Eph.4.22; Eph.4.25; Eph.4.31; Col.3.8
Eph.4.22; Eph.4.25; Eph.4.31; Col.3.8
Matt.18.3; 1Cor.3.2; Heb.5.12-Heb.5.13
Matt.18.3; 1Cor.3.2; Heb.5.12-Heb.5.13
Ps.33.9; Heb.6.5
Ps.33.9; Heb.6.5
1Pet.2.6-1Pet.2.7
1Pet.2.6-1Pet.2.7
Eph.2.20-Eph.2.22; 1Cor.3.9; Heb.3.4; Heb.3.6; 1Pet.2.9; Isa.56.7; Mal.1.11; Rom.12.1; Heb.13.15; Rom.15.16; Phil.4.18
Eph.2.20-Eph.2.22; 1Cor.3.9; Heb.3.4; Heb.3.6; 1Pet.2.9; Isa.56.7; Mal.1.11; Rom.12.1; Heb.13.15; Rom.15.16; Phil.4.18
Isa.28.16; Rom.9.33; Rom.10.11
Isa.28.16; Rom.9.33; Rom.10.11
2Cor.2.16; 2Cor.2.16; Ps.117.22
2Cor.2.16; 2Cor.2.16; Ps.117.22
Rom.9.33; Isa.8.14; Rom.9.22; Jude.1.4
Rom.9.33; Isa.8.14; Rom.9.22; Jude.1.4
Deut.10.15; Isa.43.20; Exod.19.6; Rev.1.6; Rev.5.10; Isa.61.6; Isa.66.21; Deut.7.6; Exod.19.5; Deut.7.6; Isa.43.21; Mal.3.17; Isa.42.16; Acts.26.18; Ps.35.10
Deut.10.15; Isa.43.20; Exod.19.6; Rev.1.6; Rev.5.10; Isa.61.6; Isa.66.21; Deut.7.6; Exod.19.5; Deut.7.6; Isa.43.21; Mal.3.17; Isa.42.16; Acts.26.18; Ps.35.10
Hos.1.6; Hos.1.9-Hos.1.10; Hos.2.23; Rom.9.25-Rom.9.26; Rom.10.19
Hos.1.6; Hos.1.9-Hos.1.10; Hos.2.23; Rom.9.25-Rom.9.26; Rom.10.19
Lev.25.23; Rom.13.14; Gal.5.24; Jas.4.1
Lev.25.23; Rom.13.14; Gal.5.24; Jas.4.1
1Pet.3.16; 2Cor.8.21; Phil.2.15; Titus.2.8; Matt.5.16; 2Cor.9.13; Gal.1.24; Isa.10.3; Luke.19.44
1Pet.3.16; 2Cor.8.21; Phil.2.15; Titus.2.8; Matt.5.16; 2Cor.9.13; Gal.1.24; Isa.10.3; Luke.19.44
Rom.13.1; Titus.3.1
Rom.13.1; Titus.3.1
Rom.13.4; Rom.13.3
Rom.13.4; Rom.13.3
1Pet.2.12
1Pet.2.12
Jas.1.25; 1Cor.7.22; Rom.6.22
Jas.1.25; 1Cor.7.22; Rom.6.22
Rom.12.10; Rom.13.7; Heb.13.1; Prov.24.21
Rom.12.10; Rom.13.7; Heb.13.1; Prov.24.21
Eph.6.5; Col.3.22; 1Tim.6.1; Titus.2.9
Eph.6.5; Col.3.22; 1Tim.6.1; Titus.2.9
1Pet.3.14; 1Pet.3.17; 1Pet.4.16
1Pet.3.14; 1Pet.3.17; 1Pet.4.16
1Pet.3.17-1Pet.3.18; 1Pet.4.13; 1Pet.4.16
1Pet.3.17-1Pet.3.18; 1Pet.4.13; 1Pet.4.16
1Pet.3.9; Acts.14.22; 1Pet.2.20; Matt.11.29
1Pet.3.9; Acts.14.22; 1Pet.2.20; Matt.11.29
Isa.53.9; 2Cor.5.21; Heb.4.15; 1John.3.5
Isa.53.9; 2Cor.5.21; Heb.4.15; 1John.3.5
1Pet.3.9; Isa.53.7; Heb.12.3; Luke.23.46
1Pet.3.9; Isa.53.7; Heb.12.3; Luke.23.46
Isa.53.4; Isa.53.11; Matt.8.17; Heb.9.28; Rom.6.2; Rom.6.11; Rom.7.4; Rom.7.6; Col.2.20; Col.3.3; Rom.6.13; Isa.53.5
Isa.53.4; Isa.53.11; Matt.8.17; Heb.9.28; Rom.6.2; Rom.6.11; Rom.7.4; Rom.7.6; Col.2.20; Col.3.3; Rom.6.13; Isa.53.5
Isa.53.6; Ps.118.176; Ezek.34.6; Luke.15.4; John.10.11
Isa.53.6; Ps.118.176; Ezek.34.6; Luke.15.4; John.10.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Ошондуктан ачууланууну, алдамчылыкты, эки жүздүүлүктү, көрө албастыкты жана ушакчылыкты таштап,
Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие,
жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө. Ал аркылуу өсүп, куткарылууга жеткиле.
как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение;
Анткени силер Теңирдин жакшы экенин татып калдыңар.
ибо вы вкусили, что благ Господь.
Адамдар жаратпай койгон, бирок Кудай тандап алган кымбат баалуу тирүү ташка – Машайакка жакындагыла.
Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному,
Өзүңөр да тирүү таштар катары өзүңөрдөн рухий үй тургузгула. Ыйса Машайак аркылуу Кудайга жагымдуу рухий курмандыктарды алып келүү үчүн, ыйык кызмат кылуучу болгула.
и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.
Анткени Ыйык Жазууда: «Мына, Мен Сионго тандалган, кымбат баалуу, негизги таш коём. Ага ишенген адам уятка калбайт», – деп жазылган.
Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.
Демек, ишенгендер, силер үчүн Ал – кенч. Ал эми ишенбегендер үчүн Ал – куруучулар жаратпай койгон, бирок бурчтун башкы ташы болуп коюлган, ошондой эле мүдүрүлтүүчү, азгыруучу таш.
Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна,
Алар Кудай Сөзүнө баш ийишпегендиктен, ошол ташка мүдүрүлүшөт, анткени аларга ошол нерсе белгиленген.
о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.
Ал эми силер тандалган уруусуңар, Падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар, ыйык элсиңер, Кудай энчилеп алган элсиңер. Силерди караңгылыктан Өзүнүн ажайып жарыгына чакырып алган Кудайдын улуу иштерин жар салыш үчүн тандалгансыңар.
Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
Бир кезде эл эмес элеңер, азыр Кудайдын элисиңер. Бир кезде силерге ырайым кылынган эмес, азыр силерге ырайым кылынды.
некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы.
Сүйүктүү бир туугандар, силер бул дүйнөдө жолоочу жана келгинсиңер, ошондуктан силерден өтүнөрүм, жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла.
Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу,
Бутпарастардын арасында таза жашагыла. Алар силерди жаман иштерди кылуучулар деп жамандашса да, жакшы иштериңерди көрүп, Кудай өздөрүнө келген күнү Аны даңкташсын.
и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
Ошентип, жогорку бийликте турган падышага болобу, күнөөкөрлөрдү жазалоо үчүн, жакшы иш кылгандарды сыйлоо үчүн, падыша тарабынан коюлган башкаруучуларга болобу,
Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти,
мамлекеттик бардык бийликке Теңир үчүн баш ийгиле.
правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, -
Анткени Кудайдын каалоосу мындай: силер эркин адамдар катары, бирок эркиндик менен жаман иштерди жаап-жашыруучулар катары эмес,
ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, -
Кудайдын кулдары катары жакшы иштерди жасап, акылсыз жана адепсиз адамдардын оозун жабышыңар керек.
как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии.
Бардык адамдарды урматтагыла, бир туугандарыңарды сүйгүлө, Кудайдан корккула, падышаны урматтагыла.
Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.
Кулдар, өзүңөрдүн кожоюндарыңардын жакшы жана момундарына гана эмес, катаалдарына да урмат көрсөтүү менен баш ийгиле.
Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.
Анткени ким адилетсиз эле жерден азап тартып жатса, бирок ошол азапты Теңир үчүн көтөрө билсе, бул Кудайга жагат.
Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо.
Эгерде силер кылмыш кылып, ошон үчүн сабаганга чыдап жатсаңар, мунун эмнеси мактарлык? Бирок силер жакшы иш кылып жатып азап чегип жатсаңар жана ошого чыдап жатсаңар, анда бул Кудайга жагат.
Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу.
Анткени силер ушуга чакырылгансыңар. Себеби Машайак да биз үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн, Ал бизге үлгү калтырып кеткен:
Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.
Ал эч кандай күнөө кылган эмес, Анын оозунан бир да кошомат сөз чыккан эмес.
Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.
Кордошкондо, Ал кордоо менен жооп берген эмес. Азап тартканда, эч кимди коркуткан эмес, бирок адилет Сотко тапшырган.
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.
Күнөөдөн арылып, адил жашашыбыз үчүн, Ал биздин күнөөлөрүбүздү Өзүнүн денеси менен жыгачка көтөрүп чыкты. Силер Анын жарааты менен айыктыңар.
Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.
Анткени силер адашып жүргөн койлордой болчусуңар, азыр болсо жаныңарды Кайтаруучуга жана Коргоочуга кайтып келдиңер.
Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.