Num.21.9; 1Cor.1.23
Gal.3.14; Eph.1.13; Heb.6.4; Acts.15.8; Rom.10.17
Phil.1.6; Gal.4.9
1Cor.15.2; Heb.10.35; 2John.1.8
1Cor.12.10; Gal.3.2
Gen.15.6; Rom.4.9; Rom.4.21-Rom.4.22; Rom.4.3
Gal.3.9; Luke.19.9
Rom.3.30; Gen.12.3
Gal.5.4; Rom.4.15; Deut.27.26; Jer.11.3; Ezek.18.4; Matt.5.19
Gal.2.16; Rom.1.17; Heb.10.38; Hab.2.4
Lev.18.5; Rom.10.5
Gal.4.5; Rev.22.3; 2Pet.2.1; Deut.21.23; Acts.5.30
Rom.4.9; Rom.4.16; Gal.3.28; Gal.3.2; Acts.2.33; Isa.32.15; Isa.44.3; Joel.2.28; John.7.39; Eph.1.13
Rom.3.5; Heb.9.17
Rom.4.13; Rom.4.16; Luke.1.55; Gen.12.7; Acts.13.32; Acts.3.25
Exod.12.40-Exod.12.41; Gen.15.13; Acts.7.6; Rom.4.14
Heb.6.13-Heb.6.14
Rom.4.15; Gal.3.16; Acts.7.53; Heb.2.2; Exod.20.19; Exod.20.21-Exod.20.22; Deut.5.5; Deut.5.22-Deut.5.23; Deut.5.27; Deut.5.31; Acts.7.38
1Tim.2.5; Heb.8.6; Heb.9.15; Heb.12.24; Heb.6.17; Rom.3.30
Gal.2.21
Rom.11.32; Rom.3.9; Rom.4.16; Acts.10.43
1Pet.1.5
Matt.5.17; Rom.10.4; Col.2.17; Heb.9.9-Heb.9.10; 1Cor.4.15; Gal.3.11; Gal.2.16
Gal.4.5-Gal.4.6; John.1.12; Rom.8.14-Rom.8.16
Rom.6.3; Acts.8.16; Rom.13.14
Gal.3.14; Gal.5.6; Gal.6.15; Rom.3.30; 1Cor.12.13; 1Cor.11.11
Rom.9.7; 1Cor.3.23; Gal.4.1; Gal.4.7; Rom.8.17; Eph.3.6; Gal.4.28; 2Tim.1.1; Titus.1.2; Heb.9.15
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE GALATIANSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Акылсыз галатиялыктар, айкаш жыгачка кадалган Ыйса Машайак силердин көз алдыңарга тартылгыдай сүрөттөлүп берилбеди беле, ким силерди чындыкка баш ийбөөгө азгырды?
O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you?
Силерден бул нерсени гана билгим келет: силер Рухту мыйзамды аткаруу аркылуу алдыңар беле же айтылган сөзгө ишенүү аркылуу алдыңар беле?
This only would I learn of you, Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith?
Силер ушунчалык акылсызсыңарбы? Рух менен баштап, эми адамдык аракеттер менен бүтүрүп жатасыңарбы?
Are ye so foolish? having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?
Башыңардан өткөргөнүңөрдүн баары пайдасыз болуп калдыбы? Чын эле, пайдасыз болдубу?
Have ye suffered so many things in vain? if it be yet in vain.
Мыйзамды аткаргандыгыңар үчүн Кудай силерге Ыйык Рухту берип, араңарда кереметтерди көрсөтүп жатабы? Же айтылган сөзгө ишенгендигиңер үчүн ошентип жатабы?
He therefore that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by the hearing of faith?
Бизге белгилүү: «Ыбрайым Кудайга ишенди, ишеними ага адилдик катары эсептелинди».
Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.
Ошентип, ишенгендер гана Ыбрайымдын балдары экенин билип койгула.
Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham.
Ыйык Жазуу да Кудайдын бутпарастарды ишеними аркылуу актай тургандыгы жөнүндө алдын ала билгендиктен, Ыбрайымга: «Бүт элдер сен аркылуу бата алышат», – деп, алдын ала жарыялаган.
And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed.
Ошентип, ишенгендер ишенимдүү Ыбрайым менен бирге бата алышат.
So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham.
