2John.1.1; 3John.1.1; Luke.24.48
2John.1.1; 3John.1.1; Luke.24.48
Jude.1.12; John.21.16; Phlm.1.14; 1Tim.3.8; Titus.1.7
Jude.1.12; John.21.16; Phlm.1.14; 1Tim.3.8; Titus.1.7
Ezek.34.4; Matt.20.25; Mark.10.42; 2Cor.1.24; Phil.3.17; 2Thess.3.9; 1Tim.4.12; Titus.2.7
Ezek.34.4; Matt.20.25; Mark.10.42; 2Cor.1.24; Phil.3.17; 2Thess.3.9; 1Tim.4.12; Titus.2.7
Heb.13.20; 1Pet.1.4; 1Cor.9.25; Jas.1.12
Heb.13.20; 1Pet.1.4; 1Cor.9.25; Jas.1.12
Matt.20.26-Matt.20.27; John.13.4-John.13.5; John.13.14; Jas.4.6; Jas.4.10
Matt.20.26-Matt.20.27; John.13.4-John.13.5; John.13.14; Jas.4.6; Jas.4.10
1Pet.5.5
1Pet.5.5
Ps.36.5; Ps.54.23; Matt.6.25; Ps.39.18
Ps.36.5; Ps.54.23; Matt.6.25; Ps.39.18
1Pet.1.13; Matt.24.42; Eph.4.27; Eph.6.11; Rev.12.9; Rev.12.12; Job.1.9-Job.1.12; Luke.22.31; 2Cor.2.11; Job.1.7; Job.2.2; Ps.21.22
1Pet.1.13; Matt.24.42; Eph.4.27; Eph.6.11; Rev.12.9; Rev.12.12; Job.1.9-Job.1.12; Luke.22.31; 2Cor.2.11; Job.1.7; Job.2.2; Ps.21.22
Jas.4.7; Col.2.5; Acts.14.22; 1Thess.3.3; 2Tim.3.12
Jas.4.7; Col.2.5; Acts.14.22; 1Thess.3.3; 2Tim.3.12
1Pet.1.6; 1Cor.1.9; 1Thess.2.12; 1Tim.6.12; 2Tim.2.10; Heb.13.21; Luke.22.32; Rom.14.24
1Pet.1.6; 1Cor.1.9; 1Thess.2.12; 1Tim.6.12; 2Tim.2.10; Heb.13.21; Luke.22.32; Rom.14.24
1Pet.4.11
1Pet.4.11
Acts.15.22; 2Cor.1.19; 1Thess.1.1; 2Thess.1.1; Heb.13.22; Acts.11.23; 1Cor.15.1
Acts.15.22; 2Cor.1.19; 1Thess.1.1; 2Thess.1.1; Heb.13.22; Acts.11.23; 1Cor.15.1
Acts.12.12
Acts.12.12
Rom.16.16; Eph.6.23
Rom.16.16; Eph.6.23
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Жыйын башчыларынын бири, Машайактын азап тартканына күбө болгон, айкын көрүнө турган даңкка ортоктош боло турган мен силердин Жыйын башчыларыңардан өтүнөмүн:
1 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться:
2 Кудайдын силерге тапшырган үйүрүн кайтаргыла. Аны аргасыздан эмес, чын көңүлдөн, Кудайга жаккандай, өзүңөрдүн керт башыңардын кызыкчылыгы үчүн эмес, ынталуулук менен,
2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия,
3 энчиңердин үстүнөн үстөмдүк кылуу менен эмес, үйүргө үлгү болуу менен кайтаргыла.
3 и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду;
4 Жыйын башчыларынын Башчысы келгенде, силер даңктын соолубас таажысын аласыңар.
4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.
5 Ошондой эле, жаштар, Жыйын башчыларына баш ийгиле. Бардыгыңар бири-бириңерге баш ийип, момун болгула. Анткени Кудай текеберлерге каршы турат, ал эми момундарга ырайым кылат.
5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
6 Демек, Кудай силерди Өз убагында жогору көтөрүшү үчүн, Анын күчтүү колунун астында моюн сунгула.
6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время.
7 Бардык түйшүктөрүңөрдү Ага тапшыргыла, анткени Ал силер үчүн кам көрөт.
7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
8 Эстүү жана сергек болгула. Силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем деп, айкырган арстан сыяктуу тегеренип жүрөт.
8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.
9 Ага бекем ишенимиңер менен каршы тургула, дүйнөнүн ар тарабындагы бир туугандарыңар да силер сыяктуу эле азап тартып жатышканын билгиле.
9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире.
10
Бизди Машайак Ыйса аркылуу Өзүнүн түбөлүк даңкына чакырып алган жана ырайымдын булагы болгон Кудай бир аз убакыт азап тартканыңардан кийин, силерди Өзү жеткилең, бекем, кайраттуу жана туруктуу кылат.
10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.
11 Бийлик түбөлүктөн түбөлүккө Аныкы! Оомийин.
11 Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
12 Силерге жазган ушул кыска катымды мен ишенимдүү бир тууган деп эсептеген Сыласка жаздырдым. Бул катты силерге кайрат берүү үчүн, Кудайдын ырайымынын чындык экендигин күбөлөндүрүү үчүн жаздым. Силер ошол ырайым менен жашап жатасыңар.
12 Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите.
13 Бабылдагы силер сыяктуу эле тандалган Жыйын жана уулум Марк силерге салам айтып жатышат.
13 Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой.
14 Бири-бириңер менен өбүшүп саламдашкыла. Машайак Ыйсага ишенгендердин бардыгына тынчтык болсун. Оомийин.
14 Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.