Jas.1.1
Jas.1.1
Acts.2.23; Rom.8.29; Rom.11.2; 1Thess.4.3; Heb.10.22; Heb.12.24; 2Pet.1.2; Dan.3.31; Jude.1.2
Acts.2.23; Rom.8.29; Rom.11.2; 1Thess.4.3; Heb.10.22; Heb.12.24; 2Pet.1.2; Dan.3.31; Jude.1.2
2Cor.1.3; Eph.1.3; Titus.3.5; 1Pet.1.23; 1Pet.3.21; 1Cor.15.20
2Cor.1.3; Eph.1.3; Titus.3.5; 1Pet.1.23; 1Pet.3.21; 1Cor.15.20
Rom.8.17; 1Pet.5.4; Col.1.5; 2Tim.4.8
Rom.8.17; 1Pet.5.4; Col.1.5; 2Tim.4.8
Eph.2.8; 1Pet.5.10; Rom.8.18; 2Cor.4.17; Heb.12.11
Eph.2.8; 1Pet.5.10; Rom.8.18; 2Cor.4.17; Heb.12.11
Jas.1.2; 1Pet.4.12
Jas.1.2; 1Pet.4.12
Jas.1.3; Job.23.10; Ps.65.10; Prov.17.3; Isa.48.10; 1Cor.3.13; Rom.2.7; Rom.2.10; 1Cor.4.5; 2Thess.1.7-2Thess.1.12
Jas.1.3; Job.23.10; Ps.65.10; Prov.17.3; Isa.48.10; 1Cor.3.13; Rom.2.7; Rom.2.10; 1Cor.4.5; 2Thess.1.7-2Thess.1.12
1John.4.20; Heb.11.27; John.20.29
1John.4.20; Heb.11.27; John.20.29
Rom.6.22
Rom.6.22
2Pet.1.19; Dan.8.15; Matt.13.17; Luke.10.24
2Pet.1.19; Dan.8.15; Matt.13.17; Luke.10.24
Dan.9.24-Dan.9.26; Rom.8.9; 2Pet.1.21; Acts.16.7; Matt.26.24; Isa.52.13-Isa.53.12; Luke.24.26; Acts.3.18
Dan.9.24-Dan.9.26; Rom.8.9; 2Pet.1.21; Acts.16.7; Matt.26.24; Isa.52.13-Isa.53.12; Luke.24.26; Acts.3.18
Dan.12.4; Dan.12.9; Dan.12.13; Matt.13.17; Heb.11.39-Heb.11.40; Acts.2.2-Acts.2.4; Dan.8.13; Dan.12.5-Dan.12.7; Eph.3.10
Dan.12.4; Dan.12.9; Dan.12.13; Matt.13.17; Heb.11.39-Heb.11.40; Acts.2.2-Acts.2.4; Dan.8.13; Dan.12.5-Dan.12.7; Eph.3.10
Luke.12.35; 1Pet.4.7; 1Pet.5.8; 1Thess.5.6; 1Thess.5.8; 2Tim.4.5
Luke.12.35; 1Pet.4.7; 1Pet.5.8; 1Thess.5.6; 1Thess.5.8; 2Tim.4.5
1Pet.4.2-1Pet.4.3; Rom.12.2; Titus.3.3; Acts.17.30
1Pet.4.2-1Pet.4.3; Rom.12.2; Titus.3.3; Acts.17.30
1John.3.3; 2Cor.7.1; 1Thess.4.7; Heb.12.14; Jas.3.13
1John.3.3; 2Cor.7.1; 1Thess.4.7; Heb.12.14; Jas.3.13
Lev.11.44
Lev.11.44
Jer.3.19; Mal.1.6; 2Cor.6.18; Matt.6.9; Ps.61.13; Jas.2.1; 1Pet.3.15; 2Cor.7.1; Rom.11.20
Jer.3.19; Mal.1.6; 2Cor.6.18; Matt.6.9; Ps.61.13; Jas.2.1; 1Pet.3.15; 2Cor.7.1; Rom.11.20
Ps.48.9; Ps.129.8; 1Cor.6.20; Titus.2.14; 2Pet.2.1; Eph.4.17
Ps.48.9; Ps.129.8; 1Cor.6.20; Titus.2.14; 2Pet.2.1; Eph.4.17
Acts.20.28; John.1.29; Heb.9.14; Exod.12.5
Acts.20.28; John.1.29; Heb.9.14; Exod.12.5
Rom.14.25; Heb.1.2
Rom.14.25; Heb.1.2
John.12.44; Rom.10.9; Acts.2.24; Acts.3.13; Heb.2.9; 1Pet.3.22; John.7.39
John.12.44; Rom.10.9; Acts.2.24; Acts.3.13; Heb.2.9; 1Pet.3.22; John.7.39
Rom.12.9; Heb.13.1; 1Tim.1.5
Rom.12.9; Heb.13.1; 1Tim.1.5
1Pet.1.3; John.3.3; Jas.1.18; John.1.13; Heb.4.12
1Pet.1.3; John.3.3; Jas.1.18; John.1.13; Heb.4.12
Jas.1.10-Jas.1.11; Isa.40.6; Isa.40.8
Jas.1.10-Jas.1.11; Isa.40.6; Isa.40.8
Matt.24.35; Isa.40.9
Matt.24.35; Isa.40.9
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Ыйса Машайактын элчиси Петирден Понтко, Галатияга, Кападокияга, Асияга жана Битинияга тараган, ошол жерлерде келгин болуп жашап жаткан,
Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным,
Кудай Атанын алдын ала билүүсү боюнча, Рухтун ыйыктоосу менен, тил алуу үчүн жана Ыйса Машайактын каны аркылуу тазалануу үчүн тандалгандарга салам! Кудай силерге мындан ары да ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин!
по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.
Теңирибиз Ыйса Машайактын Кудайы жана Атасы даңкталсын! Анткени Ал Ыйса Машайакты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берүү үчүн,
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому,
асманда сакталган чирибес, таза, соолгус мураска ээ кылуу үчүн, бизди Өзүнүн улуу ырайымы менен кайрадан төрөлттү.
к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,
Акыркы убакта айкын көрүнүүгө даяр турган куткарылууга ээ болууңар үчүн, силер ишенимиңер аркылуу Кудайдын күчү менен корголуп турасыңар.
силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.
Мына ошондуктан азыр ар кандай сыноолордон бир аз кыйналышыңар керек болсо да, ошол үмүт менен кубангыла.
О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений,
Анткени сыналган ишенимиңер от менен тазаланса да, жок болуп кетчү алтындан баалуу. Ыйса Машайак келгенде, сыналган ошол ишенимиңер силерди мактоого, урмат-сыйга, атак-даңкка ээ кылат.
дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа,
Силер Аны көрбөсөңөр да, сүйөсүңөр. Азыр да Ага көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс, улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар.
Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною,
Анткени ишенимиңердин максатына – жаныңардын куткарылышына жетесиңер.
достигая наконец верою вашею спасения душ.
Силерге ырайым көрсөтүлө тургандыгы жөнүндө пайгамбарчылык кылган пайгамбарлар ушул куткарылууну ынталуулук менен изилдешкен.
К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,
Машайактын тарта турган азаптарын жана алардан кийин даңк коштоору жөнүндө өздөрүндөгү Машайактын Руху алдын ала күбөлөндүрткөндө, кайсы жана кандай убакытты көрсөткөндүгүн алар изилдешкен.
исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.
Асмандан жиберилген Ыйык Рухтун күчү менен Жакшы Кабар таратуучулар аркылуу азыр силерге жар салынып жаткан Жакшы Кабар алардын өздөрүнө эмес, бизге тиешелүү экендиги аларга белгилүү болгон. Муну периштелер да өз көздөрү менен көргүлөрү келген.
Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.
Ошондуктан, бир туугандар, акыл-оюңар иш-аракетке даяр болсун, сергек болгула. Ыйса Машайак келгенде, силерге көрсөтүлө турган ырайымга толук үмүттөнгүлө.
Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.
Билбестиктен баткан мурунку кумарларыңарга кайрадан ык албагыла, тескерисинче, тил алуу үчүн тандалган балдар катары
Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем,
бардык жүрүш-турушуңар ыйык болсун, анткени силерди чакырып алган Кудай ыйык.
но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.
Себеби Ыйык Жазууда: «Ыйык болгула, анткени Мен ыйыкмын», – деп жазылган.
Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
Ар бир адамды ишине жараша бет карамалык кылбастан, соттоочу Кудайды Ата деп жатсаңар, анда келгин катары жашап жаткан убактыңарды коркунуч менен өткөргүлө.
И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего,
Анткени муундан муунга өтүп келе жаткан түйшүктүү жашоодон силер жок болуп кетчү күмүш же алтын менен эмес,
зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов,
кемчиликсиз, таза Козунун – Машайактын кымбат баалуу каны аркылуу куткарылгандыгыңарды билесиңер.
но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,
Ал дүйнө жаратыла электен мурун эле дайындалган, бирок силер үчүн убакыттын акырында келди.
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас,
Силер Ал аркылуу Кудайга ишенип жатасыңар. Кудайга ишенип, Андан үмүттөнүшүңөр үчүн, Кудай Аны өлгөндөрдүн арасынан тирилтип даңктады.
уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.
Бир туугандык таза сүйүүгө ээ болуу үчүн, рух аркылуу чындыкка тил алуу менен жаныңарды тазалап, бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө.
Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,
Себеби силер чирий турган уруктан эмес, чирибей турган, Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү Сөзү аркылуу кайрадан төрөлдүңөр.
как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек.
Анткени ар бир адам чөп сыяктуу, анын даңкы да талаа гүлүндөй. Чөп куурайт, гүл соолуйт.
Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал;
Ал эми Теңирдин сөзү түбөлүк калат. Бул сөз болсо – силерге жарыяланган сөз.
но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано.