1Cor.2.15; Rom.7.14; 1Cor.2.14; Heb.5.13; 1Cor.2.6
1Cor.2.15; Rom.7.14; 1Cor.2.14; Heb.5.13; 1Cor.2.6
Heb.5.12-Heb.5.13; 1Pet.2.2; John.16.12
Heb.5.12-Heb.5.13; 1Pet.2.2; John.16.12
Gal.5.19-Gal.5.20; 1Cor.1.11; 1Cor.11.18; Rom.13.13
Gal.5.19-Gal.5.20; 1Cor.1.11; 1Cor.11.18; Rom.13.13
1Cor.1.12; 1Cor.3.3
1Cor.1.12; 1Cor.3.3
2Cor.6.4; Eph.3.7; Col.1.25; 2Cor.3.3; Rom.12.6
2Cor.6.4; Eph.3.7; Col.1.25; 2Cor.3.3; Rom.12.6
1Cor.4.15; 1Cor.9.1; 1Cor.15.1; Acts.18.4-Acts.18.11; 2Cor.10.14-2Cor.10.15; Acts.18.27; 1Cor.15.10; Col.1.18
1Cor.4.15; 1Cor.9.1; 1Cor.15.1; Acts.18.4-Acts.18.11; 2Cor.10.14-2Cor.10.15; Acts.18.27; 1Cor.15.10; Col.1.18
2Cor.12.11; Gal.6.3; Gal.2.6
2Cor.12.11; Gal.6.3; Gal.2.6
1Cor.3.14; 1Cor.15.58; 2John.1.8; 1Cor.4.5; Gal.6.4-Gal.6.5; Matt.16.27; Rom.2.6
1Cor.3.14; 1Cor.15.58; 2John.1.8; 1Cor.4.5; Gal.6.4-Gal.6.5; Matt.16.27; Rom.2.6
Mark.16.20; 2Cor.6.1; Eph.2.20-Eph.2.22; Col.2.7; 1Cor.3.16; Ps.126.1
Mark.16.20; 2Cor.6.1; Eph.2.20-Eph.2.22; Col.2.7; 1Cor.3.16; Ps.126.1
2Pet.3.15; Rom.12.3; 1Cor.3.11-1Cor.3.12; Rom.15.20; Rev.21.14; 1Cor.4.15
2Pet.3.15; Rom.12.3; 1Cor.3.11-1Cor.3.12; Rom.15.20; Rev.21.14; 1Cor.4.15
Isa.28.16; 2Cor.11.4; Gal.1.6-Gal.1.7; Eph.2.20
Isa.28.16; 2Cor.11.4; Gal.1.6-Gal.1.7; Eph.2.20
1Cor.4.5; 1Cor.3.15; 2Thess.1.8; 1Pet.1.7
1Cor.4.5; 1Cor.3.15; 2Thess.1.8; 1Pet.1.7
1Cor.3.8
1Cor.3.8
Ps.65.12; Isa.43.2; Jude.1.23
Ps.65.12; Isa.43.2; Jude.1.23
1Cor.6.19; 2Cor.6.16; Eph.2.21
1Cor.6.19; 2Cor.6.16; Eph.2.21
2Cor.7.1
2Cor.7.1
Isa.5.21; Gal.6.3; 1Cor.8.2; Jer.8.8-Jer.8.9
Isa.5.21; Gal.6.3; 1Cor.8.2; Jer.8.8-Jer.8.9
1Cor.1.20; Job.5.13
1Cor.1.20; Job.5.13
Ps.93.11
Ps.93.11
1Cor.3.4-1Cor.3.6; 1Cor.1.12; 1Cor.4.6; Rom.8.28
1Cor.3.4-1Cor.3.6; 1Cor.1.12; 1Cor.4.6; Rom.8.28
2Cor.10.7; Gal.3.29; 1Cor.11.3
2Cor.10.7; Gal.3.29; 1Cor.11.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Бир туугандар, мен силер менен рухий адамдар менен сүйлөшкөндөй сүйлөшө алган жокмун. Дененин каалоосун аткарып жашаган адамдар менен, Машайак жолундагы жаш балдар менен сүйлөшкөндөй сүйлөштүм.
1 И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе.
