Phil.4.9; Col.2.6; Eph.4.1; Col.1.10; 1Thess.3.12
Phil.4.9; Col.2.6; Eph.4.1; Col.1.10; 1Thess.3.12
1Cor.11.2
1Cor.11.2
Rom.6.19; Rom.6.22; 1Cor.1.30; 2Thess.2.13; 1Tim.2.15; Heb.12.14; 1Pet.1.2; 1Cor.6.18
Rom.6.19; Rom.6.22; 1Cor.1.30; 2Thess.2.13; 1Tim.2.15; Heb.12.14; 1Pet.1.2; 1Cor.6.18
1Pet.3.7; 2Cor.4.7; Rom.1.24
1Pet.3.7; 2Cor.4.7; Rom.1.24
Rom.1.26; Eph.4.17; Ps.78.6; Jer.9.3; Jer.10.25; Gal.4.8
Rom.1.26; Eph.4.17; Ps.78.6; Jer.9.3; Jer.10.25; Gal.4.8
1Cor.6.8; Rom.13.4; Rom.12.19; Heb.13.4
1Cor.6.8; Rom.13.4; Rom.12.19; Heb.13.4
1Thess.4.3; 1Pet.1.15; 1Thess.2.3
1Thess.4.3; 1Pet.1.15; 1Thess.2.3
1Thess.2.13; Luke.10.16; 1John.3.24; 1John.4.13
1Thess.2.13; Luke.10.16; 1John.3.24; 1John.4.13
Heb.13.1; 1Thess.5.1; John.6.45; 1John.2.27; John.13.34
Heb.13.1; 1Thess.5.1; John.6.45; 1John.2.27; John.13.34
1Thess.1.7; 1Thess.3.12
1Thess.1.7; 1Thess.3.12
Prov.17.14; Prov.20.3; Prov.25.8; 2Thess.3.12; 2Thess.3.11; 1Pet.4.15; Acts.18.3; Eph.4.28
Prov.17.14; Prov.20.3; Prov.25.8; 2Thess.3.12; 2Thess.3.11; 1Pet.4.15; Acts.18.3; Eph.4.28
Rom.13.13; Col.4.5; Mark.4.11
Rom.13.13; Col.4.5; Mark.4.11
Lev.19.28; Deut.14.1; 2Sam.12.20-2Sam.12.23; Mark.5.39; Eph.2.12
Lev.19.28; Deut.14.1; 2Sam.12.20-2Sam.12.23; Mark.5.39; Eph.2.12
1Cor.15.13; 2Cor.4.14; Rev.1.18; 1Cor.15.18
1Cor.15.13; 2Cor.4.14; Rev.1.18; 1Cor.15.18
1Kgs.13.17; 1Cor.15.51; 1Thess.2.19
1Kgs.13.17; 1Cor.15.51; 1Thess.2.19
Matt.16.27; 2Thess.1.7; Joel.2.11; Jude.1.9; Matt.24.31; 1Cor.15.52; 1Cor.15.23; 2Thess.2.1; Rev.14.13
Matt.16.27; 2Thess.1.7; Joel.2.11; Jude.1.9; Matt.24.31; 1Cor.15.52; 1Cor.15.23; 2Thess.2.1; Rev.14.13
2Cor.12.2; Dan.7.13; Acts.1.9; Rev.11.12; John.12.26
2Cor.12.2; Dan.7.13; Acts.1.9; Rev.11.12; John.12.26
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Бир туугандар, Кудайга жагуу үчүн кандай жашаш керек экендигин бизден үйрөндүңөр. Мындан ары да бул нерседе ийгиликке жетишиңерди Теңирибиз Ыйсанын атынан өтүнүп суранабыз.
1 За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали,
2 Силерге Теңирибиз Ыйсанын атынан кандай осуяттарды бергенибизди билесиңер.
2 ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса.
3 Кудайдын каалоосу – силердин ыйыкталышыңар: ойноштук кылуудан алыс болгула;
3 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда;
4 ар ким өз денесин ыйык жана таза сактай билсин,
4 чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести,
5 Кудайды тааныбаган бутпарастарга окшоп дене кумарына батпасын;
5 а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога;
6 чектен чыгып, өз бир тууганын пайдаланып, бул нерседе өз кызыкчылыгын көздөбөсүн, анткени Теңир мунун баары үчүн өч алат. Биз мурун силерге бул жөнүндө айтканбыз, эскерткенбиз.
6 чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь - мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали.
7 Анткени Кудай бизди ыпыластыкка эмес, ыйыктыкка чакырган.
7 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости.
8 Баш ийбеген киши адамга эмес, бизге Өзүнүн Ыйык Рухун берген Кудайга баш ийбеген болот.
8 Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святаго.
9 Силерге бир туугандык сүйүү жөнүндө жазуунун кереги жок, анткени силер Кудайдан бири-бириңерди сүйүүнү үйрөндүңөр.
9 О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга,
10 Анткени силер бүтүндөй Македония жериндеги бардык бир туугандарга ушундай мамиле кылып жатасыңар. Бирок, бир туугандар, силерден суранарыбыз: бул нерседе мындан ары да ийгиликке жеткиле,
10 ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать
11 силерге буйруганыбыздай, тынч жашаганга аракет кылгыла, өз ишиңерди кылгыла, өз колуңар менен иштегиле,
11 и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедывали вам;
12 сырттагылардын алдында туура жашашыңар үчүн, эч нерсеге муктаж болбошуңар үчүн ушундай кылгыла.
12 чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались.
13
Бир туугандар, үмүтсүз адамдарга окшоп кайгырбашыңар үчүн, өлгөндөр тууралуу билүүңөрдү каалайм.
13 Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.
14 Ыйсанын өлүп кайра тирилгенине ишенгенибиздей эле, Кудайдын Ыйсага ишенип жүрүп көз жумгандарды да Аны менен бирге алып келерине ишенебиз.
14 Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.
15 Теңирдин сөзүнүн негизинде силерге айтарыбыз бул: Теңир келгенге чейин өлбөй тирүү жүргөн биз өлгөндөрдөн озуп кетпейбиз.
15 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,
16 Анткени буйрук берилгенде, башкы периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда, Теңир Өзү асмандан түшүп келет. Адегенде Машайакка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет.
16 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
17 Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн, булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип, түбөлүккө Теңир менен болобуз.
17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.
18 Ошондуктан бири-бириңерди ушул сөздөр менен соороткула.
18 Итак утешайте друг друга сими словами.