Rom.1.1; 2Cor.1.1; Eph.1.1; Col.1.1; 2Tim.1.1
Rom.1.1; 2Cor.1.1; Eph.1.1; Col.1.1; 2Tim.1.1
1Cor.6.11; 1Cor.1.30; John.17.19; Rom.1.7; Acts.9.14
1Cor.6.11; 1Cor.1.30; John.17.19; Rom.1.7; Acts.9.14
1Cor.1.2
1Cor.1.2
Rom.1.8
Rom.1.8
2Cor.9.11; 2Cor.6.10; 2Cor.8.7; 1Cor.12.8; Rom.15.14; 1John.2.20
2Cor.9.11; 2Cor.6.10; 2Cor.8.7; 1Cor.12.8; Rom.15.14; 1John.2.20
2Tim.1.8; 2Thess.1.10; 1Tim.2.6; Rev.1.2
2Tim.1.8; 2Thess.1.10; 1Tim.2.6; Rev.1.2
Rom.8.19; Phil.3.20; Heb.9.28; Luke.17.30; 2Pet.3.12
Rom.8.19; Phil.3.20; Heb.9.28; Luke.17.30; 2Pet.3.12
Phil.1.6; 1Thess.3.13; Col.1.22; 1Cor.5.5; 2Cor.1.14; Phil.2.16; Luke.17.24
Phil.1.6; 1Thess.3.13; Col.1.22; 1Cor.5.5; 2Cor.1.14; Phil.2.16; Luke.17.24
1Cor.10.13; Deut.7.9; Isa.49.7; 2Cor.1.18; 1John.1.3
1Cor.10.13; Deut.7.9; Isa.49.7; 2Cor.1.18; 1John.1.3
1Cor.11.18; Phil.1.27
1Cor.11.18; Phil.1.27
1Cor.3.3
1Cor.3.3
1Cor.3.4; Matt.23.9-Matt.23.10; Acts.18.24; John.1.42
1Cor.3.4; Matt.23.9-Matt.23.10; Acts.18.24; John.1.42
1Cor.12.5; 2Cor.11.4; Eph.4.5; Acts.8.16
1Cor.12.5; 2Cor.11.4; Eph.4.5; Acts.8.16
Acts.18.8; Rom.16.23
Acts.18.8; Rom.16.23
1Cor.16.15; 1Cor.16.17
1Cor.16.15; 1Cor.16.17
1Cor.2.1; 1Cor.2.4; 1Cor.2.13; 2Cor.10.10; 2Cor.11.6; 2Pet.1.16
1Cor.2.1; 1Cor.2.4; 1Cor.2.13; 2Cor.10.10; 2Cor.11.6; 2Pet.1.16
1Cor.1.21; 1Cor.1.23; 1Cor.1.25; 1Cor.2.14; 2Cor.2.15; 2Cor.4.3; 2Thess.2.10; 1Cor.15.2; Acts.2.47; Rom.1.16; 1Cor.1.24
1Cor.1.21; 1Cor.1.23; 1Cor.1.25; 1Cor.2.14; 2Cor.2.15; 2Cor.4.3; 2Thess.2.10; 1Cor.15.2; Acts.2.47; Rom.1.16; 1Cor.1.24
Isa.29.14; Job.5.12-Job.5.13; Jer.8.9; Matt.11.25
Isa.29.14; Job.5.12-Job.5.13; Jer.8.9; Matt.11.25
Isa.19.12; 1Cor.2.6; 1Cor.3.19; Isa.44.25; Rom.1.22; 1Cor.1.26
Isa.19.12; 1Cor.2.6; 1Cor.3.19; Isa.44.25; Rom.1.22; 1Cor.1.26
Matt.12.38
Matt.12.38
Gal.5.11; 1Pet.2.8
Gal.5.11; 1Pet.2.8
1Cor.1.18; 1Cor.1.30; Col.2.3; Luke.11.49
1Cor.1.18; 1Cor.1.30; Col.2.3; Luke.11.49
1Cor.2.8; John.7.48; 1Cor.1.20; Matt.11.25
1Cor.2.8; John.7.48; 1Cor.1.20; Matt.11.25
Jas.2.5; Ps.8.3
Jas.2.5; Ps.8.3
Rom.4.17; 1Cor.2.6; Job.34.19; Job.34.24
Rom.4.17; 1Cor.2.6; Job.34.19; Job.34.24
Eph.2.9; Judg.7.2
Eph.2.9; Judg.7.2
1Cor.1.24; Jer.23.5-Jer.23.6; Jer.33.16; 2Cor.5.21; Phil.3.9; 1Cor.1.2; Eph.1.7; Col.1.14; Rom.3.24
1Cor.1.24; Jer.23.5-Jer.23.6; Jer.33.16; 2Cor.5.21; Phil.3.9; 1Cor.1.2; Eph.1.7; Col.1.14; Rom.3.24
2Cor.10.17; Jer.9.23-Jer.9.24
2Cor.10.17; Jer.9.23-Jer.9.24

პავლე მოციქულის პირველი წერილი კორინთელთა მიმართახალი აღთქმა
