1Cor.7.8; 1Cor.7.26
1Cor.7.8; 1Cor.7.26
Exod.21.10
Exod.21.10
Exod.19.15; 1Sam.21.4; Eccl.3.5; Zech.12.12-Zech.12.14; 1Thess.3.5
Exod.19.15; 1Sam.21.4; Eccl.3.5; Zech.12.12-Zech.12.14; 1Thess.3.5
1Cor.7.12; 1Cor.7.25; 2Cor.8.8; 1Cor.7.10; 1Cor.7.40
1Cor.7.12; 1Cor.7.25; 2Cor.8.8; 1Cor.7.10; 1Cor.7.40
Acts.26.29; 1Cor.7.8; 1Cor.9.5; 1Cor.12.4; 1Cor.12.11; 1Pet.4.10; Rom.12.6; Matt.19.11-Matt.19.12
Acts.26.29; 1Cor.7.8; 1Cor.9.5; 1Cor.12.4; 1Cor.12.11; 1Pet.4.10; Rom.12.6; Matt.19.11-Matt.19.12
1Cor.7.1; 1Cor.7.26; 1Cor.7.7
1Cor.7.1; 1Cor.7.26; 1Cor.7.7
1Tim.5.14
1Tim.5.14
1Cor.7.6; Mal.2.16; Matt.5.32
1Cor.7.6; Mal.2.16; Matt.5.32
Mark.10.12; 1Cor.7.10
Mark.10.12; 1Cor.7.10
Ezra.9.2; Mal.2.15
Ezra.9.2; Mal.2.15
Col.3.15; Rom.14.19
Col.3.15; Rom.14.19
1Pet.3.1; Rom.11.14
1Pet.3.1; Rom.11.14
Rom.12.3; 1Cor.4.17; 2Cor.8.18; 2Cor.11.28
Rom.12.3; 1Cor.4.17; 2Cor.8.18; 2Cor.11.28
Acts.15.1; Acts.15.5; Acts.15.19; Acts.15.24; Acts.15.28; Gal.5.2
Acts.15.1; Acts.15.5; Acts.15.19; Acts.15.24; Acts.15.28; Gal.5.2
Gal.3.28; Gal.5.6; Gal.6.15; Col.3.11; 1John.2.3
Gal.3.28; Gal.5.6; Gal.6.15; Col.3.11; 1John.2.3
1Cor.7.24
1Cor.7.24
Col.3.24; Phlm.1.16; John.8.36; 1Cor.9.21; 1Pet.2.16
Col.3.24; Phlm.1.16; John.8.36; 1Cor.9.21; 1Pet.2.16
1Cor.6.20; Lev.25.42; Lev.25.55
1Cor.6.20; Lev.25.42; Lev.25.55
1Cor.7.20
1Cor.7.20
1Cor.7.6; 2Cor.4.1; 1Tim.1.13; 1Tim.1.16; 1Cor.4.2
1Cor.7.6; 2Cor.4.1; 1Tim.1.13; 1Tim.1.16; 1Cor.4.2
1Cor.7.1; 1Cor.7.8
1Cor.7.1; 1Cor.7.8
Rom.13.11
Rom.13.11
2Cor.6.10
2Cor.6.10
Ps.38.7; Jas.1.10; 1Pet.1.24; 1Pet.4.7; 1John.2.17
Ps.38.7; Jas.1.10; 1Pet.1.24; 1Pet.4.7; 1John.2.17
Matt.6.25; Luke.10.41; 1Tim.5.5
Matt.6.25; Luke.10.41; 1Tim.5.5
Prov.22.25
Prov.22.25
Heb.13.4
Heb.13.4
Rom.7.2; 2Cor.6.14
Rom.7.2; 2Cor.6.14
1Cor.7.6; Acts.15.28
1Cor.7.6; Acts.15.28
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ал эми силердин мага жазып жибергениңер жөнүндө айтарым бул: эркектин аялга жакындабай эле койгону жакшы.
1 А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины.
2 Бирок ойноштук кылбаш үчүн, ар бир эркектин аялы, ар бир аялдын күйөөсү болсун.
2 Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа.
3 Күйөөсү аялына карата, аялы күйөөсүнө карата жубайлык милдетин аткарсын.
3 Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу.
4 Аялдын денеси өзүнө эмес, күйөөсүнө таандык. Ошондой эле эркектин денеси өзүнө эмес, аялына таандык.
4 Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена.
5 Өз ара макулдашкандан кийин, орозо кармоо жана сыйынуу үчүн гана бири-бириңерден убактылуу алыс болгула. Андан кийин кайрадан бирге болгула, өзүңөрдү кармай албаганыңардан пайдаланып, шайтан азгырып кетпесин.
5 Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим.
6 Мен муну буйрук катары эмес, кеңеш катары айтып жатам.
6 Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление.
7 Анткени бардык адамдардын мендей болушун каалар элем. Бирок ар бир адамдын Кудайдан алган рухий жөндөмдүүлүгү бар, бири мындай болсо, экинчиси тигиндей.
7 Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе.
8 Үйлөнө электерге жана жесирлерге айтарым: алардын мен сыяктуу жалгыз болгону жакшы.
8 Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я.
9 Эгерде өздөрүн кармай алышпаса, үйлөнүшсүн. Кумарлангандан көрө, үйлөнгөн жакшы.
9 Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться.
10 Ал эми үй-бүлө кургандарга мен эмес, Теңир мындай буйрук кылат: «Аял күйөөсү менен ажырашпасын.
10 А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, -
11 Эгерде ажыраша турган болсо, кайра күйөөгө тийбесин, же күйөөсү менен жарашсын. Ал эми эркек аялын кетирбесин».
11 если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, - и мужу не оставлять жены своей.
