Эврей элинин салты боюнча эл алдына чыгып сүйлөй турган адам колу менен белги берчү.
Тобо кылуу менен коштолгон чөмүлдүрүү.
Acts.11.27; Acts.15.32; Acts.19.6; Acts.21.9-Acts.21.10; Rom.12.6-Rom.12.7; 1Cor.12.28-1Cor.12.29; Acts.11.27; Acts.15.32; Acts.19.6; Acts.21.9-Acts.21.10; Rom.12.6-Rom.12.7; 1Cor.12.28-1Cor.12.29; Acts.11.22-Acts.11.26; Luke.3.1
Acts.11.27; Acts.15.32; Acts.19.6; Acts.21.9-Acts.21.10; Rom.12.6-Rom.12.7; 1Cor.12.28-1Cor.12.29; Acts.11.27; Acts.15.32; Acts.19.6; Acts.21.9-Acts.21.10; Rom.12.6-Rom.12.7; 1Cor.12.28-1Cor.12.29; Acts.11.22-Acts.11.26; Luke.3.1
Acts.20.28; Acts.8.29; Rom.1.1; Gal.1.15; Acts.9.15
Acts.20.28; Acts.8.29; Rom.1.1; Gal.1.15; Acts.9.15
Acts.6.6; Acts.14.26
Acts.6.6; Acts.14.26
Acts.13.2; Acts.16.6-Acts.16.7
Acts.13.2; Acts.16.6-Acts.16.7
Acts.13.14; Acts.9.20; Acts.14.1; Acts.17.1-Acts.17.2; Acts.17.10; Acts.17.17; Acts.18.4; Acts.18.19; Acts.19.8; Acts.13.46; Mark.6.2; Acts.12.12; Acts.19.22
Acts.13.14; Acts.9.20; Acts.14.1; Acts.17.1-Acts.17.2; Acts.17.10; Acts.17.17; Acts.18.4; Acts.18.19; Acts.19.8; Acts.13.46; Mark.6.2; Acts.12.12; Acts.19.22
Acts.8.9; Acts.8.11; Matt.7.15
Acts.8.9; Acts.8.11; Matt.7.15
Acts.13.8; Acts.13.12; Acts.18.12; Acts.19.38
Acts.13.8; Acts.13.12; Acts.18.12; Acts.19.38
Acts.13.6; Exod.7.11; 2Tim.3.8; Acts.13.7; Acts.13.12
Acts.13.6; Exod.7.11; 2Tim.3.8; Acts.13.7; Acts.13.12
Acts.4.8
Acts.4.8
Matt.13.38; Acts.18.14; Mic.3.9; Hos.14.10; 2Pet.2.15; Acts.18.25-Acts.18.26
Matt.13.38; Acts.18.14; Mic.3.9; Hos.14.10; 2Pet.2.15; Acts.18.25-Acts.18.26
Acts.11.21; Exod.9.3; 1Sam.5.6-1Sam.5.7; 1Sam.5.11; Ps.31.4; Heb.10.31; 1Pet.5.6; Acts.9.8; Acts.22.11
Acts.11.21; Exod.9.3; 1Sam.5.6-1Sam.5.7; 1Sam.5.11; Ps.31.4; Heb.10.31; 1Pet.5.6; Acts.9.8; Acts.22.11
Acts.13.49; Acts.15.35
Acts.13.49; Acts.15.35
Acts.13.5; Acts.12.12
Acts.13.5; Acts.12.12
Acts.13.42; Acts.13.44; Acts.16.13; Acts.17.2; Acts.18.4; Acts.13.5
Acts.13.42; Acts.13.44; Acts.16.13; Acts.17.2; Acts.18.4; Acts.13.5
Acts.15.21; Luke.16.16; Mark.5.22; Heb.13.22
Acts.15.21; Luke.16.16; Mark.5.22; Heb.13.22
Acts.12.17; Acts.13.26; Acts.10.2; Acts.10.22
Acts.12.17; Acts.13.26; Acts.10.2; Acts.10.22
Matt.15.31; Deut.7.6-Deut.7.8; Num.24.7; Acts.7.17; Exod.1.1; Exod.1.7; Exod.1.12; Ps.104.23-Ps.104.24; Exod.6.6; Exod.13.14; Exod.13.16
