Gal.1.12; Gal.2.2; Eph.3.3
Gal.1.12; Gal.2.2; Eph.3.3
2Cor.5.17; 2Cor.12.3; 1Thess.4.17; Rev.12.5; Ezek.8.3; Acts.8.39; Ps.148.4; 2Cor.11.11
2Cor.5.17; 2Cor.12.3; 1Thess.4.17; Rev.12.5; Ezek.8.3; Acts.8.39; Ps.148.4; 2Cor.11.11
Luke.23.43; Rev.2.7; Gen.2.8; 2Cor.12.2
Luke.23.43; Rev.2.7; Gen.2.8; 2Cor.12.2
1Cor.2.3
1Cor.2.3
2Cor.5.13; 2Cor.11.16-2Cor.11.17; 2Cor.12.11
2Cor.5.13; 2Cor.11.16-2Cor.11.17; 2Cor.12.11
2Cor.10.10; Num.33.55; Ezek.28.24; Luke.13.16; 1Cor.5.5
2Cor.10.10; Num.33.55; Ezek.28.24; Luke.13.16; 1Cor.5.5
Matt.26.44
Matt.26.44
Isa.43.2; Isa.40.29-Isa.40.31; Phil.4.13; 1Cor.2.5
Isa.43.2; Isa.40.29-Isa.40.31; Phil.4.13; 1Cor.2.5
2Cor.5.15; Matt.5.11-Matt.5.12; Rom.5.3; 2Cor.13.4
2Cor.5.15; Matt.5.11-Matt.5.12; Rom.5.3; 2Cor.13.4
2Cor.12.6; 2Cor.11.5; 1Cor.15.10; 1Cor.3.7; 1Cor.15.9
2Cor.12.6; 2Cor.11.5; 1Cor.15.10; 1Cor.3.7; 1Cor.15.9
Rom.15.19; 1Cor.9.1; 2Cor.6.4
Rom.15.19; 1Cor.9.1; 2Cor.6.4
1Cor.9.12; Acts.20.33
1Cor.9.12; Acts.20.33
2Cor.13.1; 2Cor.1.15; 2Cor.13.2; 1Cor.10.24; 1Cor.10.33; 1Cor.4.14-1Cor.4.15; Prov.19.14; Ezek.34.2
2Cor.13.1; 2Cor.1.15; 2Cor.13.2; 1Cor.10.24; 1Cor.10.33; 1Cor.4.14-1Cor.4.15; Prov.19.14; Ezek.34.2
2Cor.1.6; Phil.2.17; Col.1.24; 1Thess.2.8; 2Tim.2.10; 2Cor.6.11
2Cor.1.6; Phil.2.17; Col.1.24; 1Thess.2.8; 2Tim.2.10; 2Cor.6.11
2Cor.11.9
2Cor.11.9
2Cor.9.5
2Cor.9.5
2Cor.8.6; 2Cor.8.18
2Cor.8.6; 2Cor.8.18
Rom.1.9; Rom.9.1; 1Cor.14.26
Rom.1.9; Rom.9.1; 1Cor.14.26
2Cor.2.1-2Cor.2.4; 1Cor.4.21
2Cor.2.1-2Cor.2.4; 1Cor.4.21
2Cor.13.2; Rev.2.21; 1Cor.5.1; 1Cor.6.18
2Cor.13.2; Rev.2.21; 1Cor.5.1; 1Cor.6.18
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Пайдасыз болгонуна карабастан, мактанууга туура келет. Теңирдин көрүнүштөрү жана аяндары жөнүндө сөз кылууга өтөйүн.
1 Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.
2 Машайакка таандык бир адамды билем, мындан он төрт жыл мурун ал үчүнчү асманга көтөрүлгөн эле. Ал денеси менен жогору алындыбы же денесиз жогору алындыбы, билбейм, Кудай билет.
2 Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.
3 Мен ушундай адам жөнүндө билем, бирок ал денеси менен жогору алындыбы же денесиз жогору алындыбы, билбейм, муну Кудай билет.
3 И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или вне тела: Бог знает),
4 Ал адамдын бейишке көтөрүлгөндүгүн билем. Ал жерден ал адам сөз менен айтып жеткиргис, адам айтып бере алгыс сөздөрдү уккан.
4 что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.
