…Xudoning oʻng tomonida oʻtiribdiZabur 109:1 ga qarang. Oʻng tomon muruvvat va baraka oʻrni deb hisoblangan.
…sizning yangi tabiatingiz uni yaratgan Xudoning suratiga oʻxshab bormoqdaIbtido 1:26-27, 1 Korinfliklar 15:45-49, 2 Korinfliklar 5:17, Galatiyaliklar 3:27 ga qarang.
yunon — yaʼni gʻayriyahudiy. Oʻsha davrda yunon soʻzi millati yunon boʻlgan odamga nisbatan ham, yunon tilida gapirib, yunon urf–odatlariga rioya qiladigan odamga nisbatan ham ishlatilgan.
johilyunoncha matnda varvar. Oʻsha davrda yunon tilini bilmagan va yunon urf–odatlariga rioya qilmagan odamlar johil va madaniyatsiz hisoblanardilar. Ularni odamlar “varvarlar” deb atashardi.
madaniyatsizyunoncha matnda Skif. Skiflar qadimiy xalq boʻlib, oʻzlarining vahshiyligi bilan tanilgan edilar. Boshqalar ularni madaniyatsiz deb ularga past nazar bilan qarardilar. Madaniyatsiz odamlar skiflar degan nom bilan yuritilardi.
Egamizyunoncha matndan. Baʼzi yunon qoʻlyozmalarida Masih.
…sizlar bir tananing aʼzosisizlar1:18, 2:19 ga va 1 Korinfliklar 12:12-27 ga qarang.
Col.2.12; Ps.109.1; Acts.7.55-Acts.7.56; Rom.8.34; Eph.1.20; Prov.15.24
Rom.6.2; Rom.6.7; Gal.5.24; Col.2.20
John.11.25
Eph.5.5; Rom.8.13
Rom.1.18; Eph.5.6
Eph.2.2; Eph.4.17
Jas.1.21; 1Pet.1.21; Eph.4.22; Eph.4.31
Lev.19.11; Eph.4.25; Col.2.11
Gen.1.26; Eph.4.24
Rom.2.28-Rom.2.29; 1Cor.7.19; Gal.3.28; Gal.5.6; 1Cor.12.13; Gal.5.6; Eph.2.14; 1Cor.15.28; Eph.1.23
Luke.18.7; Rom.8.33; Titus.1.1
Eph.4.2; Matt.6.14-Matt.6.15; Mark.11.25-Mark.11.26; Luke.7.41-Luke.7.42; Eph.4.32
1Cor.13.1; Eph.4.3; Eph.5.2
John.14.27; John.16.33; Phil.4.7; Eph.2.16
John.15.3; Ps.26.6; Eph.5.19
1Cor.10.31
Eph.5.22
Gen.3.16; 1Pet.3.1
1Pet.3.7
Exod.20.12; Prov.1.8; Prov.6.20; Prov.23.22
1Pet.2.18; 1Tim.6.1; Titus.2.9
Eph.6.8
Deut.10.17; Matt.22.16

PAVLUSNING

KOLOSALIKLARGA

MAKTUBI

Kirish

Mazkur maktub muallifi havoriy Pavlusdir. Pavlus bu maktubini qamoqda boʻlgan paytda1 Kolosa shahridagi imonlilar jamoatiga yozgan. Bu shahar hozirgi Turkiya hududida, Efes shahrining sharqida joylashgan edi. Kolosadagi imonlilar jamoatiga Pavlus emas, balki Epafras ismli masihiy yetakchi asos solgan edi. Maktubda Pavlus Epafrasning ismini bir necha marta tilga olgan. Maktub yozilgan paytda Epafras Pavlus bilan birga edi.
Ushbu maktubda asosiy urgʻu Iso Masihga berilgan. Pavlus Masihning shaxsiyati va U bergan najotning toʻliqligi haqida soʻz yuritadi, insoniy falsafaning puchligini koʻrsatadi. Muallif Masihni ulugʻlaydi, Uni turli tarzda: koʻrinmas Xudoning surati, dunyo yaratilmasdan oldin mavjud boʻlgan va butun borliqni asrab turgan Zot, jamoatning Boshi, ilohiy komillik namoyandasi, butun borliqni Xudo bilan yarashtirgan Najotkor, deb taʼriflaydi. Pavlus Kolosalik imonlilarni Masihga umid bogʻlashga, Xudo bilan birlikda, Unga boʻysungan holda yashashga chaqiradi.
Pavlusning maqsadi Kolosa jamoatidagi yolgʻon taʼlimotni fosh etish edi. U Kolosadagi imonlilarni ogohlantirib, diniy rasm–rusumlardan ehtiyot boʻlinglar, najot topish uchun oʻzingizni qiynoq–azoblarga solmanglar, quruq safsatalardan qochinglar, farishtalarga sajda qilmanglar, deb nasihat qiladi. Najot topish uchun Masihga ishonishning oʻzi kifoya ekanligini oʻrgatadi.
Maktub soʻngida muallif masihiylarga nasihatlar va koʻrsatmalar beradi. Xudoning sevgisi ularning kundalik hayotida, chunonchi, er–xotin munosabatlarida, ota–ona va farzandlar, xoʻjayin va qul munosabatlarida aks etishi kerakligini taʼkidlaydi.


1…qamoqda boʻlgan paytda…4:10 oyatga va 1:7 izohiga qarang.
Muqaddas Kitob
http://ibt.org.ru/muqaddas-kitob/lotin
Muqaddas Kitob (2020) Zamonaviy oʻzbek tilidagi tarjima, izohlar va qoʻshimcha maʼlumotlar ilova qilingan. Mazkur nashr Muqaddas Kitobni tarjima qilish instituti tomonidan Oʻzbekiston Bibliya jamiyati bilan hamkorlikda tayyorlangan

ISBN 978-5-93943-213-9

© Muqaddas Kitobni tarjima qilish instituti, 2016, 2018, 2020Creative Commons: by-nd: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Муқаддас Китобни таржима қилиш институти
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
Orqaga
Yopish
:
1 Sizlar Masih bilan birga tirilgan ekansiz, samoviy narsalarning payida boʻling, axir, Masih ham samoda Xudoning oʻng tomonida oʻtiribdi.
2 Fikringiz yer yuzidagi emas, samodagi narsalar bilan band boʻlsin.3 Axir, sizlar oʻlgansizlar, asl hayotingiz esa Masih bilan Xudoning huzurida pinhondir.4 Bizning hayotimiz Iso Masihdir. Masih zohir boʻlganda, sizlar ham U bilan birga ulugʻvorlikda zohir boʻlasizlar.
5 Shunday ekan, dunyoviy tabiatingizni, yaʼni fahsh–zino, nopoklik, shahvat, yovuz xohishlar va butparastlikka teng boʻlgan ochkoʻzlikni yoʻq qilinglar.
6 Mana shular sababli Xudoning gʻazabi itoatsiz bandalarning boshiga tushadi!7 Sizlar ham bir vaqtlar shunday odamlarning yoʻlidan yurib, oʻzingizni oʻshalar kabi tutardingizlar.8 Endi esa jahl, gʻazab, yovuzliklarning hammasini bir chetga yigʻishtirib qoʻyinglar. Ogʻzingizdan hech qanday jerkish yoki nojoʻya soʻz chiqmasin.9 Bir–biringizga yolgʻon gapirmanglar. Chunki sizlar eski tabiatingizni, uning yomon odatlari bilan birga oʻzingizdan soqit qildingizlar.10 Buning oʻrniga siz yangi tabiatga burkandingiz. Sizlar Xudoni yaqinroq bilib borarkansiz, sizning yangi tabiatingiz uni yaratgan Xudoning suratiga oʻxshab bormoqda.11 Shu nuqtayi nazardan endi na yunon bor, na yahudiy, na sunnatli bor, na sunnatsiz, na johil bor, na madaniyatsiz, na qul bor, na ozod. Eng ahamiyatlisi Masihdir, U hamma bilandir, hamma narsa Uning qoʻli ostidadir.
12 Sizlar Xudoning tanlangan, aziz va suyukli xalqisizlar. Shunga koʻra, rahm–shafqat, mehribonlik, kamtarlik, muloyimlik va sabr–toqatni zeb–ziynat qilib taqib olinglar.
13 Bir–biringizga nisbatan sabr–toqatli boʻlinglar. Orangizda xafagarchilik oʻtgan boʻlsa, bir–biringizni kechiringlar. Egamiz sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham boshqalarni kechiringlar.14 Va nihoyat muhabbatga burkaninglar, chunki mehr–muhabbat mukammal ahillikka yetishtiradi.15 Masih ato qiladigan tinchlik yuraklaringizda hukmron boʻlsin, axir, sizlar bir tananing aʼzosisizlar, tinchlikka daʼvat qilingansizlar. Minnatdor boʻlinglar.16 Masihning kalomi sizda chuqur oʻrnashib, yashnayversin. Donolik bilan bir–biringizga taʼlim bering, nasihat qiling. Zaburlarni xonish qilib, madhiyalar va ruhiy qoʻshiqlar bilan, chin koʻngildan minnatdorchilik bildirib, Xudoni tarannum etinglar.17 Nimaiki qilsangiz ham, gapirsangiz ham, hammasini Rabbimiz Iso nomidan qilib, U orqali Otamiz Xudoga shukrona aytinglar.

Masihiy oilalar uchun qoidalar

18 Ey xotinlar, eringizga itoatli boʻlinglar. Shunday qilish Rabbimiz Isoning izdoshlariga munosibdir.
19 Ey erlar, xotiningizni sevinglar, ularga qoʻpol muomalada boʻlmanglar.
20 Ey farzandlar, doim ota–onangizga quloq solinglar, chunki bu Rabbimizga maʼqul keladi.
21 Ey otalar, farzandlaringizni ranjitavermanglar, boʻlmasa ular tushkunlikka tushib qoladi.
22 Ey qullar, bu dunyodagi xoʻjayinlaringizga har doim itoat qilinglar. Xushomadgoʻylik bilan xoʻja koʻrsinga emas, balki Rabbimizdan qoʻrqib, chin koʻngildan itoat qilinglar.
23 Har bir ishni insonlar uchun emas, Rabbimiz Iso Masih uchun qilayotganday chin qalbdan bajaringlar.24 Chunki sizlar haqiqiy Xoʻjayiningiz Masihga xizmat qilyapsizlar. U Oʻz xalqiga atab qoʻygan qut–barakani sizlarga mukofot qilib berishini yoddan chiqarmang.25 Kimki nohaqlik qilsa, qilmishiga yarasha jazo oladi. Zero, Xudo tarafkashlik qilmaydi.