2Cor.12.14; Deut.19.15; Num.35.30
2Cor.12.14; Deut.19.15; Num.35.30
2Cor.10.2; 2Cor.12.21; 2Cor.13.10; 1Cor.4.21
2Cor.10.2; 2Cor.12.21; 2Cor.13.10; 1Cor.4.21
Matt.10.20; 1Cor.5.4; 2Cor.10.4
Matt.10.20; 1Cor.5.4; 2Cor.10.4
Phil.2.7-Phil.2.8; 1Pet.3.18; Rom.1.4; Rom.6.4; 2Cor.12.10; Rom.6.8
Phil.2.7-Phil.2.8; 1Pet.3.18; Rom.1.4; Rom.6.4; 2Cor.12.10; Rom.6.8
1Cor.11.28; Gal.6.4; Rom.8.10; Gal.4.19
1Cor.11.28; Gal.6.4; Rom.8.10; Gal.4.19
1Cor.4.10; 2Cor.4.12; 2Cor.12.5; 2Cor.12.9-2Cor.12.10; Eph.4.12; 1Thess.3.10; 2Cor.13.11
1Cor.4.10; 2Cor.4.12; 2Cor.12.5; 2Cor.12.9-2Cor.12.10; Eph.4.12; 1Thess.3.10; 2Cor.13.11
2Cor.2.3; Titus.1.13; 2Cor.10.8
2Cor.2.3; Titus.1.13; 2Cor.10.8
Luke.6.40; Rom.12.16; Mark.9.50; Rom.15.33
Luke.6.40; Rom.12.16; Mark.9.50; Rom.15.33
Rom.16.16; Phil.4.22
Rom.16.16; Phil.4.22
Rom.16.20; Jude.1.21; Phil.2.1
Rom.16.20; Jude.1.21; Phil.2.1
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ушуну менен силерге үчүнчү ирет бара жатам. Ар бир сөз эки же үч күбө аркылуу бекемделет.
1 В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово.
2 Экинчи жолу барганымда эскерткендей эле, араңарда жок болгонума карабастан, азыр да эскертип жатам: эми барганымда, буга чейин күнөө кылгандарды да, башкасын да аябайм.
2 Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу.
3 Мен аркылуу Машайак сүйлөп жатканына далил издеп жатасыңар. Араңарда Өзүнүн кудуретин көрсөтүп жаткан Машайак силер үчүн күчсүз эмес.
3 Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне: Он не бессилен для вас, но силен в вас.
4 Алсыз болуп айкаш жыгачка кадалган эле, бирок Кудайдын күчү менен азыр Ал тирүү. Ошол сыяктуу эле биз да Анын ичинде алсызбыз, бирок силердеги Кудайдын күчү аркылуу тирүү болобуз.
4 Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в вас.
5 Өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлөчү: ишеним жолундасыңарбы? Өзүңөрдү өзүңөр сынап көргүлөчү. Же силер өзүңөрдү, Ыйса Машайак ичиңерде экенин билбейсиңерби? Андай болсо силер ким болушуңар керек болсо, ошол эмессиңер.
5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть.
6 Биз жөнүндө болсо, биз ким болушубуз керек болсо, ошол экенибизди билип аласыңар деп үмүттөнөм.
6 О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны.
7 Силер эч кандай жамандык кылбашыңар үчүн, Кудайга сыйынып жатабыз. Өзүбүздүн ким болушубуз керек экендигин көрсөтүш үчүн эмес, тескерисинче, ким болушубуз керек болсо, ошол эмес болуп көрүнсөк да, жакшылык кылышыңар үчүн сыйынабыз.
7 Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть; но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть.
8 Себеби биз чындыкка каршы күчтүү эмеспиз, тескерисинче, чындык үчүн күчтүүбүз.
8 Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину.
9 Биз алсыз, силер күчтүү болгондо, биз кубанабыз, жеткилең болушуңар үчүн сыйынып жатабыз.
9 Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем-то и молимся, о вашем совершенстве.
10 Теңирдин мага бузуу үчүн эмес, куруу үчүн берген бийлигин силердин араңарда жүргөнүмдө катаалдык менен колдонуп койбошум үчүн, буларды мен силердин араңарда жок кезимде жазып жатам.
10 Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению.
11 Ошондой болсо да, бир туугандарым, кубангыла. Жеткилең болууга умтулгула. Кайраттуу болгула, бир ойдо болгула, тынчтыкты сактагыла! Ошондо сүйүүнүн жана тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот.
11 Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, - и Бог любви и мира будет с вами.
12 Ыйык өбүшүү менен саламдашкыла. Бардык ыйыктар силерге салам айтып жатышат.
12 Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые.
13 Силерде Теңирибиз Ыйса Машайактын ырайымы, Кудай Атанын сүйүүсү жана Ыйык Рухтун баарлашуусу болсун! Оомийин.
13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.