5 Мындай адам менен мактана алам. Өзүм болсо алсыздыктарымдан башка эч нерсе менен мактана албайм.
5 Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими.
6 Деген менен мактангым келсе, акылсыз болбойм, анткени мен чындыкты айтам. Кимдир бирөө мен жөнүндө уккан-көргөнүнөн да жогору ойлоп албашы үчүн, өзүмдү токтотуп жатам.
6 Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.
7 Өзгөчө аяндарды алгандыгымдан улам менменсинип кетпешим үчүн, менин денемде тикенек бар. Менменсинип кетпешим үчүн, денемди кыйнап турууга шайтандын бир периштеси жиберилди.
7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.
8 Менден аны четтетүүсүн өтүнүп, Теңирге үч ирет сыйындым.
8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
9 Бирок Ал мага мындай деди: «Менин сага болгон ырайымым жетиштүү. Анткени Менин күчүм алсыздыкта жеткилең болот». Ошондуктан Машайактын күчү менден орун алат деп, өзүмдүн алсыздыгым менен артыгыраак мактанам.
9 Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
10 Ошондуктан Машайак үчүн алсыз болгонума, кордук көргөнүмө, муктаж болгонума, куугунтукталганыма жана кысымчылыкты башымдан өткөргөнүмө ыраазымын. Анткени мен алсыз болгондо күчтүүмүн.
10 Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.
11
Мактанып акылсыз болдум, бирок ошондой болууга мени силер аргасыз кылдыңар. Мени силер макташыңар керек эле, анткени мен эч ким эмес болсом да, «мыкты элчилерден» эч жерим кем эмес.
11 Я дошел до неразумия, хвалясь; вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов, хотя я и ничто.
12 Элчиликтин белгилери силердин араңарда улуу чыдамдуулук, жышаандар, кереметтер жана кудурет-күч менен көрсөтүлдү.
12 Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами.
13 Башка Жыйындар менен салыштырганда, силер эмнеден кем болдуңар? Силерге жүк болбогонум менен элеби? Бул айыбымды кечирип койгула.
13 Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину.
14 Мына, мен силерге үчүнчү ирет барууга даярмын, бирок силерге оордук келтирбейм. Анткени каалаганым силердеги эмес, силерсиңер. Балдары ата-энеси үчүн эмес, ата-энеси балдары үчүн мал-мүлк жыйнашы керек.
14 Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей.
15 Силер мени мен силерди сүйгөнчөлүк сүйбөсөңөр да, силердин жаныңар үчүн мен чын көңүлүм менен колумда болгондун баарын сарптаймын, өзүмдү да аябаймын.
15 Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами.
16 Мындай деп коёлу, мен өзүм силерге оорчулук келтирген жокмун, бирок куулук кылып, силерден айла-амал менен алып турдум.
16 Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас.
17 Жиберген адамдарым аркылуу силерден пайда көрдүмбү?
17 Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам?
18 Титтен силерге баруусун өтүнүп, аны менен кошо бир туугандардын бирин жибердим эле: Тит силердин бир нерсеңерди пайдаландыбы? Экөөбүз тең бир рух менен кызмат кылып жаткан жокпузбу? Экөөбүз тең бир жол менен бара жаткан жокпузбу?
18 Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев: Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили?
19 Алиге чейин силер бизди өзүңөрдүн алдыңарда актанып жатат деп ойлойсуңарбы? Машайакка таандык болгон биз Кудай алдында айтып жатабыз. Сүйүктүү бир туугандар, мунун баары силердин ишенимиңердин бекемделиши үчүн болуп жатат.
19 Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию.
20 Анткени силерге барганымда, силер мен каалабагандай абалда болбосоңор экен деп, мен өзүм да силер каалабагандай абалда болбосом экен деп корком: силердин араңарда өз ара талаш-тартыш, көрө албастык, ачуулануу, чыр-чатак, жалаа жабуу, ушак, текебердик, тартипсиздик бар болбосо экен деп,
20 Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете: чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков,
21 кайра барганымда, Кудайым мени силердин алдыңарда басынтпаса экен деп, буга чейин күнөө кетирип, өздөрү кылган ыпылас иштерин, ойноштук кылгандарын, адепсиздиктерин мойнуна алып өкүнбөгөн көптөр үчүн ыйлабасам экен деп корком.
21 чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали.