2Tim.2.8; 1Cor.3.6; Rom.5.2; 2Cor.1.24; 1Pet.5.12
2Tim.2.8; 1Cor.3.6; Rom.5.2; 2Cor.1.24; 1Pet.5.12
1Cor.1.18; 1Cor.11.2; Heb.3.6; Heb.3.14; Gal.3.4
1Cor.1.18; 1Cor.11.2; Heb.3.6; Heb.3.14; Gal.3.4
1Cor.11.23; Gal.1.12; John.1.29; Gal.1.4; Heb.5.1; Heb.5.3; 1Pet.2.24; Isa.53; Dan.9.26; Zech.13.7; 1Pet.1.11
1Cor.11.23; Gal.1.12; John.1.29; Gal.1.4; Heb.5.1; Heb.5.3; 1Pet.2.24; Isa.53; Dan.9.26; Zech.13.7; 1Pet.1.11
Hos.6.2; Matt.12.40; John.2.22; Ps.15.10; Isa.53.10; Acts.2.25-Acts.2.32; Acts.13.33-Acts.13.35; Acts.26.22-Acts.26.23
Hos.6.2; Matt.12.40; John.2.22; Ps.15.10; Isa.53.10; Acts.2.25-Acts.2.32; Acts.13.33-Acts.13.35; Acts.26.22-Acts.26.23
Luke.24.34; Mark.16.14; Luke.24.36; John.20.19; John.20.26; Acts.10.41
Luke.24.34; Mark.16.14; Luke.24.36; John.20.19; John.20.26; Acts.10.41
Acts.12.17; Luke.24.50; Acts.1.3-Acts.1.4
Acts.12.17; Luke.24.50; Acts.1.3-Acts.1.4
1Cor.9.1
1Cor.9.1
2Cor.12.11; Eph.3.7-Eph.3.8; 1Tim.1.13-1Tim.1.16; Acts.8.3
2Cor.12.11; Eph.3.7-Eph.3.8; 1Tim.1.13-1Tim.1.16; Acts.8.3
2Cor.11.23; 2Cor.12.11; Col.1.29; 1Cor.3.6; 2Cor.3.5; Phil.2.13; Matt.10.20
2Cor.11.23; 2Cor.12.11; Col.1.29; 1Cor.3.6; 2Cor.3.5; Phil.2.13; Matt.10.20
Acts.23.8; 2Tim.2.18
Acts.23.8; 2Tim.2.18
1Thess.4.14
1Thess.4.14
Acts.2.24
Acts.2.24
Rom.4.25
Rom.4.25
1Thess.4.16; Rev.14.13
1Thess.4.16; Rev.14.13
1Cor.4.9; 2Tim.3.12
1Cor.4.9; 2Tim.3.12
2Tim.2.8; 1Pet.1.3; 1Cor.15.23; Acts.26.23
2Tim.2.8; 1Pet.1.3; 1Cor.15.23; Acts.26.23
Rom.5.12; John.11.25; Rom.6.23
Rom.5.12; John.11.25; Rom.6.23
Rom.5.14-Rom.5.18
Rom.5.14-Rom.5.18
1Thess.2.19; 1Cor.15.52; 1Thess.4.16; Luke.14.14
1Thess.2.19; 1Cor.15.52; 1Thess.4.16; Luke.14.14
Dan.7.14; Dan.7.27; Eph.1.21
Dan.7.14; Dan.7.27; Eph.1.21
Ps.109.1
Ps.109.1
2Tim.1.10; Rev.20.14; Rev.21.4
2Tim.1.10; Rev.20.14; Rev.21.4
Eph.1.22; Ps.8.7; Matt.11.27; Matt.28.18
Eph.1.22; Ps.8.7; Matt.11.27; Matt.28.18
Phil.3.21; 1Cor.3.23; 1Cor.11.3
Phil.3.21; 1Cor.3.23; 1Cor.11.3
2Cor.11.26
2Cor.11.26
1Thess.2.19; Luke.9.23; Rom.8.36
1Thess.2.19; Luke.9.23; Rom.8.36
2Cor.1.8; Isa.22.13; Isa.56.12; Luke.12.19
2Cor.1.8; Isa.22.13; Isa.56.12; Luke.12.19
Jas.1.16; 1Cor.5.6
Jas.1.16; 1Cor.5.6
Rom.13.11; 1Thess.4.5; 1Cor.6.5; 1Cor.4.14
Rom.13.11; 1Thess.4.5; 1Cor.6.5; 1Cor.4.14
Ezek.37.3
Ezek.37.3
John.12.24
John.12.24
Dan.12.3; Matt.13.43
Dan.12.3; Matt.13.43
Phil.3.21; Col.3.4