2 Мен силерге күчтүү тамак эмес, сүт бергем. Анткени силер күчтүү тамакты аш кыла алмак эмессиңер, аны азыр да аш кыла албайсыңар.
2 Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах,
3 Анткени силер азыр деле дененин каалоосун аткарып жашап жатасыңар. Ортоңордо көрө албастык, уруш-талаш, келишпестик бар болсо, дененин каалоосун аткарып жашаган адам эмей кимсиңер? Силер адамдык кылып жаткан жоксуңарбы?
3 потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете?
4 Бириңер: «Мен Пабылдыкымын», – десеңер, бириңер: «Мен Аполостукумун», – дейсиңер, дененин каалоосун аткарып жашаган адам эмей кимсиңер?
4 Ибо когда один говорит: "я Павлов", а другой: "я Аполлосов", то не плотские ли вы?
5 Аполос ким? Пабыл ким? Алар – жөн гана кызматчылар, силер Теңирге ошолор аркылуу ишенип калдыңар. Теңирдин бергенине жараша алардын ар биринин жөндөмдүүлүгү бар.
5 Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь.
6 Мен урук септим, Аполос сугарды, бирок Кудай өстүрдү.
6 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог;
7 Ошондуктан себүүчүнүн да, сугаруучунун да иши маанилүү эмес, себилгенди өстүрүүчү Кудайдын иши маанилүү.
7 посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий.
8 Себүүчү менен сугаруучунун эмгеги бирдей. Бирок ар бири өз эмгегине жараша акысын алат.
8 Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему труду.
9 Биз Кудайдын кызматташтарыбыз, силер болсо Кудайдын эгин талаасы жана Кудайдын имаратысыңар.
9 Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение.
10 Кудайдын мага көрсөткөн ырайымы менен мен акылдуу куруучу катары пайдубал салдым. Башка бирөө ошол пайдубалдын үстүнө куруп жатат. Бирок ар бириң өзүңдүн кандай куруп жатканыңа көңүл бур!
10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит.
11 Себеби эч ким салынган пайдубалдан бөлөк пайдубал сала албайт, ал пайдубал – Ыйса Машайак Өзү.
11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
12 Ал пайдубалдын үстүнө бирөө алтындан, бирөө күмүштөн, бирөө кымбат баалуу таштардан, бирөө чөптөн, бирөө жыгачтан, бирөө самандан курат.
12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, -
13 Ар бир адамдын кылган иши сот күнү ачыкка чыгат, себеби от аркылуу ачылат, кимдин иши кандай экенин от сынайт.
13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
14 Кимдин кылган иши отко туруштук берсе, ал сыйлыгын алат.
14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.
15 Ал эми кимдин иши күйүп кетсе, ал зыян тартат. Өзү куткарылат, бирок оттон чыккандай куткарылат.
15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня.
16 Кудайдын ийбадатканасы экендигиңерди, ичиңерде Кудайдын Руху жашарын билбейсиңерби?
16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
17 Ким Кудайдын ийбадатканасын талкаласа, аны Кудай талкалайт. Анткени Кудайдын ийбадатканасы ыйык, ал эми ал ийбадаткана силерсиңер.
17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм - вы.
18 Эч ким өзүн өзү алдабасын. Араңардан ким бул дүйнөдө акылдуу болгусу келсе, акылдуу болуш үчүн, акылсыз болсун.
18 Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.
19 Анткени бул дүйнөнүн акылмандыгы – Кудай алдында акылсыздык. Ыйык Жазууда жазылгандай, «Ал акылмандарды өздөрүнүн эле айла-амалы менен кармайт».
19 Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их.
20 Ошондой эле: «Кудай акылмандардын ою куру ой экендигин билет», – деп жазылган.
20 И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны.
21 Ошондуктан эч кимиңер адам менен мактанбагыла, анткени баары силердики.
21 Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше:
22 Пабыл да, Аполос да, Кейфа да, дүйнө да, өмүр да, өлүм да, азыркы учур да, келечек да – баары силердики.
22 Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, - все ваше;
23 Силер болсо Машайактыкысыңар, Машайак Кудайдыкы.
23 вы же - Христовы, а Христос - Божий.