2Cor.3.6; 1Cor.7.25; 1Tim.1.13
2Cor.3.6; 1Cor.7.25; 1Tim.1.13
Rom.6.21; 2Cor.2.17; 2Cor.6.7; 2Cor.7.14; 2Cor.5.11-2Cor.5.12
Rom.6.21; 2Cor.2.17; 2Cor.6.7; 2Cor.7.14; 2Cor.5.11-2Cor.5.12
2Cor.3.14; Matt.13.15; 2Cor.2.15; 1Cor.1.18; 2Thess.2.10
2Cor.3.14; Matt.13.15; 2Cor.2.15; 1Cor.1.18; 2Thess.2.10
John.12.31; 2Cor.4.3; 2Cor.4.6; Acts.26.18; 2Cor.3.18; Col.1.15; Phil.2.6; Heb.1.3
John.12.31; 2Cor.4.3; 2Cor.4.6; Acts.26.18; 2Cor.3.18; Col.1.15; Phil.2.6; Heb.1.3
1Thess.2.6; 1Cor.9.19; 2Cor.1.24
1Thess.2.6; 1Cor.9.19; 2Cor.1.24
Gen.1.3; 2Pet.1.19; 2Cor.4.4
Gen.1.3; 2Pet.1.19; 2Cor.4.4
2Tim.2.20; 2Cor.5.1; Job.10.9; Job.13.12; Lam.4.2; 1Thess.4.4; 1Pet.3.7; 1Cor.2.5; Judg.7.2
2Tim.2.20; 2Cor.5.1; Job.10.9; Job.13.12; Lam.4.2; 1Thess.4.4; 1Pet.3.7; 1Cor.2.5; Judg.7.2
2Cor.7.5; Ps.128.2
2Cor.7.5; Ps.128.2
Heb.13.5; Deut.4.31; Ps.36.24; Prov.24.16; Mic.7.8
Heb.13.5; Deut.4.31; Ps.36.24; Prov.24.16; Mic.7.8
2Cor.6.9; 1Cor.4.9; 1Cor.15.31; 2Cor.1.5; 2Cor.1.9; Rom.6.5; Rom.8.36; 2Tim.2.11; Rom.5.10; Rom.6.8
2Cor.6.9; 1Cor.4.9; 1Cor.15.31; 2Cor.1.5; 2Cor.1.9; Rom.6.5; Rom.8.36; 2Tim.2.11; Rom.5.10; Rom.6.8
2Cor.13.9
2Cor.13.9
1Cor.12.9; 2Pet.1.1; Ps.115.1
1Cor.12.9; 2Pet.1.1; Ps.115.1
1Thess.4.14; Acts.2.24; 2Cor.1.9; Jude.1.24
1Thess.4.14; Acts.2.24; 2Cor.1.9; Jude.1.24
2Cor.1.6; Rom.8.28; 2Cor.1.11; 2Cor.9.11-2Cor.9.12; 2Cor.8.19
2Cor.1.6; Rom.8.28; 2Cor.1.11; 2Cor.9.11-2Cor.9.12; 2Cor.8.19
Acts.20.24; Rom.7.22; Isa.40.30-Isa.40.31; Rom.12.2
Acts.20.24; Rom.7.22; Isa.40.30-Isa.40.31; Rom.12.2
Rom.8.18; 1Pet.1.6; 1Pet.5.10; Ps.29.6; Isa.54.7
Rom.8.18; 1Pet.1.6; 1Pet.5.10; Ps.29.6; Isa.54.7
2Cor.5.7; Rom.8.24; Heb.11.1; Heb.11.13
2Cor.5.7; Rom.8.24; Heb.11.1; Heb.11.13
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Бул кызмат бизге Теңирдин ырайымы менен берилгендиктен, көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз.
1 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем;
2 Жашыруун жана ыпылас иштерди кылуудан качабыз, кууланбайбыз, Кудай Сөзүн бурмалабайбыз. Тескерисинче, чындыкты ачык жарыялап, Кудай алдында өзүбүздү ар бир адамдын абийирине коёбуз.
2 но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.
3 Биз жарыялаган Жакшы Кабар жабык болсо, ал өлүмгө бара жаткандар үчүн жабык.
3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,
4 Кудайдын бейнеси болгон Машайактын даңкын жарыялаган Жакшы Кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн, бул дүйнөнүн төрөсү ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон.
4 для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.
5 Биз өзүбүздү жарыялап жаткан жокпуз. Машайак Ыйсаны Теңир деп, өзүбүздү болсо Ыйса үчүн силердин кулдарыңарбыз деп жарыялап жатабыз.
5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса,
6 Караңгылыкта жарык жаркырасын деп буйруган Кудай Өзүнүн даңкын Ыйса Машайак аркылуу бизге көрсөтүш үчүн, жүрөгүбүздү жарык кылды.
6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
7 Бирок кудуреттүү күч биздики эмес, Кудайдыкы болуп эсептелиш үчүн, ушул кенчти биз чопо идиштерде сактап жүрөбүз.
7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам.
8 Биз бардык тараптан кысымга алынып жатабыз, бирок өзүбүздү кысымга алынгандай сезбейбиз. Биз үмүтсүз абалдабыз, бирок үмүтүбүздү үзбөйбүз.
8 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
9 Бизди кубалап жатышат, бирок кароосуз калган жокпуз. Бизди кыйнап жатышат, бирок өлгөн жокпуз.
9 мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
10 Ыйсанын өмүрү денебизде көрүнүшү үчүн, Теңир Ыйсанын өлүмүн ар дайым денебизде алып жүрөбүз.
10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
11 Анткени биз, тирүүлөр, өлө турган денебизде Ыйсанын өмүрү көрүнүшү үчүн, Ыйса үчүн ар дайым өлүмгө баш коюп жатабыз.
11 Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей,
12 Ошентип, биз өлүмгө баш коюп жатабыз, силер болсо өмүргө ээ болуп жатасыңар.
12 так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.
13 Забурда: «Мен ишенгем, ошондуктан сүйлөдүм», – деп жазылган. Ошол эле ишеним рухуна ээ болгон биз да ишенебиз, ошондуктан сүйлөп жатабыз.
13 Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим,
14 Анткени биз Ыйса Теңирди тирилткен Кудай Ыйса менен бирге бизди да тирилтерин, Өзүнүн алдына силер менен кошо бизди да алып келерин билебиз.
14 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами.
15 Мунун баары силер үчүн, артыгы менен көрсөтүлгөн ырайым көптөрдүн ыраазычылык билдирүүсүн арттыруу үчүн жана Кудай даңкталышы үчүн болуп жатат.
15 Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.
16 Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Сырткы адам карып бара жатса да, ички адам күндөн-күнгө жаңыланууда.
16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
17 Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат.
17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,
18 Анткени биз көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Көрүнгөн нерсе убактылуу, көрүнбөгөн нерсе болсо түбөлүктүү.
18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.