1Cor.8.4; 1Cor.8.7; 1Cor.8.10; Acts.15.29; Rom.15.14; Rom.14.3; 1Cor.13.4-1Cor.13.13
1Cor.8.4; 1Cor.8.7; 1Cor.8.10; Acts.15.29; Rom.15.14; Rom.14.3; 1Cor.13.4-1Cor.13.13
Gal.6.3; 1Cor.3.18; 1Cor.13.8-1Cor.13.9; 1Cor.13.12; 1Tim.6.3-1Tim.6.4
Gal.6.3; 1Cor.3.18; 1Cor.13.8-1Cor.13.9; 1Cor.13.12; 1Tim.6.3-1Tim.6.4
Gal.4.9; Exod.33.12; Exod.33.17; Jer.1.5; Nah.1.7; 2Tim.2.19
Gal.4.9; Exod.33.12; Exod.33.17; Jer.1.5; Nah.1.7; 2Tim.2.19
1Cor.10.19; Isa.41.24; Acts.14.15; 1Cor.8.6; Deut.4.35; Deut.4.39
1Cor.10.19; Isa.41.24; Acts.14.15; 1Cor.8.6; Deut.4.35; Deut.4.39
2Thess.2.4
2Thess.2.4
1Cor.8.4; Mal.2.10; Eph.4.6; Rom.11.36; Eph.4.5; 1Cor.1.2; 1Tim.2.5; John.13.13; John.1.3; Col.1.16
1Cor.8.4; Mal.2.10; Eph.4.6; Rom.11.36; Eph.4.5; 1Cor.1.2; 1Tim.2.5; John.13.13; John.1.3; Col.1.16
Rom.14.14; Rom.14.22-Rom.14.23; 1Cor.10.25; 1Cor.10.28-1Cor.10.29
Rom.14.14; Rom.14.22-Rom.14.23; 1Cor.10.25; 1Cor.10.28-1Cor.10.29
Rom.14.17
Rom.14.17
1Cor.10.23; Rom.14.21; Gal.5.13; Rom.14.1-Rom.14.2
1Cor.10.23; Rom.14.21; Gal.5.13; Rom.14.1-Rom.14.2
Rom.14.15; Rom.14.20
Rom.14.15; Rom.14.20
Zech.2.8; Matt.18.6; Matt.25.45
Zech.2.8; Matt.18.6; Matt.25.45
Rom.14.13; Rom.14.21; 2Cor.6.3; 2Cor.11.29
Rom.14.13; Rom.14.21; 2Cor.6.3; 2Cor.11.29
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Буркандарга багышталган тамак-аш жөнүндө баарыбыз эле билебиз, анткени баарыбызда эле билим бар. Бирок билим адамды текебер кылат, ал эми сүйүү адамдын акылына акыл кошот.
1 О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание; но знание надмевает, а любовь назидает.
2 «Бир нерсе билем», – деп ойлогон адам эмнени билүү керек экендигин али биле элек.
2 Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать.
3 Бирок Кудай Өзүн сүйгөн адамга билим берген.
3 Но кто любит Бога, тому дано знание от Него.
4 Буркандарга багышталган тамак-ашты жегенге болор-болбосу жөнүндө сөз кыла турган болсок, биз буркандын бул дүйнөдө эч нерсеге арзыбаган нерсе экенин, жалгыз Кудайдан башка Кудай жок экендигин билебиз.
4 Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого.
5 Жер үстүндө болобу, асманда болобу, «кудай» деп аталгандар бар болгону менен (анткени көптөгөн кудайлар жана үстөмдүк кылуучулар бар),
5 Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, -
6 бизде бир гана Кудай Ата бар. Баарын Ал жараткан, биз да Ал үчүн жаратылганбыз. Ошондой эле бир гана Теңир – Ыйса Машайак бар, баары Ал аркылуу жаратылган, биз да Ал аркылуу жаратылганбыз.
6 но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им.
7 Бирок баарында эле мындай билим жок. Кээ бирөөлөр азыркыга чейин өздөрүнүн бутпарастык эски адаты боюнча бул тамакты буркандарга багышталган тамак катары жешет. Алардын абийири алсыз болгондуктан булганат.
7 Но не у всех такое знание: некоторые и доныне с совестью, признающею идолов, едят идоложертвенное как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется.
8 Тамак бизди Кудайга жакындатпайт: жесек, бир нерсеге ээ болбойбуз; жебей койсок, эч нерсе жоготпойбуз.
8 Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем.
9 Бирок сак болгула, силердин ушул эркиндигиңер алсыздар үчүн азгырык болбосун.
9 Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных.
10 Эгерде алсыз бир тууганың билимдүүмүн деген сенин бутканада тамак жеп отурганыңды көрүп калса, буркандарга багышталган тамак-аштан анын да жегиси келбес бекен?
10 Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?
11 Машайак сенин ушул алсыз бир тууганың үчүн да өлгөн, сен болсо өз билимиң менен аны өлүмгө дуушар кылып жатасың.
11 И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос.
12 Алсыз бир туугандарыңардын абийирин жаралап, аларга каршы күнөө кылууңар менен силер Машайакка каршы күнөө кылып жатасыңар.
12 А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа.
13 Эгерде мен жеп жаткан тамак бир тууганымдын азгырылышына түрткү болсо, бир тууганым азгырылбашы үчүн, мен этти эч качан оозума албайм.
13 И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.