Ал эми мыйзамга таянгандардын бардыгы каргыш астында. Анткени Ыйык Жазууда: «Тооратта жазылган мыйзамдын бардыгын дайыма аткарбаган адамга каргыш!» – деп жазылган.
For as many as are of the works of the law are under the curse: for it is written, Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them.
Мыйзам аркылуу Кудай алдында эч кимдин акталбастыгы белгилүү. Анткени «Адил адам ишеними аркылуу тирүү болот».
But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident: for, The just shall live by faith.
Мыйзам болсо ишенимге негизделген эмес, тескерисинче, «Мыйзамды аткарган адам ал аркылуу тирүү болот».
And the law is not of faith: but, The man that doeth them shall live in them.
Ыбрайымга берилген бата Ыйса Машайак аркылуу бутпарастарга да берилиши үчүн жана биз ишеним аркылуу убадаланган Рухту алышыбыз үчүн,
Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree:
Машайак биздин ордубузга каргышка калып, бизди мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды. Анткени Ыйык Жазууда: «Жыгачка асылган ар бир адам каргышка калган», – деп жазылган.
That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith.
Бир туугандар, жашоодон бир мисал келтирейин: адам тарабынан бекитилген мурас кагазын эч ким жокко чыгара да, ага эч нерсе кошумчалай да албайт.
Brethren, I speak after the manner of men; Though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth, or addeth thereto.
Бирок убадалар Ыбрайымга жана анын урпагына берилген. Кудай Ыбрайымга көптүк түрдө: «Сенин урпактарыңа», – деп айткан эмес, «Сенин урпагыңа», – деп, бирөө жөнүндө, башкача айтканда, Машайак жөнүндө айткан.
Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ.
Мен бул нерсени айткым келет: төрт жүз отуз жылдан кийин келген мыйзам Кудай тарабынан алдын ала бекитилген келишимди жокко чыгарбайт, демек, убада өз күчүн жоготпойт.
And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God in Christ, the law, which was four hundred and thirty years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect.
Анткени мураска мыйзамдын негизинде ээ болууга болсо, анда убаданын зарылчылыгы жок болмок. Бирок Кудай аны Ыбрайымга убаданын негизинде белек кылган.
For if the inheritance be of the law, it is no more of promise: but God gave it to Abraham by promise.
Андай болсо мыйзам эмне үчүн берилген? Ал кийинчерээк, кылмыштардын айынан, Урпак келгенге чейин берилген. Кудайдын убадасы ошол Урпакка байланыштуу. Мыйзам периштелер аркылуу бир арачынын колу менен берилген.
Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made; and it was ordained by angels in the hand of a mediator.
Бирок жалгыз бирөөгө арачынын кереги жок, Кудай болсо бирөө.
Now a mediator is not a mediator of one, but God is one.
Демек, мыйзам Кудайдын убадаларына каршыбы? Албетте, жок! Эгерде өмүр бере турган мыйзам берилген болсо, анда мыйзам аркылуу акталууга болор эле.
Is the law then against the promises of God? God forbid: for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law.
Бирок Ыйык Жазуу бүткүл адамзат күнөөнүн туткунунда экендигин жарыялайт. Демек, убадаланган нерсе ишенгендерге Ыйса Машайакка болгон ишенимдери аркылуу берилет.
But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe.
Ишеним келгенге чейин, ишеним айкын болгонго чейин, биз мыйзамдын сакчылыгы астында туткундалган болчубуз.
But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed.
Ошентип, ишеним аркылуу акталышыбыз үчүн, мыйзам биз үчүн Машайакка жетелеп келүүчү болду.
Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith.
Ал эми ишеним келгенде, жетелөөчүнүн көзөмөлүнөн бошондук.
But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster.
Анткени силер, бардыгыңар, Машайак Ыйсага болгон ишенимиңер аркылуу Кудайдын балдарысыңар.
For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus.
Анткени силер, бардыгыңар, Машайактын урматына чөмүлдүрүлүп, Машайактын бейнесин кийдиңер.
For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.
Мындан ары силердин араңарда жүйүт да, эллин да, кул да, эркин адам да, эркек да, аял да жок, анткени бардыгыңар Машайак Ыйсанын ичинде бирсиңер.
There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.
Эгерде силер Машайактыкы болсоңор, анда силер Ыбрайымдын урпактарысыңар, убада боюнча мурасчыларсыңар.
And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.