1Cor.8.4; 1Cor.8.7; 1Cor.8.10; Acts.15.29; Rom.15.14; Rom.14.3; 1Cor.13.4-1Cor.13.13
1Cor.8.4; 1Cor.8.7; 1Cor.8.10; Acts.15.29; Rom.15.14; Rom.14.3; 1Cor.13.4-1Cor.13.13
Gal.6.3; 1Cor.3.18; 1Cor.13.8-1Cor.13.9; 1Cor.13.12; 1Tim.6.3-1Tim.6.4
Gal.6.3; 1Cor.3.18; 1Cor.13.8-1Cor.13.9; 1Cor.13.12; 1Tim.6.3-1Tim.6.4
Gal.4.9; Exod.33.12; Exod.33.17; Jer.1.5; Nah.1.7; 2Tim.2.19
Gal.4.9; Exod.33.12; Exod.33.17; Jer.1.5; Nah.1.7; 2Tim.2.19
1Cor.10.19; Isa.41.24; Acts.14.15; 1Cor.8.6; Deut.4.35; Deut.4.39
1Cor.10.19; Isa.41.24; Acts.14.15; 1Cor.8.6; Deut.4.35; Deut.4.39
2Thess.2.4
2Thess.2.4
1Cor.8.4; Mal.2.10; Eph.4.6; Rom.11.36; Eph.4.5; 1Cor.1.2; 1Tim.2.5; John.13.13; John.1.3; Col.1.16
1Cor.8.4; Mal.2.10; Eph.4.6; Rom.11.36; Eph.4.5; 1Cor.1.2; 1Tim.2.5; John.13.13; John.1.3; Col.1.16
Rom.14.14; Rom.14.22-Rom.14.23; 1Cor.10.25; 1Cor.10.28-1Cor.10.29
Rom.14.14; Rom.14.22-Rom.14.23; 1Cor.10.25; 1Cor.10.28-1Cor.10.29
Rom.14.17
Rom.14.17
1Cor.10.23; Rom.14.21; Gal.5.13; Rom.14.1-Rom.14.2
1Cor.10.23; Rom.14.21; Gal.5.13; Rom.14.1-Rom.14.2
Rom.14.15; Rom.14.20
Rom.14.15; Rom.14.20
Zech.2.8; Matt.18.6; Matt.25.45
Zech.2.8; Matt.18.6; Matt.25.45
Rom.14.13; Rom.14.21; 2Cor.6.3; 2Cor.11.29
Rom.14.13; Rom.14.21; 2Cor.6.3; 2Cor.11.29
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Буркандарга багышталган тамак-аш жөнүндө баарыбыз эле билебиз, анткени баарыбызда эле билим бар. Бирок билим адамды текебер кылат, ал эми сүйүү адамдын акылына акыл кошот.
О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание; но знание надмевает, а любовь назидает.
«Бир нерсе билем», – деп ойлогон адам эмнени билүү керек экендигин али биле элек.
Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать.
Бирок Кудай Өзүн сүйгөн адамга билим берген.
Но кто любит Бога, тому дано знание от Него.
Буркандарга багышталган тамак-ашты жегенге болор-болбосу жөнүндө сөз кыла турган болсок, биз буркандын бул дүйнөдө эч нерсеге арзыбаган нерсе экенин, жалгыз Кудайдан башка Кудай жок экендигин билебиз.
Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого.
Жер үстүндө болобу, асманда болобу, «кудай» деп аталгандар бар болгону менен (анткени көптөгөн кудайлар жана үстөмдүк кылуучулар бар),
Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, -
бизде бир гана Кудай Ата бар. Баарын Ал жараткан, биз да Ал үчүн жаратылганбыз. Ошондой эле бир гана Теңир – Ыйса Машайак бар, баары Ал аркылуу жаратылган, биз да Ал аркылуу жаратылганбыз.
но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им.
Бирок баарында эле мындай билим жок. Кээ бирөөлөр азыркыга чейин өздөрүнүн бутпарастык эски адаты боюнча бул тамакты буркандарга багышталган тамак катары жешет. Алардын абийири алсыз болгондуктан булганат.
Но не у всех такое знание: некоторые и доныне с совестью, признающею идолов, едят идоложертвенное как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется.
Тамак бизди Кудайга жакындатпайт: жесек, бир нерсеге ээ болбойбуз; жебей койсок, эч нерсе жоготпойбуз.
Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем.
Бирок сак болгула, силердин ушул эркиндигиңер алсыздар үчүн азгырык болбосун.
Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных.
Эгерде алсыз бир тууганың билимдүүмүн деген сенин бутканада тамак жеп отурганыңды көрүп калса, буркандарга багышталган тамак-аштан анын да жегиси келбес бекен?
Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?
Машайак сенин ушул алсыз бир тууганың үчүн да өлгөн, сен болсо өз билимиң менен аны өлүмгө дуушар кылып жатасың.
И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос.
Алсыз бир туугандарыңардын абийирин жаралап, аларга каршы күнөө кылууңар менен силер Машайакка каршы күнөө кылып жатасыңар.
А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа.
Эгерде мен жеп жаткан тамак бир тууганымдын азгырылышына түрткү болсо, бир тууганым азгырылбашы үчүн, мен этти эч качан оозума албайм.
И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.