Col.4.2-Col.4.4; Eph.6.18-Eph.6.20
Col.2.7
Col.4.2-Col.4.4; Eph.6.18-Eph.6.20
Col.2.7
Acts.14.27; Rom.14.24; Col.4.18; Eph.6.20; Phil.1.7
Acts.14.27; Rom.14.24; Col.4.18; Eph.6.20; Phil.1.7
Eph.5.15-Eph.5.17; Mark.4.11
Eph.5.15-Eph.5.17; Mark.4.11
Col.3.16; Mark.9.50; 1Pet.3.15
Col.3.16; Mark.9.50; 1Pet.3.15
Col.4.7-Col.4.9; Eph.6.21-Eph.6.22
Col.4.7-Col.4.9; Eph.6.21-Eph.6.22
Phlm.1.10; Phlm.1.16
Phlm.1.10; Phlm.1.16
Acts.19.29; Acts.20.4; Acts.27.2; Phlm.1.24; Rom.16.7; Acts.15.37; Acts.15.39; 2Tim.4.11
Acts.19.29; Acts.20.4; Acts.27.2; Phlm.1.24; Rom.16.7; Acts.15.37; Acts.15.39; 2Tim.4.11
Acts.1.23; Acts.18.7; Acts.11.2; Phlm.1.7
Acts.1.23; Acts.18.7; Acts.11.2; Phlm.1.7
Col.1.7; Phlm.1.23; Rom.15.30; Matt.5.48
Col.1.7; Phlm.1.23; Rom.15.30; Matt.5.48
2Tim.4.11; Acts.16.10; 2Tim.4.10; Phlm.1.24
2Tim.4.11; Acts.16.10; 2Tim.4.10; Phlm.1.24
Rom.16.5
Rom.16.5
1Thess.5.27
1Thess.5.27
Phlm.1.2; 2Tim.4.5
Phlm.1.2; 2Tim.4.5
1Cor.16.21; Heb.13.3; Col.4.3; Phil.1.7; 1Tim.6.21; 2Tim.4.22; Titus.3.15
1Cor.16.21; Heb.13.3; Col.4.3; Phil.1.7; 1Tim.6.21; 2Tim.4.22; Titus.3.15
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кожоюндар, асманда Теңириңер бар экенин билип, кулдарыңарга адилеттүү, туура мамиле кылгыла.
1 Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах.
2 Туруктуулук менен сыйынгыла, сергектик менен, ыраазычылык билдирүү менен сыйынгыла.
2 Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением.
3 Биз үчүн да сыйынып тургула: Кудай бизге Өзүнүн сөзүн таратышыбыз үчүн, Машайактын жашыруун сырын жар салышыбыз үчүн, эшик ачсын. Мен ошол жашыруун сыр үчүн камакта отурам.
3 Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах,
4 Бул жашыруун сырды кандай жар салышым керек болсо, ошондой ачып беришим үчүн сыйынып тургула.
4 дабы я открыл ее, как должно мне возвещать.
5 Убакыттан пайдаланып, сырттагыларга акыл-эстүүлүк менен мамиле кылгыла.
5 Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем.
6 Сөзүңөр туз менен татытылгандай, дайыма жагымдуу болсун, ар бир адамга жооп бере билгиле.
6 Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.
7
Сүйүктүү бир тууганыбыз, ишенимдүү кызматчы жана Теңир жолунда эмгектешим Тихик мен тууралуу силерге баарын айтып берет.
7 О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе,
8 Силердин абалыңарды билиши үчүн, силерди сооротушу үчүн, мен аны силерге
8 которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши,
9 араңардан келген ишенимдүү жана сүйүктүү бир тууганыбыз Онесим менен бирге жөнөттүм. Алар бул жерде болуп жаткан иштердин баарын силерге айтып беришет.
9 с Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем.
10 Мени менен бирге камакта отурган Аристарх жана Барнабанын жээни Марк (Марк жөнүндө силер «Эгерде ал силерге келсе, кабыл алгыла» деген буйрук алгансыңар),
10 Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы - о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его, -
11 ошондой эле Жуст деген да ысымы бар Ыйса силерге салам айтып жатышат. Алар – сүннөткө отургузулгандардан. Кудайдын Падышачылыгы үчүн кызмат кылган алар менин сооронучум болуп калышты.
11 также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они - единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою.
12 Ыйса Машайактын кулу, силердин араңардан келген Эпафрас, силерге салам айтып жатат. Силер жеткилең болушуңар үчүн, Кудайдын эркин таанып билишиңер үчүн, ал дайыма сыйынат.
12 Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу.
13 Ал силер үчүн жана лаодикеядагылар менен жераполдогулар үчүн өзгөчө кам көрүп жатат деп күбөлөндүрөм.
13 Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе.
14 Сүйүктүү дарыгер Лука менен Демас силерге салам айтып жатышат.
14 Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас.
15 Лаодикеядагы бир туугандарга жана Нимпанга, анын үйүндө чогулган Жыйынга салам айтып койгула.
15 Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его.
16 Бул катты окуп чыкканыңардан кийин, Лаодикеядагы Жыйын да окугудай кылгыла. Лаодикеядан келген катты силер да окугула.
16 Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.
17 Архипке айтып койгула: Теңирден алган тапшырмасын аягына чыгарсын.
17 Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе.
18 Мен, Пабыл, бул саламды өз колум менен жазып жатам. Менин туткунда жүргөнүмдү унутпагыла. Кудай баарыңарга ырайымын төгө берсин! Оомийин.
18 Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.