.15; 1Tim.6.17; Eccl.9.7; Luke.12.19; 1Cor.15.32; Eccl.3.13; Eccl.5.18
Job.32.8; Eccl.2.7; Job.27.16-Job.27.17; Prov.13.22; Eccl.1.14
Job.32.8; Eccl.2.7; Job.27.16-Job.27.17; Prov.13.22; Eccl.1.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Мен жүрөгүмдө: «Мен сени шаттык менен сынап көрөйүн, жакшы нерселерден ыракат ал», – дедим. Бирок бул да курулай убаракерчилик экен!
1 Сказал я в сердце моем: "дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром"; но и это - суета!
2 Мен күлкү тууралуу: «Бул – акылсыздык», – дедим, ал эми шаттык тууралуу: «Мындан эмне пайда?», – дедим.
2 О смехе сказал я: "глупость!", а о веселье: "что оно делает?"
3 Жүрөгүмдө денемди шарап менен ыракаттандырайын деген ойго келдим. Бирок жүрөгүмдү акыл башкаргандыктан, адам баласы үчүн эмне жакшы экенин, ал өзүнүн кыска өмүрүндө, асман астында эмне кылыш керек экенин билүү үчүн, акылсыздыкты сынап көрөйүн дедим.
3 Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое и, между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей.
4 Мен чоң иштерди жасадым: өзүмө үйлөрдү, жүзүмзарларды отургуздум,
4 Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники,
5 бакчаларды, сейил бактарды өстүрдүм, аларга мөмөлүү дарактардын түрүн отургуздум.
5 устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева;
6 Токойдо өскөн бак-дарактарды сугарып туруу үчүн, көлмөлөрдү курдум.
6 сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья;
7 Кулдарды жана күңдөрдү сатып алдым, менин үйүмдө төрөлгөн кулдар да бар болчу. Ошондой эле менин бодо жана майда малым Иерусалимде менден мурун жашагандардын баарыныкынан көп болчу.
7 приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме;
8 Падышалардан жана дубан башчылардан алтын, күмүш, кымбат баалуу таштарды чогулттум. Көп ырчы кыз-жигиттерди күттүм, адам баласынын ырахаты болгон ар түрдүү музыкалык аспаптарым бар эле.
8 собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих - разные музыкальные орудия.
9 Ошентип, мен Иерусалимде менден мурун жашагандардын баарынан улуу жана бай адам болдум; акылмандыгым да мага жардам берди.
9 И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною.
10 Көзүмдүн бир да каалоосун четке каккан жокмун. Жүрөгүм каалаган кубанычты тыйган жокмун, анткени жүрөгүм менин бардык иштериме кубанып турду, бул менин бардык иштеримден алган үлүшүм болду.
10 Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих.
11 Анан мен өз колум менен жасаган иштердин баарын жана өзүм эмгектенген эмгегимди карап, мындай чечимге келдим: бардыгы курулай убаракерчилик жана рухтун кыйналуусу, күн астында алардан пайда жок!
11 И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все - суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!
12 Ошондо мен акылмандыкка да, акылсыздыкка да, түркөйлүккө да көз салып көрөйүнчү деп кайрылдым. Падышадан кийин келген адам эмне кыла алат? Буга чейин жасалып келген нерсени эле кыла алат.
12 И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость: ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?
13 Ошентип, мен караңгылыктын жанында жарык кандай артыкчылыкка ээ болсо, акылсыздыктын жанында акылмандык ошондой артыкчылыкка ээ экенин көрдүм.
13 И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою:
14 Акылмандын көзү өз башында, ал эми акылсыз караңгылыкта жүрөт. Бирок баарынын башына бир эле нерсе түшөрүн билдим.
14 у мудрого глаза его - в голове его, а глупый ходит во тьме; но узнал я, что одна участь постигает их всех.
15 Анан жүрөгүмдө мындай дедим: «Акылсыздын башына түшкөн нерсе, менин башыма да түшөт, андай болсо эмне үчүн мен абдан акылдуу болдум?» Ошондо: «Бул да – курулай убаракерчилик», – дедим.
15 И сказал я в сердце моем: "и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым?" И сказал я в сердце моем, что и это - суета;
16 Анткени акылдууну деле акылсыздай түбөлүккө унутушат, келечекте бардыгы унутулат. Тилекке каршы, акылдуу да акылсыз сыяктуу эле өлөт.
16 потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым.
17 Мен өмүрдү жек көрүп калдым, анткени күн астында жасалып жаткан иштердин бардыгы мага жакпай калды. Анткени бардыгы курулай убаракерчилик жана рухтун кыйналуусу экен!
17 И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все - суета и томление духа!
18 Ошентип, мен күн астында жасаган эмгегимдин бардыгын жек көрүп калдым, анткени мен аны өзүмдөн кийинки адамга калтырышым керек.
18 И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня.
19 Анын акылдуу болорун же акылсыз болорун ким билет? Бирок ал менин күн астында акылмандуулук кылып эмгектенген иштеримдин баарына ээлик кылат. Бул да курулай убаракерчилик экен!
19 И кто знает: мудрый ли будет он, или глупый? А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это - суета!
20 Ошондо мен жүрөгүмдү күн астында кылган бардык эмгектеримден көңүл калууга бурдум,
20 И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем,
21 анткени кайсы бир адам акылын, билимин колдонуп, ийгиликтүү эмгектенип, анан бардыгын эмгектенбеген адамга ошонун үлүшү болгонсуп калтырууга тийиш. Бул да курулай убаракерчилик жана чоң жамандык экен!
21 потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это - суета и зло великое!
22 Ошондуктан адам күн астында эмгектенген бардык эмгегинен, жүрөгүнүн түйшүктөрүнөн эмне табат?
22 Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем?
23 Анткени анын бүт өмүрү – кайгы, бардык эмгеги – тынчсыздануу. Атүгүл, түн ичинде анын жүрөгү тынч албайт. Бул да курулай убаракерчилик экен!
23 Потому что все дни его - скорби, и его труды - беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это - суета!
24 Ичип-жеп жыргоо, өз эмгегинен ыракат алуу да адамдын бийлигинде эмес. Мен бул нерсе да Кудайдын колунда экенин көрдүм.
24 Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это - от руки Божией;
25 Анткени Ансыз ким ичип-жеп, ыракаттана алат?
25 потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него?
26 Анткени Теңир Өзүнө жаккан адамга акыл да, билим да, кубаныч да берет, ал эми күнөөкөр адамга жыюу, чогултуу түйшүгүн берет. Анан анын жыйгандарын Кудай Өзүнө жаккан адамга берет. Бул да курулай убаракерчилик жана рухтун кыйналуусу экен!
26 Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это - суета и томление духа!