Matt.15.31; Deut.7.6-Deut.7.8; Num.24.7; Acts.7.17; Exod.1.1; Exod.1.7; Exod.1.12; Ps.104.23-Ps.104.24; Exod.6.6; Exod.13.14; Exod.13.16
Acts.7.36; Deut.9.5-Deut.9.24
Acts.7.36; Deut.9.5-Deut.9.24
Acts.7.45; Deut.7.1; Josh.14.1-Josh.14.2; Josh.19.51; Ps.77.55; Ps.135.21-Ps.135.22
Acts.7.45; Deut.7.1; Josh.14.1-Josh.14.2; Josh.19.51; Ps.77.55; Ps.135.21-Ps.135.22
Judg.2.16; Judg.3.9; Acts.3.24
Judg.2.16; Judg.3.9; Acts.3.24
1Sam.8.5; 1Sam.10.1; 1Sam.9.1-1Sam.9.2
1Sam.8.5; 1Sam.10.1; 1Sam.9.1-1Sam.9.2
1Sam.15.23; 1Sam.15.26; 1Sam.15.28; 1Sam.16.1; Hos.13.11; 1Sam.16.13; 2Sam.2.4; 2Sam.5.3; Ps.88.21; Acts.7.46; 1Sam.13.14; Acts.13.36
1Sam.15.23; 1Sam.15.26; 1Sam.15.28; 1Sam.16.1; Hos.13.11; 1Sam.16.13; 2Sam.2.4; 2Sam.5.3; Ps.88.21; Acts.7.46; 1Sam.13.14; Acts.13.36
Matt.1.1; Luke.2.11; Ps.131.11; Acts.13.32-Acts.13.33
Matt.1.1; Luke.2.11; Ps.131.11; Acts.13.32-Acts.13.33
Acts.1.22; Matt.3.1; Acts.19.4; Mark.1.4; Luke.3.3; Acts.2.38; Matt.3.11
Acts.1.22; Matt.3.1; Acts.19.4; Mark.1.4; Luke.3.3; Acts.2.38; Matt.3.11
John.1.20; John.1.27; Matt.3.11; Mark.1.7; Luke.3.16
John.1.20; John.1.27; Matt.3.11; Mark.1.7; Luke.3.16
Acts.13.16; Acts.10.36; Eph.1.13; Acts.5.20; Acts.4.12
Acts.13.16; Acts.10.36; Eph.1.13; Acts.5.20; Acts.4.12
2Cor.3.14-2Cor.3.15; Acts.3.17; Acts.13.15; Acts.15.21; Luke.24.20; Luke.24.26-Luke.24.27; Luke.24.44
2Cor.3.14-2Cor.3.15; Acts.3.17; Acts.13.15; Acts.15.21; Luke.24.20; Luke.24.26-Luke.24.27; Luke.24.44
Mark.14.55; Luke.23.22; Acts.2.23; Acts.3.14-Acts.3.15; Luke.23.23
Mark.14.55; Luke.23.22; Acts.2.23; Acts.3.14-Acts.3.15; Luke.23.23
Luke.18.31; Luke.24.44; John.19.28; John.19.30; John.19.36-John.19.37; Matt.27.59-Matt.27.60; Mark.15.46; Luke.23.53; John.19.38; John.19.41-John.19.42; Acts.5.30
Luke.18.31; Luke.24.44; John.19.28; John.19.30; John.19.36-John.19.37; Matt.27.59-Matt.27.60; Mark.15.46; Luke.23.53; John.19.38; John.19.41-John.19.42; Acts.5.30
Acts.2.24
Acts.2.24
Acts.1.3; Mark.15.41; Acts.1.11; Acts.2.7; Luke.24.48; Acts.1.8
Acts.1.3; Mark.15.41; Acts.1.11; Acts.2.7; Luke.24.48; Acts.1.8
Acts.26.6; Rom.4.13; Rom.15.8; Gal.3.16; Rom.9.4
Acts.26.6; Rom.4.13; Rom.15.8; Gal.3.16; Rom.9.4
Acts.13.23; Luke.1.69-Luke.1.73; Heb.1.5; Heb.5.5; Ps.2.7
Acts.13.23; Luke.1.69-Luke.1.73; Heb.1.5; Heb.5.5; Ps.2.7
Rom.6.9; Heb.9.25-Heb.9.28; Acts.13.35-Acts.13.37; Isa.55.3
Rom.6.9; Heb.9.25-Heb.9.28; Acts.13.35-Acts.13.37; Isa.55.3
Acts.2.27; Ps.15.10
Acts.2.27; Ps.15.10
Acts.13.22; Acts.20.27; 2Sam.7.12; 1Kgs.2.10; Acts.2.29; Judg.2.10
Acts.13.22; Acts.20.27; 2Sam.7.12; 1Kgs.2.10; Acts.2.29; Judg.2.10
Acts.13.30
Acts.13.30
Luke.24.47; 1John.2.12; Acts.5.31; Rom.3.28; Acts.10.43
Luke.24.47; 1John.2.12; Acts.5.31; Rom.3.28; Acts.10.43
Rom.2.13; Rom.3.20; Rom.8.3; Gal.2.16; Gal.3.11; Eph.2.9; 2Tim.1.9; Titus.3.5; Heb.7.19
Rom.2.13; Rom.3.20; Rom.8.3; Gal.2.16; Gal.3.11; Eph.2.9; 2Tim.1.9; Titus.3.5; Heb.7.19
Hab.1.5; Isa.29.14
Hab.1.5; Isa.29.14
Acts.13.50; Acts.17.4; Acts.17.17; Acts.16.14; Acts.2.11; Acts.6.5; Matt.23.15; Jude.1.21; Jude.1.4; Acts.11.23
Acts.13.50; Acts.17.4; Acts.17.17; Acts.16.14; Acts.2.11; Acts.6.5; Matt.23.15; Jude.1.21; Jude.1.4; Acts.11.23
Acts.19.9; 1Thess.2.16; Acts.5.17; Acts.18.6; Acts.26.11; 1Tim.1.20
Acts.19.9; 1Thess.2.16; Acts.5.17; Acts.18.6; Acts.26.11; 1Tim.1.20
Acts.13.5; Acts.13.14; Acts.3.26; Matt.21.43; Matt.22.8; Acts.18.6; Acts.22.21; Acts.26.17-Acts.26.18; Acts.26.20; Acts.28.28; Acts.9.15
Acts.13.5; Acts.13.14; Acts.3.26; Matt.21.43; Matt.22.8; Acts.18.6; Acts.22.21; Acts.26.17-Acts.26.18; Acts.26.20; Acts.28.28; Acts.9.15
Acts.11.18; Isa.49.6; Isa.45.22; Isa.42.6; Luke.2.32; Acts.13.26; Acts.1.8
Acts.11.18; Isa.49.6; Isa.45.22; Isa.42.6; Luke.2.32; Acts.13.26; Acts.1.8
2Thess.1.12
2Thess.1.12
Acts.14.2; Acts.14.19; Acts.17.5; Acts.17.13; Acts.18.12; Acts.20.3; Acts.20.19; Acts.21.27; Acts.17.12; 2Tim.3.11; 1Thess.2.15
Acts.14.2; Acts.14.19; Acts.17.5; Acts.17.13; Acts.18.12; Acts.20.3; Acts.20.19; Acts.21.27; Acts.17.12; 2Tim.3.11; 1Thess.2.15
Matt.10.14; Mark.6.11; Luke.9.5; Acts.18.6
Matt.10.14; Mark.6.11; Luke.9.5; Acts.18.6
1Thess.1.6; Matt.5.12; John.16.22; Acts.2.4
1Thess.1.6; Matt.5.12; John.16.22; Acts.2.4
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Антийохеядагы Жыйында пайгамбарлар жана окутуучулар бар эле. Алар: Барнаба, Нигер деген да ысымы бар Шымыйон, киренеялык Лукий, дубан башчы Ирод менен бирге тарбияланган Манаен жана Шабыл.