Phil.3.21; Col.3.4
Gen.2.7; Rom.5.14; John.5.21; John.6.33; John.6.39-John.6.40; John.6.54; John.6.57; Rom.8.2; Rom.8.10
Gen.2.7; Rom.5.14; John.5.21; John.6.33; John.6.39-John.6.40; John.6.54; John.6.57; Rom.8.2; Rom.8.10
John.3.31; Gen.2.7; Gen.3.19; John.3.13; John.3.31
John.3.31; Gen.2.7; Gen.3.19; John.3.13; John.3.31
Phil.3.20
Phil.3.20
Gen.5.3; Rom.8.29
Gen.5.3; Rom.8.29
Matt.16.17; John.3.3; John.3.5
Matt.16.17; John.3.3; John.3.5
1Thess.4.15; 1Thess.4.17; Phil.3.21
1Thess.4.15; 1Thess.4.17; Phil.3.21
Matt.24.31; 1Thess.4.16; Isa.27.13; Zech.9.14; John.5.25; John.5.28; Luke.20.36
Matt.24.31; 1Thess.4.16; Isa.27.13; Zech.9.14; John.5.25; John.5.28; Luke.20.36
2Cor.5.2-2Cor.5.4
2Cor.5.2-2Cor.5.4
Isa.25.8; Heb.2.14-Heb.2.15; Rev.20.14; Rev.21.4
Isa.25.8; Heb.2.14-Heb.2.15; Rev.20.14; Rev.21.4
Hos.13.14
Hos.13.14
Rom.4.15; Rom.5.13; Rom.7.5; Rom.7.8; Rom.7.13
Rom.4.15; Rom.5.13; Rom.7.5; Rom.7.8; Rom.7.13
Rom.8.37; 1John.5.4
Rom.8.37; 1John.5.4
2Pet.3.14; 1Cor.16.10; Jer.48.10; John.6.28; Gal.6.9; 1Cor.3.8
2Pet.3.14; 1Cor.16.10; Jer.48.10; John.6.28; Gal.6.9; 1Cor.3.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Бир туугандар, мен силерге тараткан Жакшы Кабарды эсиңерге салайын. Силер аны кабыл алып, ага бекем ишенип калдыңар.
1 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились,
2 Эгерде ага мен айткандай ишенсеңер, ал аркылуу куткарыласыңар, болбосо ишенгениңердин пайдасы жок.
2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.
3 Адегенде өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирген кабарым бул: Ыйык Жазууда жазылгандай, Машайак биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү,
3 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию,
4 көргө коюлду жана Ыйык Жазууда жазылгандай, үчүнчү күнү тирилди.
4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,
5 Ал Кейфага, кийин он эки шакиртине көрүндү.
5 и что явился Кифе, потом двенадцати;
6 Андан кийин бир эле убакта беш жүздөн ашуун бир тууганыбызга көрүндү. Алардын көпчүлүгү азыркы күнгө чейин тирүү, айрымдарынын көзү өтүп кетти.
6 потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили;
7 Андан кийин Жакыпка жана башка элчилерге көрүндү.
7 потом явился Иакову, также всем Апостолам;
8 Акырында ай-күнүнө жетпей төрөлгөн балага окшогон мага да көрүндү.
8 а после всех явился и мне, как некоему извергу.
9 Мен элчилердин эң кичинесимин, атүгүл, элчи деп аталууга да татыксызмын. Анткени мен Теңирдин Жыйынын куугунтуктачумун.
9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию.
10 Бирок Кудайдын ырайымы менен азыр ким болсом, ошолмун. Анын мага кылган ырайымы текке кеткен жок, мен баарынан көп кызмат кылдым. Дегинкиси, мен эмес, Кудайдын мендеги ырайымы кызмат кылды.
10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною.
11 Ошентип, мен да, алар да тараткан, силер ишенген Жакшы Кабар ушул.
11 Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.
12
Машайактын өлгөндөрдүн арасынан тирилгендиги жарыяланып жатса, кээ бирөөлөрүңөрдүн: «Өлгөндөр тирилишпейт», – дегени кандай?
12 Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?
13 Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машайак да тирилген жок.
13 Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;
14 Эгерде Машайак тирилген эмес болсо, анда биздин Жакшы Кабар таратканыбыздын да, силердин ишенимиңердин да пайдасы жок.
14 а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.
15 Эгерде өлгөндөр чын эле тирилишпесе, ал эми биз Машайакты Кудай тирилтти деп жатсак, анда Кудайга каршы жалган күбөлүк кылган болор элек.
15 Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают;
16 Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машайак да тирилген жок.
16 ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес.
17 Эгерде Машайак тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок: күнөөлөрүңөр дагы деле өз мойнуңарда.
17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших.
18 Анда Машайакка ишенип жүрүп көз жумгандар да тирилишпейт.
18 Поэтому и умершие во Христе погибли.
19 Эгерде Ыйсага ушул жашоодо гана үмүттөнүп жатсак, анда биз эң бактысыз адамдарбыз.
19 И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.
20 Бирок Машайак өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилди.
20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.
21 Өлүм бир адам аркылуу келген сыяктуу эле, өлгөндөр бир Адам аркылуу тирилишет.
21 Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых.
22 Адам атанын айынан баары өлүштү, ал эми Машайак аркылуу баары тирилишет.
22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,
23 Ар бири өз кезеги менен тирилет: адегенде Машайак, Машайак келгенде, машайакчылар тирилишет.
23 каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.
24 Машайак бардык бийликти, үстөмдүк кылуучулукту жана күчтү жоюп, Падышачылыкты Кудай Атага өткөрүп бергенден кийин, баарынын акыры келет.
24 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу.
25 Анткени Ал бардык душмандарын Өзүнүн бут алдына жыкканга чейин бийлик жүргүзүүгө тийиш.
25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои.
26 Өлүм акыркы душман катары жок болот.
26 Последний же враг истребится - смерть,
27 Себеби Кудай бардыгын Машайактын бут алдына жыкты. Албетте, «бардыгынын» ичине бардыгын Ага багындырып берген Кудай кирбейт.
27 потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все.
28 Бардыгы Уулга багындырылып берилгенден кийин, Уул Өзү да бардыгын багындырып берген Кудайга баш иет. Ошентип, Кудай бардык бийликти Өз колуна алат.
28 Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем.
29 Өлгөндөр үчүн чөмүлдүрүлүп жаткандар эмне кылып жатышат? Эгерде өлгөн адамдар эч качан тирилишпесе, анда эмнеге өлгөндөр үчүн да чөмүлдүрүлүп жатышат?
29 Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?
30 Биз да эмнеге саат сайын өзүбүздү кыйынчылыктарга туш кылып жатабыз?
30 Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?
31 Мен күн сайын өлүмгө баш байлап жатам. Бир туугандар, Теңирибиз Машайак Ыйса аркылуу мен ээ болгон силердин мактооңор буга күбө.
31 Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем.
32 Адамдык көз караш менен айтайын, өлгөндөр тирилишпесе, Эфестеги жырткычтар менен күрөшүп, өз өмүрүмдү тобокелге салып эмне кылам? Анда ичип-жейли, баары бир өлөбүз да.
32 По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем!
33 Алданбагыла, акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат.
33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.
