Exod.13.21; Exod.14.22
Exod.13.21; Exod.14.22
Exod.16.15; Exod.16.35; Deut.8.3; Neh.9.15; Neh.9.20; Ps.77.24; Ps.77.25; Ps.104.40; John.6.31
Exod.16.15; Exod.16.35; Deut.8.3; Neh.9.15; Neh.9.20; Ps.77.24; Ps.77.25; Ps.104.40; John.6.31
Exod.17.6
Exod.17.6
Num.14.29; Num.14.37; Num.26.64-Num.26.65; Ps.105.26; Heb.3.17; Jude.1.5
Num.14.29; Num.14.37; Num.26.64-Num.26.65; Ps.105.26; Heb.3.17; Jude.1.5
Num.11.4; Num.11.33-Num.11.34; Ps.77.18; Ps.105.14
Num.11.4; Num.11.33-Num.11.34; Ps.77.18; Ps.105.14
1Cor.10.14; Exod.32.4; Exod.32.6
1Cor.10.14; Exod.32.4; Exod.32.6
1Cor.6.18; Acts.15.20; Num.25.1; Num.25.9; Ps.105.29
1Cor.6.18; Acts.15.20; Num.25.1; Num.25.9; Ps.105.29
Num.21.5; Exod.17.2; Exod.17.7; Ps.77.18; Num.21.6
Num.21.5; Exod.17.2; Exod.17.7; Ps.77.18; Num.21.6
Num.14.2; Num.14.29-Num.14.37; Exod.12.23; 2Sam.24.16; 1Chr.21.15; Ps.77.49
Num.14.2; Num.14.29-Num.14.37; Exod.12.23; 2Sam.24.16; 1Chr.21.15; Ps.77.49
Rom.4.23; Rom.13.11
Rom.4.23; Rom.13.11
Rom.11.20; 2Pet.3.17
Rom.11.20; 2Pet.3.17
1Cor.1.9; Dan.3.17; 2Pet.2.9
1Cor.1.9; Dan.3.17; 2Pet.2.9
1Cor.10.7
1Cor.10.7
1Cor.8.1
1Cor.8.1
1Cor.11.25; Matt.26.27-Matt.26.28; 1Cor.11.23-1Cor.11.24; Matt.26.26; Acts.2.42; Acts.20.7
1Cor.11.25; Matt.26.27-Matt.26.28; 1Cor.11.23-1Cor.11.24; Matt.26.26; Acts.2.42; Acts.20.7
1Cor.12.12-1Cor.12.13; 1Cor.12.20; Rom.12.5; Eph.4.4; Eph.4.16; Col.3.15
1Cor.12.12-1Cor.12.13; 1Cor.12.20; Rom.12.5; Eph.4.4; Eph.4.16; Col.3.15
Rom.1.3; Rom.4.1; Rom.9.5; 2Cor.11.18; Lev.3.3; Lev.7.15; Heb.13.10
Rom.1.3; Rom.4.1; Rom.9.5; 2Cor.11.18; Lev.3.3; Lev.7.15; Heb.13.10
1Cor.8.4
1Cor.8.4
Deut.32.17
Deut.32.17
2Cor.6.15-2Cor.6.16; Deut.32.38; Isa.65.11
2Cor.6.15-2Cor.6.16; Deut.32.38; Isa.65.11
Deut.32.21; Eccl.6.10; Ezek.22.14
Deut.32.21; Eccl.6.10; Ezek.22.14
1Cor.6.12; 1Cor.8.9
1Cor.6.12; 1Cor.8.9
1Cor.10.33; 1Cor.13.5; Phil.2.21; 1Cor.9.23; 2Cor.12.14; Rom.15.1
1Cor.10.33; 1Cor.13.5; Phil.2.21; 1Cor.9.23; 2Cor.12.14; Rom.15.1
1Cor.8.7
1Cor.8.7
Ps.23.1; Exod.9.29; Exod.19.5; Deut.10.14; Job.41.3; Ps.49.12
Ps.23.1; Exod.9.29; Exod.19.5; Deut.10.14; Job.41.3; Ps.49.12
Luke.10.8
Luke.10.8
1Cor.8.9-1Cor.8.12; 1Cor.9.19; Rom.14.16
1Cor.8.9-1Cor.8.12; 1Cor.9.19; Rom.14.16
Rom.14.6; 1Tim.4.3-1Tim.4.4
Rom.14.6; 1Tim.4.3-1Tim.4.4
Col.3.17; 1Pet.4.11
Col.3.17; 1Pet.4.11
1Cor.8.13; Rom.14.13; 2Cor.6.3; 1Cor.11.16; Acts.20.28
1Cor.8.13; Rom.14.13; 2Cor.6.3; 1Cor.11.16; Acts.20.28
1Cor.9.22; Gal.1.10; 1Cor.10.24
1Cor.9.22; Gal.1.10; 1Cor.10.24
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Бир туугандар, мен силердин билишиңерди каалайм: ата-бабаларыбыздын баары булут астында жол жүрүшкөн, алардын баары деңизден өтүшкөн.
1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море;
2 Алардын баары булутка жана деңизге, Мусанын урматына чөмүлдүрүлүшкөн.
2 и все крестились в Моисея в облаке и в море;
3 Бардыгы бир эле рухий тамак жешкен.