1 В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл.
2 Алар Теңирге кызмат кылып, орозо кармап жатышканда, Ыйык Рух мындай деди: «Араңардан Мага Барнаба менен Шабылды бөлүп бергиле, алар Мен белгилеген ишти аткаруулары керек».
2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.
3 Ошондо алар орозо кармап сыйынып, алардын үстүнө колдорун коюшту да, аларды жөнөтүп жиберишти.
3 Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их.
4
Ыйык Рух тарабынан жиберилген эки элчи Селекияга барып, ал жерден Кипрге сүзүп кетишти.
4 Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр;
5 Анан алар Саламиге барып, жүйүттөрдүн синагогаларында Кудайдын сөзүн айта башташты. Алардын жанында Жакан да жардам берип жүрдү.
5 и, быв в Саламине, проповедывали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения.
6 Алар аралды кыдырып чыгып, Паф шаарына келишкенде, жүйүттүк бир сыйкырчыга – Барыйса деген жалган пайгамбарга жолугушту.
6 Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, Иудеянина, именем Вариисуса,
7 Ал Кипр аралынын башчысы Сергий Пабыл деген акылдуу киши менен жүргөн эле. Ошол арал башчы Кудайдын сөзүн угууну каалап, Барнаба менен Шабылды чакыртты.
7 который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие.
8 Бирок Элима («сыйкырчы» деп которулат) арал башчысынын Ыйсага ишенип калуусуна жол бербөөгө аракеттенип, эки элчиге каршы чыкты.
8 А Елима волхв ибо то значит имя его противился им, стараясь отвратить проконсула от веры.
9 Бирок Ыйык Рухка толгон Шабыл (Пабыл) аны тике карап, мындай деди:
9 Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор,
10 «Ар кандай арам ойлорго толгон алдамчы, шайтандын уулу, адилеттиктин душманы! Теңирдин түз жолдорун бурмалаганды качан коёсуң?
10 сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?
11 Азыр Теңир сени Өз колу менен жазалайт: белгилүү бир убакытка чейин сокур болуп, күндү көрбөйсүң». Күтүлбөгөн жерден анын көзү тунарып, сокур болуп калды. Ал ары-бери тегеренип, колунан жетелер адам издей баштады.
11 И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого.
12 Бул окуяны көргөн арал башчысы Теңир жөнүндөгү окутууга таң калып, ишенип калды.
12 Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
13
Пабыл жана анын жанындагылар Паф шаарынан кеме менен чыгып, Памфилия дубанынын Перге шаарына келишти. Жакан болсо алардан бөлүнүп, Иерусалимге кайтты.
13 Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим.
14 Анан алар Пергени аралап өтүп, Писидия дубанынын Антийохея шаарына келишти. Ишемби күнү синагогага кирип отурушту.
14 Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели.
15 «Тоорат» жана «Пайгамбарлар» китептеринен окулгандан кийин, синагога башчылары аларга киши жиберип: «Агайын-туугандар! Эгерде элге айта турган насаат сөзүңөр болсо, айткыла», – деп айттырышты.
15 После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите.
16 Ошондо Пабыл ордунан туруп, колу менен белги берип, мындай деди: «Ысрайыл эркектери жана Кудайдан корккондор! Сөзүмө кулак салгыла.
16 Павел, встав и дав знак рукою, сказал: мужи Израильтяне и боящиеся Бога! послушайте.
17 Ысрайыл элибиздин Кудайы ата-бабаларыбызды тандап алып, элибизди Мисирде жашап турганында улуу эл кылып, Өзүнүн күчтүү колу менен ал жерден алып чыкты.
17 Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле Египетской, и мышцею вознесенною вывел их из нее,
18 Чөлдө аларды кырк жылга жакын убакыт бакты.
18 и около сорока лет времени питал их в пустыне.
19 Анан Канаан жериндеги жети элди кырып жок кылып, алардын жерин биздин элибизге мурас кылып бөлүп берди.
19 И, истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их.
20 Андан кийин төрт жүз элүү жылга жакын убакыт алардын үстүнөн башкаруучуларды коюп турду. Шемуел пайгамбардын убагына чейин ушундай болду.
20 И после сего, около четырехсот пятидесяти лет, давал им судей до пророка Самуила.
21 Андан кийин алар падыша сурашты. Ошондо Кудай аларга Бенжемин уруусундагы Киштин уулу Шабылды падыша койду. Ал кырк жыл падышачылык кылды.
21 Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок.
22 Кудай аны четке кагып, аларга Дөөттү падыша кылып койду. Ал жөнүндө Кудай Өзү мындай деп айткан: “Мен Өзүмдүн жүрөгүмө жаккан адамды таптым, ал – Жышай уулу Дөөт. Ал Менин бүт каалоомду аткарат”.
22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои.
23 Мына ошол адамдын тукумунан Кудай Өзүнүн убадасы боюнча Ысрайыл элине Куткаруучу Ыйсаны жиберди.
23 Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса.
24 Анын келерине жакын чөмүлдүрүүчү Жакан бүт Ысрайыл элине тобо кылуу чөмүлдүрүүсү жөнүндө жар салды.
24 Перед самым явлением Его Иоанн проповедывал крещение покаяния всему народу Израильскому.
25 Жакан өмүрүнүн акырында мындай деди: “Мени ким деп эсептейсиңер? Мен Ал эмесмин. Ал менин артымдан келе жатат. Мен Анын бут кийимин чечүүгө да татыксызмын”.
25 При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за кого почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я недостоин развязать обувь на ногах.
26 Агайын-туугандар, Ыбрайымдын урпактары жана Кудайдан корккондор! Ошол куткарылуу жөнүндөгү Жакшы Кабар силерге жиберилген.
26 Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано слово спасения сего.
27 Анткени Иерусалим тургундары жана алардын башчылары Аны тааныбай, айыпташты. Ошентип, алар ар бир ишемби күнү окулган пайгамбарчылыктарды ишке ашырышты.
27 Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу,
28 Андан өлүм жазасына тарткыдай айып таба алышпаса да, Пилаттан Аны өлтүрүүнү өтүнүштү.
28 и, не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его.
29 Ал жөнүндө жазылган сөздөрдүн бардыгын иш жүзүнө ашырышкандан кийин, Анын сөөгүн жыгачтан түшүрүп, көргө коюшту.
29 Когда же исполнили все написанное о Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб.
30 Бирок Кудай Аны тирилтти.
30 Но Бог воскресил Его из мертвых.
31 Ал Өзү менен бирге Галилеядан Иерусалимге келгендерге бир нече күн көрүнүп жүрдү. Алар – азыр да эл алдында Анын күбөлөрү.
31 Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом.
32 Кудай ата-бабаларыбызга берген Өзүнүн убадасын алардын балдары – биз үчүн аткарганын, аны Ыйсаны тирилтүү менен аткарганын силерге жарыялап жатабыз.
32 И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса,
33 Бул жөнүндө экинчи Забурда мындай деп жазылган: “Сен Менин Уулумсуң, бүгүн Мен Сенин Атаң болдум”.
33 как и во втором псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя.
34 Сөөгү чирибеши үчүн, Ыйсаны тирилткени жөнүндө болсо мындай деген: “Мен Дөөткө убада кылган ырайымымды силерге чыны менен көрсөтөмүн”.
34 А что воскресил Его из мертвых, так что Он уже не обратится в тление, о сем сказал так: Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно.
