Сүннөткө отургузулган.
Matt.27.27; Mark.15.16; John.18.3; John.18.12
Matt.27.27; Mark.15.16; John.18.3; John.18.12
Acts.10.22; Acts.13.16; Acts.13.26
Acts.10.22; Acts.13.16; Acts.13.26
Acts.3.1; Acts.10.17; Acts.10.19; Acts.8.26
Acts.3.1; Acts.10.17; Acts.10.19; Acts.8.26
Rev.8.4; Ps.140.2; Dan.10.12; Matt.26.13; Mark.14.9; Acts.10.31; Heb.6.10
Rev.8.4; Ps.140.2; Dan.10.12; Matt.26.13; Mark.14.9; Acts.10.31; Heb.6.10
Acts.9.43
Acts.9.43
Acts.10.9-Acts.10.32; Acts.11.5-Acts.11.14
2Kgs.23.12; Jer.19.13; Jer.32.29; Zeph.1.5; 1Sam.9.25; Ps.54.18
Acts.10.9-Acts.10.32; Acts.11.5-Acts.11.14
2Kgs.23.12; Jer.19.13; Jer.32.29; Zeph.1.5; 1Sam.9.25; Ps.54.18
Acts.22.17
Acts.22.17
John.1.51
John.1.51
Ezek.4.14; Dan.1.8; Acts.10.28; Lev.11.2-Lev.11.47; Lev.20.25; Deut.14.4-Deut.14.20
Ezek.4.14; Dan.1.8; Acts.10.28; Lev.11.2-Lev.11.47; Lev.20.25; Deut.14.4-Deut.14.20
Rom.14.2; Rom.14.14; Rom.14.20; 1Tim.4.4; Titus.1.15; Matt.15.11; Mark.7.15; Mark.7.19; 1Cor.10.25
Rom.14.2; Rom.14.14; Rom.14.20; 1Tim.4.4; Titus.1.15; Matt.15.11; Mark.7.15; Mark.7.19; 1Cor.10.25
Acts.10.3; Acts.10.7-Acts.10.8
Acts.10.3; Acts.10.7-Acts.10.8
Acts.10.17; Acts.8.29
Acts.10.17; Acts.8.29
Acts.15.7-Acts.15.9
Acts.15.7-Acts.15.9
Acts.10.2; Mark.8.38; Acts.11.14
Acts.10.2; Mark.8.38; Acts.11.14
Acts.10.45; Acts.11.12; John.21.23
Acts.10.45; Acts.11.12; John.21.23
Acts.16.29; Dan.2.46; Matt.8.2
Acts.16.29; Dan.2.46; Matt.8.2
Rev.19.10; Rev.22.8-Rev.22.9; Acts.14.15
Rev.19.10; Rev.22.8-Rev.22.9; Acts.14.15
Acts.11.3; John.4.9; John.18.28; Gal.2.12; Acts.10.35; Acts.10.14-Acts.10.15
Acts.11.3; John.4.9; John.18.28; Gal.2.12; Acts.10.35; Acts.10.14-Acts.10.15
Acts.10.9; Acts.10.23-Acts.10.24; Acts.3.1; Acts.1.10
Acts.10.9; Acts.10.23-Acts.10.24; Acts.3.1; Acts.1.10
Acts.10.4
Acts.10.4
Acts.10.28; Acts.15.19; Deut.1.17; Rom.3.29; Deut.10.17; Prov.24.23; Jas.2.1; Jas.2.9; Jude.1.16
Acts.10.28; Acts.15.19; Deut.1.17; Rom.3.29; Deut.10.17; Prov.24.23; Jas.2.1; Jas.2.9; Jude.1.16
Acts.10.34; Isa.64.5
Acts.10.34; Isa.64.5
Acts.13.26; Ps.106.20; Ps.147.7-Ps.147.8; Isa.52.7; Nah.1.15; Eph.2.17; Luke.2.14; Rom.10.12; Rev.17.14; Rev.19.16; Acts.2.36; Matt.28.18
Acts.13.26; Ps.106.20; Ps.147.7-Ps.147.8; Isa.52.7; Nah.1.15; Eph.2.17; Luke.2.14; Rom.10.12; Rev.17.14; Rev.19.16; Acts.2.36; Matt.28.18
Luke.24.47; Matt.4.12; Mark.1.14
Luke.24.47; Matt.4.12; Mark.1.14
Matt.3.16; John.1.32-John.1.33; Acts.4.26; Acts.1.2; Acts.2.22; Matt.12.28; Luke.4.18; Rom.1.4; Luke.6.19; Matt.4.24; Luke.13.16; John.8.29; John.10.38