http://ibt.org.ru/bible
ახალი აღთქმა დაკვირვებული მსმენელი და მკითხველი შეამჩნევს, რომ აუდიოჩანაწერი და ბეჭდური ტექსტი ზოგ შემთხვევაში განსხვავებულია. ახალი აღთქმის თარგმანი რამდენჯერმე გამოიცა გასული წლის 80-იან და 90-იან წლებში. შემდგომში თარგმანი საფუძვლიანად გადამუშავდა და გამოიცა 2001 წელს. განსხვევებების მიზეზი ისაა, რომ აუდიოჩანაწერი ეყრდნობა 1993 წლის გამოცემას, ხოლო ბეჭდური ტექსტი წარმოადგენს 2001 წლის გადამუშავებულ რედაქციას.

ახალი აღთქმა
თარგმნილია ქართულად 1974-1979 წწ.
მთარგმნელი: გ.წ.
რედაქტორები და კორექტორები: ბ.ა., ა.ბ., ც.ბ., დ.შ.
პირველი გამოცემა: 1980 წ.
განახლებული გამოცემა: 1982, 1985, 1990, 1991, 1993 წწ.
გადამუშავებული რედაქცია 1988-2001 წწ.
მთარგმნელ-რედაქტორები:
დ-რი ზურაბ კიკნაძე
მალხაზ სონღულაშვილი
სარედაქციო კოლეგია:
დ-რი ბორისლავ არაპოვიჩი
დ-რი საიმონ კრისპი
ბიბლიის თარგმნის ინსტიტუტი, 1980, 1998, 2001.Copyrighted: © ბიბლიის თარგმნის ინსტიტუტი, 1980, 1998, 2001

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

უკან
დახურვა
:
1
პავლე, იესო ქრისტეს მოწოდებული მოციქული ღვთის ნებით და ძმა სოსთენი,
1 Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат,
2 ღვთის ეკლესიას, რომელიც კორინთოშია, ქრისტე იესოში განწმენდილთ, მოწოდებულ წმიდებს, ყველასთან ერთად, ვინც მოუხმობს ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელს, ყველა ადგილას — მათთან და ჩვენთან:
2 церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас:
3 მადლი თქვენ და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესაგან.
3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
4
მარადის ვმადლობ ღმერთს თქვენთვის, ღვთის მადლისათვის, რომელიც გებოძათ თქვენ ქრისტე იესოში,
4 Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе,
5 იმიტომ, რომ გამდიდრდით მასში ყოველივეთი, ყოველგვარი სიტყვით და ყოველგვარი ცოდნით,
5 потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, -
6 რადგან ქრისტეს მოწმობა განმტკიცდა თქვენში,
6 ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, -
7 ისე, რომ არ გაკლიათ არავითარი ნიჭი ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს გამოცხადების მოლოდინში,
7 так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа,
8 ვინც განგამტკიცებთ თქვენ ბოლომდე, რათა უმწიკვლო იყოთ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს დღეს.
8 Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.
9 სარწმუნოა ღმერთი, რომლისგანაც იქენით მოწოდებულნი მის ძესთან, ჩვენს უფალ იესო ქრისტესთან თანაზიარებისათვის.
9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.
10
ხოლო მე შეგაგონებთ, ძმანო, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით, რომ ყველანი ამბობდეთ ერთსა და იმავეს და არ იყოს თქვენში განხეთქილება, არამედ გაერთიანებულნი იყოთ გონებით და აზრით.
10 Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.
11 რადგან ჩემთვის ცნობილი გახდა, ძმანო, ქლოეს ხალხისგან, რომ თქვენს შორის დავაა.
11 Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры.
12 მე ვგულისხმობ, რომ ყოველი თქვენგანი ამბობს: მე პავლესი ვარ, მე აპოლოსისა, მე კეფასი, მე კი ქრისტესიო.
12 Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а я Христов".
13 განა გაიყო ქრისტე? განა პავლე ეცვა ჯვარს თქვენთვის? ან პავლეს სახელით მოინათლეთ?
13 Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?
14 მადლობას ვწირავ ღმერთს, რომ არცერთი თქვენგანი არ მომინათლავს, გარდა კრისპოსის და გაიოზისა,
14 Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия,
15 რათა ვინმემ არ თქვას, რომ ჩემი სახელით მოინათლეთ.
15 дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя.
16 მოვნათლე აგრეთვე სტეფანას სახლი. მათ გარდა კი, არ ვიცი, თუ მოვნათლე ვინმე,
16 Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.
17 რადგან ქრისტეს არ მოვუვლენივარ სანათლავად, არამედ სახარებლად — არა ბრძნული სიტყვებით, რათა არ გაუქმებულიყო ქრისტეს ჯვარი.
17 Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.
18
ვინაიდან სიტყვა ჯვრის შესახებ სისულელეა მათთვის, რომელნიც იღუპებიან, ხოლო ჩვენთვის, რომელნიც გადავრჩებით, ღვთის ძალაა.
18 Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия.
19 რადგან სწერია: „ბრძენთა სიბრძნეს მოვსპობ და გონიერთა გონიერებას არად ჩავაგდებ.“
19 Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.
20 სად არის ბრძენი? სად არის მწიგნობარი? სად არის ამ საუკუნის მოკამათე? განა სისულელედ არ აქცია ღმერთმა სიბრძნე ამ სოფლისა?
20 Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?
21 ვინაიდან, რაკი ღვთაებრივ სიბრძნეში ვერ იცნო ღმერთი სოფელმა თავისი სიბრძნით, ღვთისთვის სათნო იყო მორწმუნეთა ხსნა ქადაგების უგუნურებით.
21 Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.
22 რადგან იუდეველნი მოითხოვენ სასწაულებს და ბერძნები სიბრძნეს ეძებენ,
22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
23 ხოლო ჩვენ ვქადაგებთ ჯვარცმულ ქრისტეს: იუდეველთათვის საცდურს და ბერძენთათვის — უგუნურებას,
23 а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие,
24 ხოლო მოწოდებულთათვის — იუდეველებისთვისაც და ბერძნებისთვისაც — ვქადაგებთ ქრისტეს — ღვთის ძალას და ღვთის სიბრძნეს.
24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;
25 რადგან უგნურება ღვთისა ადამიანებზე უბრძენესია და უძლურება ღვთისა — ადამიანებზე უძლიერესი.
25 потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.
26 ნახეთ, ძმანო, ვინ ხართ მოწოდებულნი: ბევრი არ არის ხორციელად ბრძენი, ბევრი არ არის ძლიერი და ბევრი არ არის წარჩინებული.
26 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;
27 არამედ სოფლის უმეცარნი ამოარჩია ღმერთმა, რათა შეარცხვინოს ბრძენნი, და სოფლის უძლურნი ამოარჩია ღმერთმა, რათა შეარცხვინოს ძლიერნი.
27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное;
28 მდაბიონი ამოარჩია ღმერთმა და დამცირებულნი, და არარსებული, რათა გააუქმოს არსებული,
28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, -
29 რომ არც ერთი ხორციელი არ იქადოდეს ღვთის წინაშე.
29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
30 იმისგან ხართ თქვენ ქრისტე იესოში, რომელიც გახდა ჩვენთვის სიბრძნედ ღვთისმიერ, სიმართლედ, განწმედად და გამოსყიდვად.
30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением,
31 რათა იყოს, როგორც სწერია: „ვინც იქადის, უფლით დაიქადოს.“
31 чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом.