2Tim.1.2; Eph.6.10
2Tim.1.2; Eph.6.10
2Tim.1.13; 1Tim.1.18; Titus.1.5
2Tim.1.13; 1Tim.1.18; Titus.1.5
2Tim.1.8; 2Tim.4.5; 1Tim.1.18
2Tim.1.8; 2Tim.4.5; 1Tim.1.18
2Pet.2.20
2Pet.2.20
1Cor.9.25; 2Tim.4.8
1Cor.9.25; 2Tim.4.8
1Cor.9.10; Heb.6.7
1Cor.9.10; Heb.6.7
1Cor.15.20; Matt.1.1; Rom.2.16
1Cor.15.20; Matt.1.1; Rom.2.16
2Tim.1.8; 2Tim.1.12; Phil.1.7; 2Tim.4.17; Phil.1.13
2Tim.1.8; 2Tim.1.12; Phil.1.7; 2Tim.4.17; Phil.1.13
Eph.3.13; Col.1.24; 1Cor.13.7; 2Cor.1.6; 1Pet.5.10
Eph.3.13; Col.1.24; 1Cor.13.7; 2Cor.1.6; 1Pet.5.10
1Tim.1.15; 1Thess.5.10; Rom.6.8; Rev.20.4
1Tim.1.15; 1Thess.5.10; Rom.6.8; Rev.20.4
2Thess.1.4-2Thess.1.5; Rom.8.17; Heb.10.36; Rev.20.4; Matt.10.33
2Thess.1.4-2Thess.1.5; Rom.8.17; Heb.10.36; Rev.20.4; Matt.10.33
Rom.3.3; 1Cor.1.9; Num.23.19; Titus.1.2
Rom.3.3; 1Cor.1.9; Num.23.19; Titus.1.2
1Tim.5.21; 1Tim.6.13; 1Tim.6.4; 2Tim.2.23; Titus.3.9
1Tim.5.21; 1Tim.6.13; 1Tim.6.4; 2Tim.2.23; Titus.3.9
Phil.1.20
Phil.1.20
Titus.3.9; 1Tim.6.20
Titus.3.9; 1Tim.6.20
1Tim.1.20
1Tim.1.20
1Cor.15.12
1Cor.15.12
Num.16.5; Nah.1.7; John.10.14; John.10.27; Luke.13.27; 1Cor.8.3; Isa.26.13
Num.16.5; Nah.1.7; John.10.14; John.10.27; Luke.13.27; 1Cor.8.3; Isa.26.13
1Tim.3.15; Rom.9.21
1Tim.3.15; Rom.9.21
Prov.25.4; Isa.52.11; 2Tim.3.17; Titus.3.1; 1Tim.5.10
Prov.25.4; Isa.52.11; 2Tim.3.17; Titus.3.1; 1Tim.5.10
1Tim.6.11; 1Tim.4.12; Acts.7.59; Acts.9.14; 1Tim.1.5
1Tim.6.11; 1Tim.4.12; Acts.7.59; Acts.9.14; 1Tim.1.5
1Tim.6.4
1Tim.6.4
1Tim.3.3; 1Thess.2.7; 1Tim.3.2
1Tim.3.3; 1Thess.2.7; 1Tim.3.2
Gal.6.1; Titus.3.2; 1Tim.6.11; 1Pet.3.15; Dan.4.24; Acts.8.22; Acts.5.31; 1Tim.2.4
Gal.6.1; Titus.3.2; 1Tim.6.11; 1Pet.3.15; Dan.4.24; Acts.8.22; Acts.5.31; 1Tim.2.4
1Tim.3.7
1Tim.3.7
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошентип, уулум, Машайак Ыйсадагы ырайым аркылуу күч алгын.
1 Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом,
2 Көп күбөлөрдүн көзүнчө менден укканыңды башкаларды да үйрөтө ала турган, ишенимдүү адамдарга айт.
2 и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить.
3 Ыйса Машайактын жакшы жоокериндей болуп кыйынчылыктарга чыда.
3 Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.
4 Эч бир жоокер өзүнүн аскер башчысына жагуу үчүн, тиричилик иштерине байланбайт.
4 Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику.
5 Мелдешке чыккан адам мелдештин эрежелерин бузса, таажы албайт.
5 Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться.
6 Эмгектенген дыйкан алган түшүмүнөн өзү биринчи ооз тийиши керек.
6 Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов.
7 Менин айткандарым жөнүндө ойлон, Теңир болсо сага бардыгын түшүнүүгө жардам берет.
7 Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем.
8 Дөөттүн тукумунан чыккан, өлүп кайра тирилген Ыйса Машайакты ар дайым эсиңде сакта. Мен тараткан Жакшы Кабарда Ал жөнүндө ушундай айтылат.
8 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему,
9 Мен ошол Жакшы Кабар үчүн азап тартып жатам, атүгүл, кылмышкер сыяктуу кишенделдим, бирок Кудайдын сөзү кишенделбейт.
9 за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз.
10 Ошондуктан мен тандалгандар үчүн, алар да Машайак Ыйса аркылуу куткарылышсын деп, бардыгына чыдап жатам. Бул куткарылуу түбөлүк даңк менен коштолот.
10 Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою.
11 Бул сөздөр чындык: эгерде биз Аны менен кошо өлгөн болсок, анда Аны менен кошо тирилебиз;
11 Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем;
12 эгерде чыдасак, анда Аны менен бирге падышачылык кылабыз; эгерде Андан баш тартсак, Ал да бизден баш тартат;
12 если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас;
13 эгерде биз ишенимсиз болсок, Ал ишенимдүү бойдон кала берет, анткени Ал Өзүнө Өзү каршы чыга албайт.
13 если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может.
14
Ушуну бардыгынын эсине сал. Теңирдин алдында эскерт: сөз үчүн талашып-тартышышпасын. Анткени сөз үчүн талашып-тартышуу эч кандай пайда алып келбейт, тескерисинче, угуп тургандардын башын маң кылат.
14 Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих.
15 Кудайдын алдында сыноодон өткөн, уятка калбаган, чындык сөзүн туура жеткирген кызматчы болууга аракеттенгин.
15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.
16 Пайдасыз, куру сөздөрдөн кач, анткени куру сөз менен алек болгондор адилетсиздик жолунда илгерилешет.
16 А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии,
17 Алардын сөзү денеге тараган рак оорусу сыяктуу тарайт. Именей менен Пилет ошондойлордон.
17 и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит,
18 Алар кайра тирилүү болуп өттү деп, чындыктан четтеп кетишти жана кээ бирөөлөрдү ишенимден тайытып жатышат.
18 которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру.
19 Бирок Кудайдын бекем негизи бек турат, анын төмөнкүдөй мөөрү бар: «Теңир Өзүнө тиешелүүлөрдү билет» жана «Теңирдин ысымын оозуна алган ар бир адам адилетсиздиктен четтесин».
19 Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь Своих"; и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа".
20 Бир чоң үйдө алтын жана күмүш идиштер гана эмес, жыгачтан жана чоподон жасалган идиштер да бар. Бирөөлөрү сыйга урунулат, бирөөлөрү күндө урунулат.
20 А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении.
21 Ошондуктан ким өзүн ушулардан тазаласа, ал сыйга урунула турган, ыйыкталган, Кожоюндун керегине жарай турган жана бардык жакшы иштерге даярдалган идиш болот.
21 Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело.
22 Жаштыктын кумарларынан кач, Теңирди чын жүрөктөн чакыруучулар менен бирге адилеттикти, ишенимди, сүйүүнү жана тынчтыкты сактоого умтул.
22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.
23 Акылсыз, маанисиз талаш-тартыштардан кач, себеби алар уруш-талашты туудурарын билесиң.
23 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры;
24 Теңирдин кулуна урушуп-талашууга болбойт, тескерисинче, ал бардыгына кичи пейилдик менен мамиле кылуусу, үйрөтүүгө жөндөмдүү жана сабырдуу болуусу зарыл.
24 рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым,
25 Каршы чыккандарга момундук менен насаат айтышы керек. Чындыкты таанып билиши үчүн, Кудай аларды тобо кылдырар,
25 с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,
26 алар өзүнүн эркине баш ийдирүү үчүн туткундап алган шайтандын торунан бошонушар.
26 чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.