created…: Heb. created to make
there…: or, a mist which went up from, etc.
of the dust…: Heb. dust of the ground
Ethiopia: Heb. Cush
toward…: or, eastward to Assyria
the man: or, Adam
thou…: Heb. eating thou shalt eat
thou shalt surely…: Heb. dying thou shalt die
meet…: Heb. as before him
Adam: or, the man
gave: Heb. called
made: Heb. builded
Woman: Heb. Isha
Man: Heb. Ish
Deut.4.19; Ps.32.6
Exod.20.8-Exod.20.11; Exod.31.17; Deut.5.12-Deut.5.14; Heb.4.4
Gen.1.1
Gen.1.11-Gen.1.12; Gen.3.23
Gen.3.19; Gen.3.23; Gen.18.27; Ps.102.14; Eccl.12.7; 1Cor.15.47; Gen.7.22; Job.33.4; Isa.2.22; Job.27.3; 1Cor.15.45
Gen.2.15; Gen.13.10; Isa.51.3; Ezek.28.13; Ezek.31.8; Joel.2.3
Gen.3.22; Rev.2.7; Rev.22.2; Rev.22.14; Gen.2.17
Gen.10.7; Gen.10.29; Gen.25.18; 1Sam.15.7
Dan.10.4
Gen.2.8
Gen.3.1-Gen.3.3; Gen.3.11; Gen.3.17; Rom.6.23; Jas.1.15
1Cor.11.9; 1Tim.2.13
Gen.1.20; Gen.1.24; Ps.8.7
Gen.15.12; 1Sam.26.12
Gen.29.14; Judg.9.2; 2Sam.5.1; 2Sam.19.13; Eph.5.28-Eph.5.30; 1Cor.11.8
Matt.19.5; Mark.10.7; 1Cor.6.16; Eph.5.31; Ps.44.11; 1Cor.7.10-1Cor.7.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE FIRST BOOK OF MOSES CALLED GENESISKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Асман менен жер жана алардын бардык кошуундары ушундайча жаратылып бүткөн.
Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
Ошентип, жетинчи күнгө оогондо, Кудай Өзүнүн иштерин бүтүрдү; Өзүнүн бардык иштерин бүтүрүп, жетинчи күнү эс алды.
And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
Анан Кудай жетинчи күнгө батасын берип, аны ыйыктады, анткени Кудай Өзү жараткан жана жасаган бардык иштерин бүтүрүп, ошол күнү эс алды.
And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
Асман менен жердин жаратылуусу мындай болгон: Кудай-Теңир асман менен жерди жаратып жатканда,
These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens,
жерде эч кандай бадал жок эле, эч кандай чөп өсө элек болчу, анткени Кудай-Теңир жер бетине жамгыр жаадырган эмес, жерди иштете турган адам да жок эле.
And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
Бирок жерден буу көтөрүлүп, бүт жер бетин сугарып турган.
But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
Анан Кудай-Теңир топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү, ошондо ал тирүү жан болуп калды.
And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
Кудай-Теңир чыгыштагы Эйденге бак отургузуп, ал жерге Өзү жараткан адамды жайгаштырды.
And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
Андан кийин Кудай-Теңир топурактан көрүнүшү жакшы, жегенге жарактуу ар кандай мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды. Бактын ортосуна өмүр дарагын жана жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарак өстүрүп чыгарды.
And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
Эйденден бакты сугара турган дарыя агып чыкты. Ал ошол жерден төрт дарыяга бөлүндү.
And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
Биринин аты – Пишон, ал алтын чыккан бүт Хабила жергесин айланып агат.
The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
Ал жердин алтыны да жакшы. Ал жерде жыпар жыттуу чайыр жана агат ташы бар.
And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
Экинчи дарыянын аты – Гихон, ал бүткүл Куш жергесин айланып агат.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
Үчүнчү дарыянын аты – Хидекел (Тигир), ал Ашурдун алдынан агып өтөт. Төртүнчү дарыя – Эфрат.
And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
Эйден багын иштетсин жана сактасын деп, Кудай-Теңир адамды ошол бакка жайгаштырды.
And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
Анан Кудай-Теңир адамга мындай деп осуят кылды: «Бактагы ар кандай дарактын жемишинен жесең болот,
And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
бирок жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе, анткени андан даам таткан күнү өлүп каласың».
But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
Анан Кудай-Теңир мындай деди: «Адамга жалгыз болуу жакшы эмес, ага ылайык жардамчыны жараталы».
And the Lord God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
Кудай-Теңир топурактан талаа жаныбарларын, асман канаттууларын жаратып, аларды кандай атай тургандыгын көрүү үчүн, адамга алып келди. Ар кандай тирүү жанга ал кандай ат койсо, анын аты ошондой болду.
And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
Адам бардык малдарга: асман канаттууларына, талаа жаныбарларына ат койду, бирок ага ылайык жардамчы табылбады.
And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
Ошондо Кудай-Теңир адамды катуу уктатып салды. Ал уктап жатканда, анын бир кабыргасын алып, ордун эт менен жаап койду.
And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
Ошентип, Кудай-Теңир адамдан алынган кабыргадан аял жаратып, аны адамга алып келди.
And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
Ошондо адам мындай деди: «Бул – менин сөөгүмдөн чыккан сөөк, этимден чыккан эт. Ал “аял” деп аталат, анткени эркектен алынды».
And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип, экөө бир дене болот.
Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
Адам менен аялы экөө тең жылаңач эле, бирок уялышчу эмес.
And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.