3 и все ели одну и ту же духовную пищу;
4 Бардыгы бир эле рухий суусундук ичишкен: өздөрүнүн артынан келе жаткан рухий аскадан суу ичишкен. Ал аска Ыйса Машайак болчу.
4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос.
5 Кудай алардын көпчүлүгүнө нааразы болду. Ошондуктан алар чөлдө өлүп жок болушту.
5 Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне.
6 Алар сыяктуу жамандыкка жакын болбошубуз үчүн, бул бизге сабак болуп калды.
6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы.
7 Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп бурканга табынуучу болбогула. Алар жөнүндө Ыйык Жазууда: «. . . эл ичип-жегени отурду, көңүл ачканы турду», – деп жазылган.
7 Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть.
8 Кээ бирөөлөрүнө окшоп ойноштук кылбайлы, алардын жыйырма үч миңи бир күндө кырылган.
8 Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи.
9 Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп Машайакты сынабайлы. Сынагандарды жылан чагып өлтүргөн.
9 Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей.
10 Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп күңкүлдөбөгүлө. Күңкүлдөгөндөрдү Кыруучу өлтүргөн.
10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя.
11 Алардын башынан өткөн нерселердин баары бизге сабак болуш үчүн болгон. Кылымдын акырында жашап жаткан бизге эскертүү болуш үчүн, кагазга түшүрүлгөн.
11 Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков.
12 Ошондуктан туруп турам деп ойлогон адам жыгылып калуудан сак болсун.
12 Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
13 Силер адам баласынын башына келе турган эле сыноолорго туш болдуңар. Кудай ишенимдүү, Ал силердин көтөрө алгыс сыноо менен сыналышыңарга жол бербейт. Сыноону көтөрө алышыңар үчүн, сыноо учурунда чыгуу жолун да берет.
13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.
14 Ошондуктан, сүйүктүүлөрүм, буркандарга кызмат кылуудан качкыла.
14 Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения.
15 Силерди акыл-эстүү адамдар катары көрүп айтып жатам, айткандарым жөнүндө өзүңөр ойлонуп көргүлө.
15 Я говорю вам как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю.
16 Теңирге ыраазычылык билдирүү менен ыраазычылык чөйчөгүнөн ичкенде, биз Машайактын канына үлүштөш болуп жаткан жокпузбу? Нан сындырып жегенде, биз Машайактын денесине үлүштөш болуп жаткан жокпузбу?
16 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?
17 Нан бирөө, бардыгыбыз биригип бир денебиз, анткени бардыгыбыз бир нандан жеп жатабыз.
17 Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба.
18 Ысрайыл элин алып көрөлү: курмандыктан жегендер курмандык чалынуучу жайга үлүштөш болуп жатышкан жокпу?
18 Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?
19 Муну менен эмнени айткым келет? Буркан маанилүү нерсе демекчиминби? Же ага багышталган курмандыкты маанилүү нерсе демекчиминби?
19 Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь?
20 Албетте, жок. Айтайын дегеним бул: бутпарастар курмандыктарын Кудайга эмес, жиндерге багышташат. Силердин жиндер менен үлүштөш болушуңарды каалабайм.
20 Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами.
21 Силер бир эле учурда Теңирдин да, жиндердин да чөйчөгүнөн иче албайсыңар. Силер бир эле учурда Теңирдин да, жиндердин да дасторконунан тамактана албайсыңар.
21 Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской.
22 Теңирдин кызганычын ойготкубуз келеби? Же биз Андан күчтүүбүзбү?
22 Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
23
Мага баарын кылууга болот, бирок баары эле пайдалуу эмес. Мага баарын кылууга болот, бирок баары эле ишенимди бекемдебейт.
23 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает.
24 Ар бир адам өзүн эле эмес, өзгөнү да ойлосун.
24 Никто не ищи своего, но каждый пользы другого.
25 Базарда сатылгандын бардыгын текшербестен, тынчсызданбастан эле алып жегиле.
25 Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести;
26 Анткени жер жана жердегинин бардыгы Теңирдики.
26 ибо Господня земля, и что наполняет ее.
27 Эгерде Теңирге ишенбегендердин бири силерди үйүнө чакырып калса, аныкына барганыңарда, алдыңарга коюлган тамак-ашты текшербестен, тынчсызданбастан эле жегиле.
27 Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести.
28 Эгерде кимдир бирөө силерге: «Бул – бурканга багышталган тамак», – десе, анда муну айткан ошол адам үчүн жана анын абийири үчүн жебей эле койгула.
28 Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, - то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее.
29 Өзүмдүн эмес, анын абийирин айтып жатам. Башка бирөөнүн абийирине өз эркиндигимди соттотуп эмне кылам?
29 Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?
30 Эгерде мен тамакты Кудайга ыраазычылык билдирүү менен жеп жатсам, анда мени ыраазычылык билдирип жеген тамак үчүн айыптоонун эмне кереги бар?
30 Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю?
31 Ошентип, ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла.
31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию.
32 Жүйүткө да, эллинге да, Кудайдын Жыйынына да азгырык болбогула.
32 Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией,
33 Мен да өз пайдамды эмес, көптөрдүн пайдасын көздөп, куткарылып калышы үчүн, аларга бардык жагынан жагууга аракеттенип жатам.
33 так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись.