Matt.18.17
Matt.18.17
Dan.7.22; Matt.19.28; Rev.20.4
Dan.7.22; Matt.19.28; Rev.20.4
1Cor.5.12
1Cor.5.12
1Cor.15.34; 1Cor.4.14
1Cor.15.34; 1Cor.4.14
Matt.5.39-Matt.5.40
Matt.5.39-Matt.5.40
1Thess.4.6
1Thess.4.6
1Cor.15.50; Gal.5.21; Eph.5.5; 1Tim.1.9; Heb.12.14; Heb.13.4; Rev.21.8; Rev.22.15
1Cor.15.50; Gal.5.21; Eph.5.5; 1Tim.1.9; Heb.12.14; Heb.13.4; Rev.21.8; Rev.22.15
1Cor.12.2; Eph.2.2-Eph.2.3; Eph.4.22; Eph.5.8; Col.3.7; Titus.3.3; Acts.22.16; Heb.10.22; Titus.3.5; 1Cor.1.2; Rom.8.30
1Cor.12.2; Eph.2.2-Eph.2.3; Eph.4.22; Eph.5.8; Col.3.7; Titus.3.3; Acts.22.16; Heb.10.22; Titus.3.5; 1Cor.1.2; Rom.8.30
1Cor.10.23
1Cor.10.23
Matt.15.17; Col.2.22; 1Cor.6.15; 1Cor.6.19; Eph.5.23
Matt.15.17; Col.2.22; 1Cor.6.15; 1Cor.6.19; Eph.5.23
Acts.2.24; 1Cor.15.22-1Cor.15.23; John.6.39-John.6.40; Matt.22.29; Eph.1.19-Eph.1.20
Acts.2.24; 1Cor.15.22-1Cor.15.23; John.6.39-John.6.40; Matt.22.29; Eph.1.19-Eph.1.20
1Cor.6.13; Eph.5.30; 1Cor.12.27; Rom.12.5
1Cor.6.13; Eph.5.30; 1Cor.12.27; Rom.12.5
Matt.19.5; Mark.10.8; Eph.5.31; Gen.2.24
Matt.19.5; Mark.10.8; Eph.5.31; Gen.2.24
Eph.4.4; John.17.21-John.17.23
Eph.4.4; John.17.21-John.17.23
2Cor.12.21; Eph.5.3; Prov.5.11
2Cor.12.21; Eph.5.3; Prov.5.11
John.2.21; 1Cor.3.16; Rom.14.7
John.2.21; 1Cor.3.16; Rom.14.7
1Cor.7.23; Acts.20.28; Heb.9.12; Heb.9.14; 2Pet.2.1; Phil.1.20
1Cor.7.23; Acts.20.28; Heb.9.12; Heb.9.14; 2Pet.2.1; Phil.1.20
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Араңардан бирөөнүн кимдир бирөөгө доосу болсо, ыйыктардын алдында эле чечишип албайбы, кудайсыздардын сотуна кайрылууга кантип батынды?
Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?
Же эмне, ыйыктардын дүйнөнү сотторун билбейсиңерби? Өзүңөр дүйнөнү соттой турган адамдар болуп туруп, майда-барат иштерди чече албайсыңарбы?
Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?
Келечекте периштелерди соттой турган адамдар экенибизди билбейсиңерби? Турмуш-тиричиликке байланыштуу көйгөйлөрдү чече албаганыңар кандай?
Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?
Турмуш-тиричиликке байланыштуу суроолоруңарды чечүү үчүн, Жыйынга тиешеси жок адамдарга кайрыласыңар.
А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви.
Уялсаңар боло, араңарда бир туугандардын ортосундагы көйгөйдү чече ала турган бир да акыл-эстүү адам жокпу?
К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?
Бир тууган бир тууган менен кудайсыздардын алдында соттошот деген эмне?
Но брат с братом судится, и притом перед неверными.
Бир туугандардын ортосунда араздашуу бар дегендин өзү эле силер үчүн уят. Андан көрө бириңер бириңерден жеңилип калбайсыңарбы! Андан көрө колуңардагыны тарттырып жибербейсиңерби!
И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?
Силер болсо бир тууганыңарды таарынтып да, колундагысын тартып алып да жатасыңар.
Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев.
Же эмне, адилетсиздердин Кудайдын Падышачылыгын мурастабай тургандыгын билбейсиңерби? Алданбагыла! Ойноштук кылуучулар да, бутка табынуучулар да, нике бузуучулар да, аял жандуулар да, бачабаздар да,
Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
уурулар да, дүнүйөкорлор да, аракечтер да, ушакчылар да, талап-тоноочулар да Кудайдын Падышачылыгын мурасташпайт.
ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют.
Айрымдарыңар ушундай адамдар элеңер. Бирок Теңирибиз Ыйса Машайактын ысымынын урматына Кудайыбыздын Руху аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар.
И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
Мага баарын кылууга болот, бирок баары эле пайдалуу эмес. Мага баарын кылууга болот, бирок эч нерсе менин үстүмөн бийлик жүргүзбөшү керек.
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.
Тамак кардың үчүн, кардың тамак үчүн. Бирок Кудай тигини да, муну да жок кылат. Дене ойноштук кылуу үчүн эмес, Теңир үчүн, Теңир болсо дене үчүн.
Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.
Теңирди тирилткен Кудай Өз кудурети менен бизди да тирилтет.
Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.
Же эмне, денеңер Машайактын дене мүчөлөрү экенин билбейсиңерби? Машайактын дене мүчөсүн сойку аялдын мүчөсү кылмак белем? Албетте, жок!
Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!
Же эмне, сойку аял менен кошулган адам аны менен биригип, бир дене болорун билбейсиңерби? Анткени Ыйык Жазууда: «Экөө бир дене болот», – деп жазылган.
Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть.
Ал эми Теңир менен бириккен адам Аны менен бир рух болот.
А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
Ойноштук кылуудан качкыла. Адам кылган бардык күнөөлөр денеден тышкары болот, ал эми ойноштук кылган адам өз денесине каршы күнөө кылат.
Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела.
Же эмне, денеңер силердин ичиңерде жашаган Ыйык Рухтун ийбадатканасы экендигин, Ал Рухту Кудайдан алганыңарды жана өзүңөрдүн өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби?
Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар, ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла, анткени анын баары Теңирдики.
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.