Uz — bu yurtning qayerda joylashgani bahsli. Taxminlarga koʻra, bu yurt Oʻlik dengizning janubidagi Edom yerida yoki Jalila koʻlining sharqidagi hozirgi Suriya hududida yo Arabiston yarim orolining gʻarbida joylashgan boʻlishi mumkin.
sharq — Yaqin Sharq, aynan Iordan daryosining sharqidagi yurtlar nazarda tutilgan.
ilohiy zotlaribroniycha matndan soʻzma–soʻz tarjimasi Xudoning oʻgʻillari. Bu ibora samoda yashaydigan mavjudotlarga, jumladan, farishtalarga nisbatan ishlatilgan. Eski Ahdda Xudoning taxti atrofida yigʻiladigan ilohiy zotlar haqida bir necha marta soʻz yuritilgan (misol uchun, 3 Shohlar 22:19-22, Zabur 81:1, 88:8, Ishayo 6:1-8 ga qarang).
shaytonibroniychadagi maʼnosi ayblovchi.
Savoliklar — janubdan kelgan koʻchmanchi qabila. Ular Arabiston yarim orolidan kelgan boʻlishi mumkin.
Xaldeylar — hozirgi Fors qoʻltigʻining shimolidagi yerlarda yashagan xalq edi.
…qaygʻudan kiyimini yirtib tashladi…sochini qirib tashlab… — kiyimlarni yirtish va sochni qirish umidsizlikni va qaygʻuli holatni ifodalaydi.
Gen.22.21; Jer.25.20; Lam.4.21; Ezek.14.14; Ezek.14.20; Jas.5.11; Gen.6.9; Ps.17.22-Ps.17.24
Judg.6.3
1Sam.16.5; Gen.8.20
Job.2.1; Job.38.7
1Pet.5.8
Ps.127.2
Ruth.1.13; Job.19.21
1Kgs.10.1
2Kgs.1.10
Judg.7.16; 1Sam.11.11; 2Kgs.24.2
Gen.37.29; Gen.37.34
Gen.3.19; Eccl.3.10; Eccl.5.14; 1Tim.6.7; Ps.112.2

AYUB

PAYGʻAMBAR

KITOBI

Kirish

Ayub kitobida bayon qilingan voqealar taxminan Ibrohim, Isʼhoq va Yoqb paygʻambarlar davrlarida yuz beradi. Mazkur kitob zamirida barcha zamonlar uchun dolzarb boʻlgan quyidagicha savol yotadi: “Nima uchun Xudo solih kishilarning bu hayotda azob tortishlariga yoʻl qoʻyadi?”
Ayub gʻoyat boy kishi edi. U chin dildan Xudoga sajda qiladi. U nafaqat yaxshi inson, balki Xudoga sodiq, solih kishi boʻladi. Lekin shayton Xudoga Ayubni yomonlab, Ayub Xudodan olayotgan baraka tufayligina Unga xizmat qilayotganini aytadi. Shundan keyin Xudo shaytonga Ayubni sinab koʻrishga ijozat beradi. U shaytonga Ayubni boyligidan, farzandlaridan va nihoyat sogʻligidan mahrum qilishga ruxsat beradi. Shunda ham Ayub Xudoga sodiq boʻlib qoladi.
Ayubning boshiga kulfat tushganda, uch doʻsti uni yupatishga keladi. Ular, sogʻlik va farovonlik — Xudo marhamatining belgisi, deb ishonadilar. Ayub sogʻligidan ham, farovon hayotidan ham ayrilgani uchun, ular Ayubga, Xudo seni qandaydir gunohing uchun jazolayapti, deb aytadilar. Ayub esa oʻzining aybsizligini taʼkidlab, doʻstlarining gaplarini oʻrinsiz deb biladi. Ayub doʻstlari bilan koʻp bahslashadi, ammo ikkala tomon ham bir–birining gaplari notoʻgʻri ekanini isbotlay olmaydi. Nihoyat, ular bahslashishni toʻxtatadilar.
Bahs davomida qattiq azob chekayotgan Ayub bir necha marta Xudoga yolvoradi. “Nima sababdan qiynalayotganimni tushuntir”, deb Undan talab qiladi. Lekin Xudo uning bu savoliga javob bermaydi. Aksincha, Ayubga zohir boʻlib, Oʻzining buyuk ishlari haqida soʻz yuritadi, Ayubni soʻroqqa tutadi. Ayub Xudoning buyukligi va donoligiga tan beradi. Ayub kam bilsa ham koʻp gapirgani uchun Xudo unga tanbeh beradi. Biroq sodiqligi uchun uni maqtaydi, unga koʻp baraka beradi. Kitob yakunida Ayubning farovonligi, yana farzandlar koʻrgani va oldingidan ikki baravar koʻproq boylik orttirgani haqida bayon qilinadi.
Xullas, azob–uqubatlar orqali Ayub Xudoning butun borliq ustidan yagona Hukmdor ekanini bilib oladi, har qanday vaziyatda ham faqat Xudoga sajda qilish kerakligini tan oladi. Mazkur kitob bizga hayotimizning eng ogʻir damlarida ham umidimizni Xudoga bogʻlashni va faqat Unga suyanib yashashni oʻrgatadi.


Muqaddas Kitob
http://ibt.org.ru/muqaddas-kitob/lotin
Muqaddas Kitob (2020) Zamonaviy oʻzbek tilidagi tarjima, izohlar va qoʻshimcha maʼlumotlar ilova qilingan. Mazkur nashr Muqaddas Kitobni tarjima qilish instituti tomonidan Oʻzbekiston Bibliya jamiyati bilan hamkorlikda tayyorlangan

ISBN 978-5-93943-213-9

© Muqaddas Kitobni tarjima qilish instituti, 2016, 2018, 2020Creative Commons: by-nd: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Муқаддас Китобни таржима қилиш институти
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
Orqaga
Yopish
:
← Oldingi bob / Keyingi bob

Shayton Ayubni sinaydi

1 Bir vaqtlar Uz degan yurtda Ayub ismli bir odam yashar edi. Bu odam aybsiz va solih edi. U Xudodan qoʻrqardi, fosiqlikdan yuz oʻgirgan edi.
2 Uning yetti oʻgʻli va uch qizi bor edi.3 Uning yana yetti mingta qoʻyi, uch mingta tuyasi, omochga qoʻshiladigan besh yuz juft hoʻkizi, besh yuzta eshagi va juda ham koʻp xizmatkorlari bor edi. Bu kishi sharqda yashaydiganlar orasida eng buyuk odam edi.4 Ayubning oʻgʻillari bir–birlarining uylariga borib, ziyofatlar uyushtirishar, opa–singillarini ham mehmonga chaqirishar edi.5 Ziyofatlar tugagandan keyin Ayub farzandlarini chaqirtirardi. “Farzandlarim yuraklarida Xudoni laʼnatlab, gunoh qilgan boʻlishlari mumkin”, deya erta tongda ularning har biri uchun kuydiriladigan qurbonliklar keltirib, ularni poklardi. Ayub har doim shunday qilar edi.
6 Bir kuni ilohiy zotlar Egamizning oldiga kelishdi. Ularning orasida shayton ham bor edi.
7 Shaytondan Egamiz:
— Qayerdan kelyapsan? — deb soʻradi.
Shayton:
— Yer yuzining u yogʻidan bu yogʻiga yurib, aylanib chiqdim, — deb javob berdi.
8 Shaytonga Egamiz shunday dedi:
— Qulim Ayubni koʻrdingmi? Yer yuzida unga oʻxshagan hech kim yoʻq. U aybsiz va solih odam. Mendan qoʻrqadi, fosiqlikdan yuz oʻgirgan.
9 Shayton shunday javob berdi:
— Ayub bekordan–bekorga Sendan qoʻrqarmidi?!
10 Uning xonadonini, oʻzini, bor narsasini himoya qilasan–ku! Har bir qilgan ishiga baraka berasan. Qara, uning mol–qoʻylari butun yurt boʻylab yoyilib ketgan.11 Hozir undan bor narsasini olib qoʻygin–chi! U yuzingga qarab Seni laʼnatlaydi.
12 Shaytonga Egamiz shunday dedi:
— Mayli, Ayubning bor–budi senga, faqatgina uning oʻziga qarshi qoʻl koʻtarma!
Shunday qilib, shayton Egamizning huzuridan ketdi.

Ayub bor–budidan mahrum boʻladi

13 Bir kuni Ayubning farzandlari ziyofat qilib oʻtirishgan edi. Ular eng katta akalarining uyida yigʻilgandilar.
14 Ayubga bir xizmatkori quyidagi xabarni keltirdi: “Hoʻkizlaringizni omochga qoʻshib, yer haydayotgan edik. Eshaklar oldimizda oʻtlab yurgandi.15 Bir toʻda Savoliklar bizga hujum qilishdi. Ular hamma hayvonlarni oʻgʻirlab ketishdi. Dalada ishlayotganlarning hammasini esa oʻldirishdi. Faqatgina men qochib qolishga ulgurdim. Shularni sizga aytishga keldim.”16 U shu gaplarni aytib ulgurmasdanoq, yana bir xabarchi kelib, shunday dedi: “Osmondan yashin tushib, hamma qoʻyu choʻponlaringizni kuydirib yubordi. Faqatgina men qochib qolishga ulgurdim. Shularni sizga aytishga keldim.”17 U gaplarini tugatmasdan turib, uchinchi xabarchi kelib shunday dedi: “Uch toʻda Xaldeylar kelib, tuyalaringizni oʻgʻirlab ketishdi. Xizmatkorlaringizni esa oʻldirishdi. Faqatgina men qochib qolishga ulgurdim. Shularni sizga aytishga keldim.”18 U shu gaplarni aytayotgan ham ediki, yana bir xabarchi kelib dedi: “Oʻgʻil–qizlaringiz eng katta akalarining uyida ziyofat qilib oʻtirishgan edi.19 Birdaniga choʻldan qattiq shamol turib, uyni toʻrtala tomonidan urdi. Uy qulab tushib, farzandlaringizni bosib qoldi. Ularning hammasi halok boʻldi. Faqatgina men qochib qolishga ulgurdim. Shularni sizga aytishga keldim.”
20 Ayub turib, qaygʻudan kiyimini yirtib tashladi. Keyin sochini qirib tashlab, yerga muk tushdi.
21 U shunday dedi: “Onamning qornidan yalangʻoch tushgandim, dunyodan ham yalangʻoch ketaman. Hamma narsamni Xudo bergan edi, Xudoning Oʻzi olib qoʻydi. Egamning nomiga hamdu sanolar boʻlsin!”
22 Shuncha koʻrgiliklardan keyin ham, Ayub Xudoni ayblamadi, gunoh qilmadi.
← Oldingi bob / Keyingi bob