John.1.1; 1John.2.13-1John.2.14; Acts.4.20; John.19.35; 1John.4.14; John.1.14; 2Pet.1.16; Luke.24.39; John.20.27
John.1.1; 1John.2.13-1John.2.14; Acts.4.20; John.19.35; 1John.4.14; John.1.14; 2Pet.1.16; Luke.24.39; John.20.27
John.1.4; John.11.25; John.14.6; 1John.3.5; 1John.3.8; Rom.14.25; 1Tim.3.16; John.15.27; 1John.1.1; 1John.3.5; 1John.3.8; Rom.14.25; 1Tim.3.16
John.1.4; John.11.25; John.14.6; 1John.3.5; 1John.3.8; Rom.14.25; 1Tim.3.16; John.15.27; 1John.1.1; 1John.3.5; 1John.3.8; Rom.14.25; 1Tim.3.16
1John.1.1; John.17.21; 1Cor.1.9; 1John.2.24
1John.1.1; John.17.21; 1Cor.1.9; 1John.2.24
John.15.11; John.16.24
John.15.11; John.16.24
1John.3.11; Jas.1.17; 1John.4.8; John.4.24
1John.3.11; Jas.1.17; 1John.4.8; John.4.24
1John.2.11; John.12.35; 2Cor.6.14; John.3.21
1John.2.11; John.12.35; 2Cor.6.14; John.3.21
Isa.2.5; Ps.103.2; 1Tim.6.16; Eph.1.7; Heb.9.14; 1Pet.1.19; Rev.5.9; Rev.7.14; Rev.12.11
Isa.2.5; Ps.103.2; 1Tim.6.16; Eph.1.7; Heb.9.14; 1Pet.1.19; Rev.5.9; Rev.7.14; Rev.12.11
Job.15.14; Jer.2.35; Jas.3.2; 1John.2.4
Job.15.14; Jer.2.35; Jas.3.2; 1John.2.4
Ps.31.5; Ps.50.5; Prov.28.13; Ps.142.1; Rom.3.26; 1John.1.7
Ps.31.5; Ps.50.5; Prov.28.13; Ps.142.1; Rom.3.26; 1John.1.7
1John.5.10; John.5.38; John.8.37
1John.5.10; John.5.38; John.8.37
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Эң башында Өмүр Сөзү болгон. Аны биз угуп, өз көзүбүз менен көрүп, карап, колубуз менен кармап көргөнбүз.
1 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, -
2 Өмүр келди, аны биз көрдүк жана ал жөнүндө күбөлөндүрүп жатабыз. Ата менен бирге болуп, бизге келген ошол түбөлүк Өмүрдү жарыялап жатабыз.
2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, -
3 Силер менен биздин ортобузда мамиле болуш үчүн, биз силерге укканыбызды жана көргөнүбүздү жарыялап жатабыз. Ал эми биздин мамиле – Ата жана Анын Уулу Ыйса Машайак менен болгон мамиле.
3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
4 Муну силерге кубанычыңар толук болуш үчүн жазып жатабыз.
4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
5
Биз Машайактан уккан Жакшы Кабарды азыр силерге жарыялап жатабыз: Кудай – жарык, Анда эч кандай караңгылык жок.
5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
6 Эгерде Аны менен мамилебиз бар деп жатсак, бирок караңгылыкта жүрсөк, анда жалган айтып жатабыз жана чындык боюнча мамиле кылган жокпуз.
6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине;
7 Ал жарыкта болгон сыяктуу биз да жарыкта жүрсөк, анда бири-бирибиз менен мамилебиз бар жана Анын Уулу Ыйсанын каны бизди ар кандай күнөөдөн тазалайт.
7 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
8 Эгерде күнөөбүз жок деп жатсак, анда өзүбүздү өзүбүз алдап жатабыз жана бизде чындык жок.
8 Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас.
9 Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди бардык адилетсиздиктен тазалайт.
9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
10 Эгерде күнөө кылган жокпуз деп жатсак, анда Кудайды жалганчы кылып жатабыз жана Анын сөзү биздин ичибизде жок.
10 Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.