1Sam.31.1-1Sam.31.13; 1Chr.10.1-1Chr.10.12
1Sam.28.4; 2Sam.1.6; 2Sam.1.21; 2Sam.21.12
1Sam.31.1-1Sam.31.13; 1Chr.10.1-1Chr.10.12
1Sam.28.4; 2Sam.1.6; 2Sam.1.21; 2Sam.21.12
1Chr.8.33; 1Sam.14.49
1Chr.8.33; 1Sam.14.49
2Sam.1.6
2Sam.1.6
Judg.9.54; Judg.14.3; 2Sam.1.14; 2Sam.1.10
Judg.9.54; Judg.14.3; 2Sam.1.14; 2Sam.1.10
2Sam.1.20; Judg.16.23-Judg.16.24
2Sam.1.20; Judg.16.23-Judg.16.24
1Sam.21.9; Judg.2.13; Josh.17.11
1Sam.21.9; Judg.2.13; Josh.17.11
2Sam.21.10; 1Sam.11.1-1Sam.11.11
2Sam.21.10; 1Sam.11.1-1Sam.11.11
2Sam.2.4-2Sam.2.7; 2Chr.16.14; 2Chr.21.19; Jer.34.5
2Sam.2.4-2Sam.2.7; 2Chr.16.14; 2Chr.21.19; Jer.34.5
2Sam.21.12; 2Sam.21.14; 1Sam.22.6; Gen.50.10
2Sam.21.12; 2Sam.21.14; 1Sam.22.6; Gen.50.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Пелиштиликтер болсо ысрайылдыктар менен согушуп жатышты. Ысрайыл эркектери пелиштиликтерден качып, Гилбоя тоосунда кырылышты.
Филистимляне же воевали с Израильтянами, и побежали мужи Израильские от Филистимлян и пали пораженные на горе Гелвуе.
Пелиштиликтер Шабулду жана анын уулдарын кууп жетип, Шабулдун уулдары Жонатанды, Аминадапты жана Малкишуаны өлтүрүштү.
И догнали Филистимляне Саула и сыновей его, и убили Филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула.
Шабулга каршы согуш катаал болду, аны жаа аткычтар атышты, ал аткычтардан катуу жарадар болду.
И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками.
Ошондо Шабул өзүнүн курал көтөргөн жигитине: «Кылычыңды кынынан сууруп, мени сайып сал, болбосо мына бул сүннөткө отургузулбагандар келип, мени өлтүрүп, маскара кылышат», – деди. Бирок курал көтөргөн жигит макул болгон жок, анткени абдан коркуп турган эле. Ошондо Шабул өз кылычын алып, ага сайынып жыгылды.
И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него.
Курал көтөргөн жигити Шабулдун өлгөнүн көргөндө, өз кылычына жыгылып, аны менен кошо өлдү.
Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним.
Ошентип, ошол күнү Шабул, анын үч уулу жана курал көтөргөн жигити, ошондой эле бардык кишилери аны менен кошо өлүштү.
Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе.
Өрөөн тарапта жана Иордан суусунун наркы өйүзүндө жашаган ысрайылдыктар Ысрайыл элинин качканын, Шабулдун жана анын уулдарынын өлгөнүн көрүшкөндө, өз шаарларын таштап качышты. Пелиштиликтер келип, алардын шаарларына отурукташып алышты.
Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а Филистимляне пришли и засели в них.
Эртеси күнү пелиштиликтер Гилбоя тоосуна өлгөндөрдү тоногону келишкенде, Гилбоя тоосунан Шабулдун жана анын үч уулунун өлүгүн табышты.
На другой день Филистимляне пришли грабить убитых, и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гелвуйской.
Алар Шабулдун башын кесип, куралын чечип алып, буркандарынын бутканаларына жана өздөрүнүн элине бул окуяны кабарлаш үчүн, Пелиштинин бүт жерине жөнөтүштү.
И отсекли ему голову, и сняли с него оружие и послали по всей земле Филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу;
Анын куралын Ашейранын бутканасына коюшту, денесин Бейт-Шандын дубалына асып коюшту.
и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Беф-Сана.
Пелиштиликтердин Шабулду эмне кылышканын Гилаттагы Жабештин тургундары угушту.
И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили Филистимляне с Саулом,
Ошондо бардык эр жүрөктөр туруп, түнү бою жол жүрүп келип, Шабулдун жана анын уулдарынын денелерин Бейт-Шандын дубалынан алып, Жабешке алып келип, ошол жерде өрттөп салышты.
и поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Беф-Сана, и пришли в Иавис, и сожгли их там;
Алардын сөөгүн алып, Жабештеги эмен дарагынын түбүнө көмүштү да, жети күн орозо кармашты.
и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились семь дней.