Matt.3.16; John.1.32-John.1.33; Acts.4.26; Acts.1.2; Acts.2.22; Matt.12.28; Luke.4.18; Rom.1.4; Luke.6.19; Matt.4.24; Luke.13.16; John.8.29; John.10.38
Acts.10.41; Acts.2.32; Luke.24.48; Acts.5.30
Acts.10.41; Acts.2.32; Luke.24.48; Acts.5.30
Acts.2.24; Luke.9.22; Acts.1.3
Acts.2.24; Luke.9.22; Acts.1.3
John.14.21-John.14.22; Acts.10.39
John.14.21-John.14.22; Acts.10.39
Acts.1.2; Acts.17.31; Acts.24.25; John.5.22; John.5.27; 2Cor.5.10; Matt.16.27; 2Tim.4.1; 1Pet.4.5; Rom.14.9-Rom.14.10; 1Thess.4.15; 1Thess.4.17
Acts.1.2; Acts.17.31; Acts.24.25; John.5.22; John.5.27; 2Cor.5.10; Matt.16.27; 2Tim.4.1; 1Pet.4.5; Rom.14.9-Rom.14.10; 1Thess.4.15; 1Thess.4.17
Acts.26.22; Rom.3.21; Jer.31.34; Acts.3.18; Acts.3.24; Luke.24.27; Acts.11.17; Acts.13.38; Acts.15.9; Rom.9.33; Rom.10.11; Gal.3.22; Acts.5.31; Acts.2.38; Acts.4.12; John.20.31; 1John.2.12
Acts.26.22; Rom.3.21; Jer.31.34; Acts.3.18; Acts.3.24; Luke.24.27; Acts.11.17; Acts.13.38; Acts.15.9; Rom.9.33; Rom.10.11; Gal.3.22; Acts.5.31; Acts.2.38; Acts.4.12; John.20.31; 1John.2.12
Acts.11.15; Acts.15.8; 1Thess.1.5; Acts.2.4
Acts.11.15; Acts.15.8; 1Thess.1.5; Acts.2.4
Acts.10.23; Acts.11.2; Acts.2.38; Acts.2.17
Acts.10.23; Acts.11.2; Acts.2.38; Acts.2.17
Mark.16.17
Mark.16.17
Acts.8.36; Acts.2.4; Acts.11.17; Acts.15.8
Acts.8.36; Acts.2.4; Acts.11.17; Acts.15.8
1Cor.1.14-1Cor.1.17; Acts.2.38; Acts.8.12; Acts.8.16
1Cor.1.14-1Cor.1.17; Acts.2.38; Acts.8.12; Acts.8.16
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кейсареяда «Италиялык аскер тобу» деп аталган аскер тобунун Корнелий деген жүз башысы бар эле.
1 В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским,
2 Ал бүт үй-бүлөсү менен Кудайдан коркуп жашаган, элге көп жакшылык кылган, дайыма Кудайга сыйынган такыбаа адам эле.
2 благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу.
3 Бир күнү күндүзгү тогузунчу саат чамасында ал көрүнүш көрдү. Көрүнүштө ага Кудайдын бир периштеси ачык көрүндү. Ал периште анын үйүнө кирип, ага мындай деди: «Корнелий!»
3 Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий!
4 Ал болсо аны көргөндө, коркуп кетип: «Эмне дейсиң, Теңирим?» – деди. Периште ага: «Кудай сенин сыйынууларыңды жана жакырларга кылган жакшылыктарыңды эсине алды.
4 Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом.
5 Жапага кишилерди жиберип, Петир деген ысым коюлган Шымонду чакырт.
5 Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром.
6 Ал деңиздин жээгинде жашаган Шымон деген булгаарычыныкында конокто. Ал сага өзүңдү жана бүт үй-бүлөңдү куткара турган сөздөрдү айтып берет», – деди.
6 Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
7 Периште алыстап кеткенден кийин, Корнелий өзүнүн кызматчыларынын арасынан эки кызматчыны жана өзүнүн жанында жүргөн бир такыбаа аскерди чакырып,
7 Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем
8 аларга баарын айтып берди да, аларды Жапага жиберди.
8 и, рассказав им все, послал их в Иоппию.
9
Эртеси күнү алар жол жүрүп отуруп, шаарга жакындап калышканда, алтынчы саат чамасында Петир сыйыныш үчүн, үйдүн үстүнө чыкты.
9 На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел на верх дома помолиться.
10 Ошондо ал ачка болуп, тамак жегиси келди. Тамак даярдалып жаткан убакта ал көрүнүш көрдү.
10 И почувствовал он голод, и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление
11 Ошол учурда ал ачылган асманды жана өзүн көздөй түшүп келе жаткан бир идишти көрдү. Ал төрт бурчу байланган дасторкон сыяктуу эле.
11 и видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю;
12 Анын ичинде жер үстүндөгү төрт аяктуу ар түрлүү жаныбарлар, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуу куштар бар эле.
12 в нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные.
13 Ошол жерден ага мындай сөз айтылды: «Петир, ордуңан туруп, буларды союп же».
13 И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь.
14 Бирок Петир мындай деди: «Жок, Теңир! Мен эч качан арам же таза эмес нерсе жеген эмесмин».
14 Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого.
15 Ошондо ага экинчи жолу мындай үн угулду: «Кудай тазалаган нерсени сен таза эмес деп эсептебе».
15 Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым.
16 Бул үч жолу болду, ошондон кийин идиш кайрадан асманга көтөрүлүп кетти.
16 Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо.
17 Петир көргөн көрүнүшүнүн эмнени билдирерин түшүнө албай турганда, Корнелий жиберген адамдар Шымондун үйүн сурап, дарбаза алдына токтошту.
17 Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, - вот, мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот,
18 Алар: «Петир деген ысым коюлган Шымон ушул жерде коноктобу?» – деп, кыйкырып сурашты.
18 и, крикнув, спросили: здесь ли Симон, называемый Петром?
19 Ошол убакта, Петир көрүнүш жөнүндө ойлонуп жатканда, Рух ага мындай деди: «Сени үч киши издеп жүрөт.
19 Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека ищут тебя;
20 Тур, төмөн түшүп, эч шектенбестен, алар менен жөнө, анткени аларды Мен жибердим».
20 встань, сойди и иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их.
21 Ошондо Петир үйдүн үстүнөн түшүп, Корнелий жиберген адамдардын жанына келип: «Силер издеген адам менмин. Кандай иш менен келдиңер?» – деп сурады.
21 Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете; за каким делом пришли вы?
22 Алар болсо мындай деп жооп беришти: «Бүт жүйүт эли тарабынан жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болгон, жакшылыкты көп кылган жана Кудайдан корккон жүз башы Корнелий бир ыйык периштеден “Петирди үйүңө чакырып, анын сөздөрүн ук” деген буйрук алды».
22 Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от святаго Ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих.
23
Ошондо Петир аларды үйгө киргизип коноктоду. Эртеси эртең менен туруп, алар менен жолго чыкты. Жападагы бир туугандардын кээ бирөөлөрү да алар менен бирге жөнөштү.
23 Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братий Иоппийских пошли с ним.
24 Бир күндөн кийин алар Кейсареяга келишти. Корнелий болсо өзүнүн туугандарын, жакын досторун чакыртып алып, аларды күтүп жаткан эле.
24 В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей.
25 Петир үйгө киргенде, Корнелий аны кабыл алды да, анын бутуна жыгылып, ага таазим кылды.
25 Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его.
26 Петир болсо: «Тур, мен сага окшогон эле адаммын», – деп, аны тургузду.
26 Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек.
27 Анан аны менен сүйлөшүп, бөлмөгө кирди. Бөлмөдө көп адам чогулганын көрүп, аларга мындай деди:
27 И, беседуя с ним, вошел в дом, и нашел многих собравшихся.
28 «Башка улуттун адамы менен мамилелешүү же аныкына баруу жүйүттөргө тыюу салынганын билесиңер. Бирок Кудай мага эч бир адамды арам же таза эмес деп эсептебөөм керектигин ачып берди.