35 Ошон үчүн Дөөт Ыйык Жазуунун дагы бир жеринде мындай дейт: “Өзүңдүн Ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң”.
35 Посему и в другом месте говорит: не дашь Святому Твоему увидеть тление.
36 Бирок Дөөт өз учурунда Кудайдын каалоосу боюнча өз элине кызмат кылып бүткөндөн кийин, көз жумуп, ата-бабаларынын жанына коюлду, анын сөөгү чириди.
36 Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление;
37 Ал эми Кудай тирилткен Ыйсанын сөөгү чириген жок.
37 а Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления.
38 Ошондуктан, бир туугандар, билип алгыла: силерге Ал аркылуу күнөөлөрүңөрдүн кечириле тургандыгы жарыяланып жатат.
38 Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов;
39 Мусанын мыйзамы аркылуу актала албаган иштериңердин бардыгынан Ал аркылуу акталасыңар. Ага ишенген ар бир адам Ал аркылуу акталат.
39 и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий.
40 Ошондуктан сак болгула, пайгамбарлар айткан мына бул сөздөр башыңарга түшпөсүн:
40 Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков:
41 “Жек көрүүчүлөр, карагыла да, таң калып, жок болуп кеткиле. Анткени Мен силердин күндөрүңөрдө бир иш жасайм. Ал иш жөнүндө силерге ким айтып берсе да, ишенбейсиңер”».
41 смотрите, презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам.
42 Барнаба менен Пабыл жүйүттөрдүн синагогасынан чыгып бара жатышканда, бутпарастар алардан ушул сөздөрдү кийинки ишембиде да айтып берүүлөрүн өтүнүштү.
42 При выходе их из Иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу.
43 Эл тарагандан кийин, көптөгөн жүйүттөр жана бутпарастардын арасынан Кудайга кайрылган, Кудайды ыйык туткан прозелиттер Пабыл менен Барнабаны ээрчип алышты. Бул экөө алар менен сүйлөшүп, аларга Кудайдын ырайымы астында болуу жөнүндө насаат айтышты.
43 Когда же собрание было распущено, то многие Иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией.
44 Кийинки ишемби күнү дээрлик бүт шаар Кудайдын сөзүн угуу үчүн чогулду.
44 В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие.
45 Бирок жүйүттөр элди көргөндө, көрө албастык кылып, Пабылдын сүйлөгөн сөздөрүнө каршы жаман сөздөрдү айтышты.
45 Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел.
46 Ошондо Пабыл менен Барнаба кайраттуулук менен мындай дешти: «Кудайдын сөзү баарынан мурда силерге айтылышы керек эле. Бирок силер аны четке кагып, өзүңөрдү өзүңөр түбөлүк өмүргө татыксыз кылып жатканыңардан улам, биз бутпарастарга кайрылып жатабыз.
46 Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам.
47 Анткени Теңир бизге мындай деген: “Сен бүт жер жүзүндөгү адамдарды куткарышың үчүн, Мен Сени бутпарастарга жарык кылып койдум”.
47 Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли.
48 Бутпарастар муну укканда, кубанып, Теңирди ушул сөзү үчүн даңкташты. Түбөлүк өмүргө ээ болууга тандалгандардын бардыгы Ыйсага ишенип калышты.
48 Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни.
49 Теңирдин сөзү бүт өлкөгө тарап жатты.
49 И слово Господне распространялось по всей стране.
50 Жүйүттөр болсо динчил жана кадыр-барктуу аялдарды, шаардын атактуу адамдарын тукуруп, Пабыл менен Барнабаны куугунтукка алышты да, аларды өздөрүнүн жеринен кууп чыгышты.
50 Но Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов.
51 Эки элчи болсо аларга буттарындагы чаңды күүп, Икония шаарына жөнөп кетишти.
51 Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию.
52 Ал эми шакирттер кубанычка батып, Ыйык Рухка толуп жатышты.
52 А ученики исполнялись радости и Духа Святаго.