1Cor.9.17; 1Pet.4.10
1Cor.9.17; 1Pet.4.10
Acts.23.1; Job.9.2; Job.9.15; Ps.129.3; Ps.142.2; 1John.3.21
Acts.23.1; Job.9.2; Job.9.15; Ps.129.3; Ps.142.2; 1John.3.21
Matt.7.1; Rom.2.1; Matt.13.29; John.21.22; Rom.2.16; 1Cor.3.13; 2Cor.10.18; 1Cor.3.8
Matt.7.1; Rom.2.1; Matt.13.29; John.21.22; Rom.2.16; 1Cor.3.13; 2Cor.10.18; 1Cor.3.8
1Cor.4.18-1Cor.4.19; 1Cor.5.2; 1Cor.13.4
1Cor.4.18-1Cor.4.19; 1Cor.5.2; 1Cor.13.4
John.3.27; 1Chr.29.14; Jas.1.17; 1Pet.4.10
John.3.27; 1Chr.29.14; Jas.1.17; 1Pet.4.10
Rom.8.36; Heb.10.33; Isa.20.3
Rom.8.36; Heb.10.33; Isa.20.3
Acts.17.18; 1Cor.1.18; Acts.26.24; 2Cor.11.19; 1Cor.2.3; 2Cor.13.9
Acts.17.18; 1Cor.1.18; Acts.26.24; 2Cor.11.19; 1Cor.2.3; 2Cor.13.9
Rom.8.35; 2Cor.11.27; Phil.4.12; 2Cor.11.20; 2Cor.11.23; Matt.8.20
Rom.8.35; 2Cor.11.27; Phil.4.12; 2Cor.11.20; 2Cor.11.23; Matt.8.20
Acts.18.3; 1Pet.3.9; John.15.20
Acts.18.3; 1Pet.3.9; John.15.20
Isa.30.22; Isa.64.6; Lam.3.45
Isa.30.22; Isa.64.6; Lam.3.45
1Cor.6.5; 1Cor.15.34; 2Cor.6.13; 1Thess.2.11; 3John.1.4
1Cor.6.5; 1Cor.15.34; 2Cor.6.13; 1Thess.2.11; 3John.1.4
1Cor.3.10; Phlm.1.10; Gal.4.19
1Cor.3.10; Phlm.1.10; Gal.4.19
1Cor.11.1; Phil.3.17; 1Thess.1.6; Phil.4.9; 2Thess.3.9
1Cor.11.1; Phil.3.17; 1Thess.1.6; Phil.4.9; 2Thess.3.9
1Cor.16.10; 1Tim.1.2; 2Tim.1.2; 1Cor.7.17
1Cor.16.10; 1Tim.1.2; 2Tim.1.2; 1Cor.7.17
1Cor.4.6; 1Cor.4.21; 2Cor.10.2
1Cor.4.6; 1Cor.4.21; 2Cor.10.2
1Cor.11.34; 1Cor.16.5-1Cor.16.6; Acts.19.21; Acts.20.2; 2Cor.1.15-2Cor.1.16
1Cor.11.34; 1Cor.16.5-1Cor.16.6; Acts.19.21; Acts.20.2; 2Cor.1.15-2Cor.1.16
1Cor.2.4
1Cor.2.4
2Cor.1.23; 2Cor.2.1; 2Cor.2.3; 2Cor.12.20; 2Cor.13.2; 2Cor.13.10
2Cor.1.23; 2Cor.2.1; 2Cor.2.3; 2Cor.12.20; 2Cor.13.2; 2Cor.13.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошентип, адамдар бизди Машайактын кызматчылары жана Кудайдын жашыруун сырларын билген үй башкаруучулары катары эсептей алгандай болушсун.
1 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих.
2 Үй башкаруучулардан болсо ишенимдүүлүк талап кылынат.
2 От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.
3 Мен жөнүндө силер кандай ойдосуңар, башкалар кандай ойдо, мен үчүн бул маанилүү эмес. Өзүм да өзүмө баа бербейм.
3 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе.
4 Абийирим таза, бирок муну менен актанбайм, анткени мага Кудай Өзү Сот.
4 Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь.
5 Ошондуктан Теңир келгенче, алдын ала эч соттобогула. Теңир келгенде, караңгыга жашырылганды жарыкка чыгарат, жүрөктөгү ниеттерди ачыкка чыгарат. Ошондо Кудай ар бир адамга ишине жараша мактоо айтат.
5 Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.
6 Ыйык Жазуудан четтеп, ашыкча акылдуусунбаганды бизден үйрөнүшүңөр үчүн, бир адамды экинчи бир адамдан жогору эсептебешиңер үчүн, бир туугандар, мен бул сөздөрдү силер үчүн, өзүмө жана Аполоско тиешелүү кылып айттым.
6 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим.
7 Ким сени башкалардан жогору эсептеп жатат? Бардыгын Кудайдан алган жок белең? Эгерде бардыгын Андан алган болсоң, анда эмне үчүн албагансып мактанып жатасың?
7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?
8 Силер тоюп калдыңар, силер байып калдыңар, силер бизсиз эле падышачылык кыла баштадыңар. Силер чыны менен эле падышачылык кылып жатсаңар кана, анда биз да силер менен бирге падышачылык кылмакпыз!
8 Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!
9 Кудай бизди, элчилерди, өлүмгө өкүм кылынган акыркы адамдардай кылып койсо керек деп ойлойм. Анткени биз бул дүйнөдө периштелер менен адамдар үчүн тамашага айландык.
9 Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков.
10 Биз Машайак үчүн акылсызбыз, силер болсо Машайактын ичинде акылдуусуңар! Биз алсызбыз, силер болсо күчтүүсүңөр! Силер кадыр-барктуу, биз болсо кадыр-барксыз адамдарбыз.
10 Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии.
11 Ушул кезге чейин ач-жылаңач болуп, суусап жүрөбүз, бизди таякташат, жер кезип жүрөбүз.
11 Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся,
12 Өз колубуз менен эмгектенип жатабыз. Бизди жамандашат, биз батабызды беребиз. Бизди кубалашат, биз чыдайбыз.
12 и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим;
13 Бизди тилдегендерге жылуу жооп беребиз. Бул дүйнө үчүн биз ушул кезге чейин шыпырынды жана таштанды болдук.
13 хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне.
14 Мен муну силерди уяткарыш үчүн жазган жокмун. Силерге сүйүктүү балдарым катары акыл-насаат айтып жатам.
14 Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих.
15 Машайак жолунда насаатчыларыңар көп болгону менен, силерде аталар аз. Жакшы Кабар таратуу аркылуу Машайак Ыйса жолунда мен силердин атаңар болуп калдым.
15 Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием.
16 Ошондуктан силерден суранарым, мен Машайактан үлгү алгандай эле, силер да менден үлгү алгыла.
16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.
17 Мен силерге Теңирге ишенимдүү, сүйүктүү уулум Тиметейди жибердим. Ал менин Машайак жолундагы жашоомду, бардык жерде, ар бир Жыйында кандай окутуп жүргөнүмдү силердин эсиңерге салат.
17 Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви.
18 Мен силерге барбачудай болуп, кээ бирөөлөр көөдөнүн көтөрүп жатыптыр.
18 Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились;
19 Бирок Кудай буюрса, мен силерге жакында барам. Ошондо мен көөдөнүн көтөргөндөрдүн сөзүн эмес, күчүн сынап көрөм.
19 но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу,
20 Анткени Кудайдын Падышачылыгы сөз аркылуу эмес, күч аркылуу көрүнөт.
20 ибо Царство Божие не в слове, а в силе.
21 Кайсынысын каалайсыңар, таяк менен барганымдыбы, же сүйүү жана момундук менен барганымдыбы?
21 Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или с любовью и духом кротости?