28 И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым.
29 Ошондуктан мен силердин чакырыгыңарга каршы болбостон келдим. Эми силерден сурайын, мени эмне себептен чакырттыңар эле?»
29 Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак спрашиваю: для какого дела вы призвали меня?
30 Ошондо Корнелий мындай деп жооп берди: «Мындан төрт күн мурун, ушул убакытта орозо кармап, тогузунчу саатта өзүмдүн үйүмдө сыйынып отургам. Ошол маалда жаркыраган кийим кийген бир адам бет алдыма келип турду да:
30 Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой одежде,
31 «Корнелий! Кудай сенин сыйынууңду укту, жакырларга кылган жакшылыктарыңды эсине алды.
31 и говорит: Корнилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом.
32 Жапага киши жиберип, Петир деген ысым коюлган Шымонду чакырт. Ал деңиз жээгинде жашаган булгаарычы Шымондун үйүндө конокто», – деди.
32 Итак пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром; он гостит в доме кожевника Симона при море; он придет и скажет тебе.
33 Ошол эле замат мен сага кишилерди жибердим, сенин келгениң жакшы болду. Азыр биз, бардыгыбыз, Кудай сага эмнени буйруса, ошонун бардыгын угуу үчүн, Кудайдын алдында турабыз».
33 Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога.
34 Ошондо Петир сөзүн мындай деп баштады: «Кудайда бет карамалык жок экенине,
34 Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен,
35 ар бир элден Кудайдан корккон жана адилеттик боюнча иш кылган адам Ага жагарына чыны менен ынанып турам.
35 но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему.
36 Ал Ысрайыл элине Ыйса Машайак аркылуу тынчтык жөнүндө жар салып, Жакшы Кабар жиберди. Ал – бардык элдердин Теңири.
36 Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех.
37 Жакан жар салган чөмүлдүрүүдөн кийин, Галилеядан баштап, бүт Жүйүт аймагында эмнелер болгондугун, башкача айтканда,
37 Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном:
38 Кудай назареттик Ыйсаны Ыйык Рухка жана күчкө кандайча толтурганын, Ошол Ыйса эл аралап, жакшы иштерди жасап, шайтандын бийлиги астында кыйналып жүргөндөрдүн бардыгын айыктырганын билесиңер. Анткени Кудай Аны менен болчу.
38 как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
39 Анын Жүйүт жеринде жана Иерусалимде кылган бардык иштерине, Аны акырында айкаш жыгачка кадап өлтүрүшкөнүнө биз күбөбүз.
39 И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе.
40 Аны Кудай үчүнчү күнү тирилтип,
40 Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться
41 элдин баарына эмес, Кудай тарабынан алдын ала тандалган күбөлөргө – Ал өлүп, кайра тирилгенден кийин, Аны менен бирге тамак ичкен бизге көрсөттү.
41 не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых.
42 Тирүүлөрдү жана өлгөндөрдү соттой турган, Өзү тарабынан дайындалган Сот Ошол экенин жарыялоону жана күбөлөндүрүүнү Кудай бизге буйруду.
42 И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых.
43 “Ага ишенген ар бир адамдын күнөөлөрү Ал аркылуу кечирилет”, – деп, бардык пайгамбарлар Ал жөнүндө күбөлөндүрүп келишкен».
43 О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.
44 Петир ушул сөздөрдү айтып жатканда, сөздү угуп отургандардын бардыгынын үстүнө Ыйык Рух түштү.
44 Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово.
45 Ошондо Петир менен келген, Ыйсага ишенген жүйүттөр Ыйык Рухтун бутпарастардын үстүнө да төгүлгөнүнө абдан таң калышты.
45 И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников,
46 Анткени алардын ар кандай тилдерде сүйлөп, Кудайды даңктап жатышканын угушту. Ошондо Петир мындай деди:
46 ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал:
47 «Биз сыяктуу эле, бул адамдар да Ыйык Рухту алышты. Демек, алардын сууга чөмүлдүрүлүүсүнө ким тыюу сала алат?»
47 кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа?
48 Анан Петир аларга Ыйса Машайактын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлүүгө буйрук берди. Ошондон кийин алар Петирден дагы бир нече күн калуусун өтүнүштү.
48 И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней.