Rom.1.12; 2Cor.4.13; Titus.1.4; Rom.3.21-Rom.3.26; Titus.2.13
Rom.1.12; 2Cor.4.13; Titus.1.4; Rom.3.21-Rom.3.26; Titus.2.13
1Pet.1.2; Jude.1.2; 2Pet.1.3; 2Pet.1.8; 2Pet.2.20; John.17.3; Phil.3.8
1Pet.1.2; Jude.1.2; 2Pet.1.3; 2Pet.1.8; 2Pet.2.20; John.17.3; Phil.3.8
1Thess.2.12; 2Thess.2.14; 2Tim.1.9; 1Pet.5.10
1Thess.2.12; 2Thess.2.14; 2Tim.1.9; 1Pet.5.10
Eph.4.24; Heb.12.10; 1John.3.2; 2Pet.2.18; 2Pet.2.20
Eph.4.24; Heb.12.10; 1John.3.2; 2Pet.2.18; 2Pet.2.20
Phil.4.8; 1Pet.3.7
Phil.4.8; 1Pet.3.7
Heb.10.36; Jas.1.3
Heb.10.36; Jas.1.3
Heb.13.1; 1Cor.13; 1John.4.16
Heb.13.1; 1Cor.13; 1John.4.16
John.15.2; Titus.3.14
John.15.2; Titus.3.14
Job.5.14; Job.12.25; Isa.59.10; Zeph.1.17; 1John.2.9-1John.2.11; Eph.5.26; Titus.2.14; Heb.9.14; 1John.1.7; Rev.7.14
Job.5.14; Job.12.25; Isa.59.10; Zeph.1.17; 1John.2.9-1John.2.11; Eph.5.26; Titus.2.14; Heb.9.14; 1John.1.7; Rev.7.14
1Thess.1.4; 2Pet.3.17; 1John.2.10
1Thess.1.4; 2Pet.3.17; 1John.2.10
Col.1.13; Acts.14.22
Col.1.13; Acts.14.22
Jude.1.5; Rom.15.14-Rom.15.15; Phil.3.1; 1John.2.21; 2John.1.2
Jude.1.5; Rom.15.14-Rom.15.15; Phil.3.1; 1John.2.21; 2John.1.2
2Cor.5.1; 2Cor.5.4; 2Pet.3.1
2Cor.5.1; 2Cor.5.4; 2Pet.3.1
Deut.4.21-Deut.4.22; Deut.31.14; 2Tim.4.6; John.21.18-John.21.19
Deut.4.21-Deut.4.22; Deut.31.14; 2Tim.4.6; John.21.18-John.21.19
1Cor.1.17; 1Tim.1.4; 1Cor.2.4; 1Thess.2.19; Matt.17.1-Matt.17.2; Matt.17.6; Mark.9.2; Luke.9.28-Luke.9.29; John.1.14
1Cor.1.17; 1Tim.1.4; 1Cor.2.4; 1Thess.2.19; Matt.17.1-Matt.17.2; Matt.17.6; Mark.9.2; Luke.9.28-Luke.9.29; John.1.14
Matt.17.5; Mark.9.7; Luke.9.35; Matt.3.17
Matt.17.5; Mark.9.7; Luke.9.35; Matt.3.17
Exod.3.5; Josh.5.15
Exod.3.5; Josh.5.15
1Pet.1.10; Ps.118.105; John.5.35; Rev.2.28; Rev.22.16; Mal.4.2; 2Cor.4.6
1Pet.1.10; Ps.118.105; John.5.35; Rev.2.28; Rev.22.16; Mal.4.2; 2Cor.4.6
2Tim.3.16; 1Pet.1.11; 2Sam.23.2; Luke.1.70; Acts.1.16; Acts.3.18
2Tim.3.16; 1Pet.1.11; 2Sam.23.2; Luke.1.70; Acts.1.16; Acts.3.18
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Кудайыбыз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайактын адилеттиги аркылуу баалуу ишенимди биз сыяктуу эле кабыл алгандарга Ыйса Машайактын кулу жана элчиси Шымон Петирден салам!
Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа:
Кудайды жана Теңирибиз Ыйсаны таанып билүү аркылуу Кудай силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин!
благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего.
Бизди чакырып алган даңктуу, жеткилең Кудайдын кудайлык күчү бизге жашоо, такыбаа жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баарын берген. Буга биз Аны таанып билүү аркылуу ээ болдук.
Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию,
Силер бул дүйнөдө үстөмдүк кылган жаман кумарлардан алыстап, Кудайдыкындай табиятка ээ болушуңар үчүн, Анын даңкы жана жеткилеңдиги аркылуу бизге кымбат баалуу жана улуу убадалар берилген.
которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью:
Ошондуктан силер да бүт аракетиңерди жумшап, ишенимиңерде жакшылык кылуучулукту, жакшылык кылууда эстүүлүктү,
то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность,
эстүүлүктө өзүн өзү токтото билүүнү, өзүн өзү токтото билүүдө чыдамкайлыкты, чыдамкайлыкта такыбаалыкты,
в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,
такыбаалыкта бир туугандык сүйүүнү, бир туугандык сүйүүдө (бардык адамдарга болгон) сүйүүнү көрсөткүлө.
в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.
Эгерде бул сапаттар силерде бар болсо жана өсүп жатса, анда силер биздин Теңирибиз Ыйса Машайакты таанып билүү жолунда ийгиликсиз жана жемишсиз калбайсыңар.
Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа.
Ал эми бул сапаттар кимде жок болсо, ал сокур, көзүн жуумп алган, өзүнүн мурунку күнөөлөрүнөн тазаланганын унутуп койгон.
А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих.
Мына ошондуктан, бир туугандар, чакырылганыңарды жана тандалгандыгыңарды уламдан-улам бекемдөөгө аракеттенгиле. Анткени ушундай кылсаңар, эч качан мүдүрүлбөйсүңөр.
Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь,
Ошентип, силерге биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайактын түбөлүк падышачылыгынын эшиги кенен ачылат.
ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
Силер муну билсеңер да, чыныгы чындык менен бекемделсеңер да, бул жөнүндө силердин эсиңерге салып турууну эч качан токтотпойм.
Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине.
Көзүм тирүү турганда, эсиңерге салуу менен силерди ойготуп турууну туура таптым.
Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием,
Анткени жакында көз жумарымды билем, Теңирибиз Ыйса Машайак муну мага Өзү билдирген.
зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне.
Силер муну менин көзүм өтүп кеткенден кийин да, эсиңерден чыгарбашыңар үчүн аракет кыламын.
Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память.
Анткени Теңирибиз Ыйса Машайактын күчү жана Анын келиши жөнүндө силерге куулук менен ойдон чыгарылган тамсилдерге негизденип айткан эмеспиз, биз Анын улуулугун өз көзүбүз менен көргөнбүз.
Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия.
Себеби Машайак даңктуу улуу Кудайдын «Бул Менин сүйүктүү Уулум, Мен Ага ыраазымын» деген үнүн укканда, Кудай Ата Аны урмат-сыйга жана даңкка бөлөгөн.
Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
Асмандан келген ошол үндү биз да укканбыз, анткени ыйык тоодо Аны менен бирге болгонбуз.
И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе.
Андан сырткары, бизде эң туура айтылган пайгамбарчылык бар. Таң агарып, таңкы жылдыз жүрөгүңөрдө чыкканга чейин, караңгыда жарык чачкан чырактай болгон ушул пайгамбарчылыктарга кайрылып, туура кылып жатасыңар.
И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших,
Баарынан мурда Ыйык Жазуудагы бир да пайгамбарчылыкты эч ким өзүнөн өзү айтпагандыгын билишиңер керек.
зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою.
Себеби пайгамбарчылык эч качан адамдын каалоосу менен айтылган эмес. Аны Кудайдын ыйык адамдары Ыйык Рухтун жетеги менен айтышкан.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.