34 Эсиңерге келгиле, күнөө кылганды токтоткула. Уяткарыш үчүн айтайын, айрымдарыңар Кудайды али тааный элексиңер.
34 Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога.
35
Бирок кимдир бирөө: «Өлгөндөр кантип тирилишет? Алардын тирилгенден кийинки денеси кандай болот?» – дейт чыгар.
35 Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?
36 Акылсыз! Сепкен уругуң өлбөсө, өнүп чыкпайт.
36 Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет.
37 Буудай себесиңби, башканы себесиңби, сен өсүмдүктүн өзүн эмес, уругун эле себесиң.
37 И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое;
38 Кудай ар бир өсүмдүккө Өзү каалагандай түр берет, ар бир уруктун денеси ар башка болот.
38 но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело.
39 Денелердин баары бирдей эмес: адамдын, малдын, канаттуунун, балыктын денеси бири-биринен айырмалуу.
39 Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц.
40 Асмандагылардын денелери бар, жердегилердин денелери бар. Асмандагылардын денелеринин даңкы башка, жердегилердин денелеринин даңкы башка.
40 Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных.
41 Күндүн көркү башка, ай-жылдыздардын көркү башка. Көркү жагынан жылдыздар бири-биринен айырмаланышат.
41 Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе.
42 Өлгөндөрдүн тирилүүсү да ушундай болот: топуракка көмүлгөн дене чирийт, тирилген дене эч качан чирибейт.
42 Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении;
43 Себилген нерсе барксыз, тирилген нерсе барктуу. Себилген нерсе алсыз, тирилген нерсе күчтүү.
43 сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе;
44 Себилгени – табигый дене, тирилгени – рухий дене. Табигый дене бар, рухий дене бар.
44 сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное.
45 Тооратта мындай деп жазылган: «Ошентип, биринчи адам – Адам ата тирүү жан болуп калды». Ал эми акыркы Адам – өмүр берүүчү рух.
45 Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий.
46 Адегенде табигый адам, андан кийин рухий Адам келди.
46 Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное.
47 Топурактан жаратылган биринчи адам жерден, экинчи Адам асмандан келди.
47 Первый человек - из земли, перстный; второй человек - Господь с неба.
48 Жердеги адам кандай болсо, жердегилер да ошондой. Асмандан келген Адам кандай болсо, асмандагылар да ошондой.
48 Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные.
49 Азыр жердеги адамдын бейнесин алып жүрөбүз, кийин асмандан келген Адамдын бейнесин алабыз.
49 И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного.
50 Бир туугандарым, айтайын дегеним бул: бул дене Кудайдын Падышачылыгын мурастай албайт. Чирип калчу нерсе чирибес нерсени мурастай албайт.
50 Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления.
51 Силерге бир жашыруун сыр айтайын: баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз.
51 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся
52 Акыркы сурнай тартылганда, көз ачып-жумгуча өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда, өлгөндөр чирибес болуп тирилишет, биз болсо өзгөрүлөбүз.
52 вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.
53 Анткени чирип калчу бул дене чирибес болот, өлүп калчу бул дене өлбөс болот.
53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.
54 Чирип калчу бул денебиз чирибес болгондо, өлүп калчу бул денебиз өлбөс болгондо, «Өлүм жеңилди, жок болду» деген сөз аткарылат.
54 Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою.
55 Өлүм! Сенин уу тишиң кайда? Өлгөндөр жаткан жай! Сенин жеңишиң кайда?
55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?
56 Өлүмдүн уу тиши – күнөө, ал эми күнөөнүн күчү – мыйзам.
56 Жало же смерти - грех; а сила греха - закон.
57 Теңирибиз Ыйса Машайак аркылуу бизге жеңиш берген Кудайга ыраазыбыз!
57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!
58 Ошондуктан, сүйүктүү бир туугандарым, бекем болгула, туруктуу болгула. Теңирдин ишин ар дайым жан-дилиңер менен кылгыла, анткени Теңир үчүн кылган эмгегиңер текке кетпестигин билесиңер.
58 Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.