12 Дагы бирөөлөргө Теңир эмес, мен мындай демекчимин: «Эгерде кайсы бир бир туугандын аялы Теңирге ишенбесе, бирок чогуу жашаганга макул болсо, анда ал бир тууган аялы менен ажырашпасын.
12 Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее;
13 Кайсы бир бир туугандын күйөөсү Теңирге ишенбесе, бирок чогуу жашаганга макул болсо, анда ал бир тууган күйөөсү менен ажырашпасын.
13 и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его.
14 Анткени Теңирге ишенбеген күйөөсү Теңирге ишенген аялы аркылуу, Теңирге ишенбеген аялы Теңирге ишенген күйөөсү аркылуу ыйыкталат. Болбосо балдарыңар ыйык болмок эмес, азыр алар ыйык.
14 Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы.
15 Эгерде Теңирге ишенбеген тарап ажырашууну кааласа, ажырашсын. Мындай учурда бир туугандын башы бош, Кудай бизди тынчтыкка чакырган.
15 Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь.
16 Аял, балким, күйөөң сен аркылуу куткарылып калар, кайдан билесиң? Эркек, балким, аялың сен аркылуу куткарылып калар, кайдан билесиң?
16 Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?
17 Кудай кимге эмнени белгилесе жана кимди кандай абалында чакырып алса, ошол боюнча жашасын. Мен бардык Жыйындарга ушундай буйрук берем.
17 Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам.
18 Сүннөткө отургузулган абалыңда чакырылсаң, жашырынба. Сүннөткө отургузулбаган абалыңда чакырылсаң, сүннөткө отургузулбай эле кой.
18 Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли кто необрезанным, не обрезывайся.
19 Сүннөткө отургузулуу же отургузулбоо маанилүү эмес, маанилүүсү – Кудайдын осуяттарын аткаруу.
19 Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих.
20 Ким кандай абалында чакырылса, ошол абалында калсын.
20 Каждый оставайся в том звании, в котором призван.
21 Кул абалыңда чакырылган болсоң, уялба. Эгерде эркиндикке чыгууга мүмкүнчүлүгүң бар болсо, жакшысын пайдаланып кал!
21 Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся.
22 Кул абалында чакырылган адам – Теңир алдында эркин адам. Ошол сыяктуу эле эркин абалында чакырылган адам – Машайактын кулу.
22 Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов.
23 Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар, адамга кул болбогула.
23 Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков.
24 Бир туугандар, ким кандай абалында чакырылса, Кудай алдында ошол абалында калсын.
24 В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом.
25 Турмушка чыга элек кыздар жөнүндө Кудайдан буйрук алган эмесмин. Бирок Теңирдин ырайымын көрүп, ишенимдүү болгон адам катары кеңеш берем.
25 Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным.
26 Азыркы кыйынчылыктарды эске алганда, үй-бүлө курбай эле койгон жакшы деп ойлойм.
26 По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так.
27 Аялың бар болсо, ажырашам дебе. Аялсыз калсаң, аял издебе.
27 Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены.
28 Эгерде үйлөнсөң, күнөө эмес. Эгерде кыз турмушка чыкса, күнөө эмес. Бирок үй-бүлө кургандар дене жагынан азап тартышат. Мен болсо силерди аяйм.
28 Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль.
29 Силерге айтарым, бир туугандар, аз убакыт калды. Мындан ары аялы барлар аялы жоктордой болсун.
29 Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие;
30 Ыйлагандар ыйлабагандардай, кубангандар кубанбагандардай, сатып алгандар сатып албагандардай,
30 и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие;
31 бул дүйнөнүн жыргалчылыгын көрүп жаткандар жыргалчылык көрбөгөндөрдөй болушсун. Анткени бул дүйнө – жок боло турган дүйнө.
31 и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего.
32 Мен силердин түйшүк тартышыңарды каалабайм. Үйлөнбөгөн адам Теңирге жагуу үчүн, Теңирдикин ойлойт.
32 А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу;
33 Ал эми үйлөнгөн адам аялына жагуу үчүн, бул дүйнөнүкүн ойлойт. Турмушка чыккан кыз менен турмушка чыкпаган кыздын да айырмасы бар.
33 а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею:
34 Турмушка чыкпаган кыз денеси, руху ыйык болуп, Теңирге жагуу үчүн, Теңирдикин ойлойт. Ал эми турмушка чыккан кыз күйөөсүнө жагуу үчүн, бул дүйнөнүкүн ойлойт.
34 незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу.
35 Муну силердин эркиндигиңерди чектеш үчүн эмес, силерге жакшы болуш үчүн айтып жатам. Эч нерсеге алаксыбай, Теңирге ар дайым жакшы кызмат кылышыңарды каалайм.
35 Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения.
36 Ким өзүнүн жашы өтүп бара жаткан кызынын жалгыз өтүшүн туура көрбөсө, кызын күйөөгө берсин, күнөө эмес. Кызы турмушка чыксын.
36 Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть таковые выходят замуж.
37 Ал эми ким кызын күйөөгө бербөөнү чечсе, ошол чечиминин туура экенине көзү жетсе, өз эрки менен ушундай кылса, ал жакшы кылат.
37 Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает.
38 Кызын күйөөгө берген адам жакшы кылат. Ал эми кызын күйөөгө бербеген адам андан да жакшы кылат.
38 Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше.
39 Күйөөсү тирүү турганда, аялдын башы бош эмес. Күйөөсүнүн көзү өтүп кетсе, аялдын башы бош. Каалаган адамына турмушка чыкса болот, бирок Теңирге ишенген адамга гана.
39 Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе.
40 Менин оюмча, жесир бойдон калган аял бактылуу. Менде да Кудайдын Руху бар деп ойлойм.
40 Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; а думаю, и я имею Духа Божия.