2Cor.12.21; Lev.18.8; Deut.22.30; Deut.27.20
2Cor.12.21; Lev.18.8; Deut.22.30; Deut.27.20
1Cor.4.6; 2Cor.7.7-2Cor.7.10
1Cor.4.6; 2Cor.7.7-2Cor.7.10
Col.2.5; 1Thess.2.17
Col.2.5; 1Thess.2.17
2Thess.3.6; Matt.16.19; Matt.18.18; John.20.23; 2Cor.13.3; 2Cor.13.10; 1Tim.5.20
2Thess.3.6; Matt.16.19; Matt.18.18; John.20.23; 2Cor.13.3; 2Cor.13.10; 1Tim.5.20
1Tim.1.20; Job.2.6; Acts.26.18; Prov.23.14; 1Cor.1.8
1Tim.1.20; Job.2.6; Acts.26.18; Prov.23.14; 1Cor.1.8
Jas.4.16; 1Cor.5.2; Gal.5.9; 1Cor.15.33
Jas.4.16; 1Cor.5.2; Gal.5.9; 1Cor.15.33
Exod.12.15; Deut.16.3; Matt.16.6; Matt.16.12; Mark.8.15; Luke.12.1
Exod.12.15; Deut.16.3; Matt.16.6; Matt.16.12; Mark.8.15; Luke.12.1
2Cor.6.14; Eph.5.11; 2Thess.3.6; 2Thess.3.14
2Cor.6.14; Eph.5.11; 2Thess.3.6; 2Thess.3.14
1Cor.10.27; Eph.5.5; Col.3.5; 1Cor.6.9; John.17.15
1Cor.10.27; Eph.5.5; Col.3.5; 1Cor.6.9; John.17.15
2Thess.3.6
2Thess.3.6
Mark.4.11; 1Cor.6.1-1Cor.6.4
Mark.4.11; 1Cor.6.1-1Cor.6.4
Deut.13.5; Deut.17.7; Deut.17.12; Deut.21.21; Deut.22.21-Deut.22.22; Deut.22.24; Judg.20.13
Deut.13.5; Deut.17.7; Deut.17.12; Deut.21.21; Deut.22.21-Deut.22.22; Deut.22.24; Judg.20.13
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Силердин араңарда бузуктук кылган адам бар экенин уктум. Ал өзүнүн өгөй энесин алып алыптыр. Мындай нерсе бутпарастар арасында да кездешпейт.
1 Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего.
2 «Мындай иш кылган адам арабыздан чыгарылса экен», – деп ыйлагандын ордуна кекирейесиңер да!
2 И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело.
3 Араңарда болбосом да, рухум силер менен, ошондуктан өзүмдү араңарда жүргөндөй эле сезип, мындай иш кылган адамга карата чечим чыгарып койдум.
3 А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело,
4 Теңирибиз Ыйса Машайактын ысымынын урматына чогулганыңарда, рухум силердин араңарда.
4 в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа,
5 Теңирибиз Ыйса Машайак келген күнү Теңирибиз Ыйса Машайактын күчү менен ал адамдын жаны куткарылып калышы үчүн, денеси кыйналышы үчүн, аны шайтанга берип салгыла.
5 предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа.
6 Мактанар жөнүңөр жок! Бир аз эле ачыткы бүт камырды ачытарын билбейсиңерби?
6 Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?
7 Жаңы камыр болушуңар үчүн, эски ачыткыдан арылгыла. Силер ачыткысыз камырсыңар, анткени Пасах Козусу – Машайак биз үчүн курмандыкка чалынган.
7 Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.
8 Ошондуктан эски ачыткы – бузуктук жана куулук-шумдук менен эмес, ачыткысыз нан – таза жүрөк жана чындык менен майрамдайлы.
8 Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины.
9 Мен силерге: «Бузуктук кылуучулар менен мамилелешпегиле», – деп, кат жазып жибергем.
9 Я писал вам в послании - не сообщаться с блудниками;
10 Бул дүйнөнүн бузуктук кылуучулары, дүнүйөкорлору, талап-тоноочулары жана бутка табынуучулары менен мамилелешпегиле дебейм. Болбосо бул дүйнөдөн таптакыр эле чыгып кетүүгө туура келмек.
10 впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего.
11 Мен силерге: «“Бир тууганыңармын”, – деп коюп, бузуктук кылганын, дүнүйөкорлугун, бутка табынганын, ушак сүйлөгөнүн, ичкилик ичкенин, уурулук кылганын таштабаган адам менен мамилелешпегиле. Атүгүл, аны менен бирге отуруп тамак да ичпегиле», – деп жазгам.
11 Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе.
12 Сырттагыларды соттоп эмне кылам? Жыйындагыларды силер соттошуңар керек эмес беле?
12 Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?
13 Сырттагыларды Кудай соттойт. Ошондуктан бузулган адамды араңардан чыгарып салгыла.
13 Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.