Гайсә – яһүдчә «Ешуа»; бу исемнең мәгънәсе: Раббы коткара.
Карагыз: «Ишагыйя», 7:14.
Luke.3.23-Luke.3.28
Gen.22.18; 2Sam.7.12-2Sam.7.13
Gen.21.3; Gen.25.6; Gen.29.35
Gen.38.1-Gen.38.30; Num.26.21; 1Chr.2.9
Ruth.4.18-Ruth.4.22
Josh.2.1; Josh.6.24
1Sam.17.12; Isa.11.1; 2Sam.11.3; 2Sam.12.24
1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Chr.26.1
1Chr.3.16; 2Chr.36.1; 2Kgs.24.14-2Kgs.24.15
1Chr.3.17-1Chr.3.19; Ezra.3.2; Hag.1.1
Luke.1.27
Luke.2.1-Luke.2.7
Luke.1.27; Luke.1.35
Deut.22.23-Deut.22.24; Deut.24.1
Isa.49.1; Luke.1.31; Acts.4.12; Acts.13.38
Isa.7.14; Matt.2.14; Matt.4.14; Matt.21.4; Matt.26.56; Mark.14.49; John.19.36; Isa.8.8; Isa.8.10


Маттай бәян иткән Яхшы хәбәрИзге Язма
http://ibt.org.ru/bible
Татар теле Изге Язма: Иске Гаһед (Тәүрат, Зәбур, пәйгамбәрләрнең язмаларын). Яңа Гаһед (Инҗил-шәриф). Татар теле Изге Язма: Иске Гаһед (Тәүрат, Зәбур, пәйгамбәрләрнең язмаларын). Яңа Гаһед (Инҗил-шәриф). ISBN 978-5-93943-220-7


Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
назад
закрыть
:
← Предыдущая / Следующая

Гайсәнең нәсел шәҗәрәсе

1 Ибраһим һәм Давыт токымыннан булган Гайсә Мәсихнең нәсел шәҗәрәсе.
2 Ибраһим – Исхакның, Исхак – Ягъкубның, Ягъкуб – Яһүдәнең һәм аның агай-энеләренең әтисе,
3 Яһүдә – Тамардан туган Перес һәм Зерахның әтисе, Перес – Хесронның, Хесрон – Рамның,4 Рам – Амминадабның, Амминадаб – Нахшонның, Нахшон – Салмонның,5 Салмон – Рәхәбтән туган Богазның, Богаз – Руттан туган Обиднең, Обид – Ишайның,6 Ишай Давыт патшаның әтисе иде.
Давыт – Уриянең хатыныннан туган Сөләйманның,
7 Сөләйман – Рехабгамның, Рехабгам – Абиянең, Абия – Асаның,8 Аса – Еһошафатның, Еһошафат – Йорамның, Йорам – Уззиянең,9 Уззия – Иотамның, Иотам – Әхәзнең, Әхәз – Хизәкыйянең,10 Хизәкыйя – Менашшеның, Менашше – Амонның, Амон Йошиянең әтисе иде.11 Исраил халкы көчләп Бабилгә күчерелү дәверендә Йошиянең углы Якөнья һәм аның агай-энеләре туды.
12 Бабилгә көчләп күчерелгәннән соң, Якөньянең углы Шеһалтиел туды. Шеһалтиел – Зеруббабелның,
13 Зеруббабел – Абиһудның, Абиһуд – Эльякыймның, Эльякыйм – Аззурның,14 Аззур – Садыйкның, Садыйк – Ахимнең, Ахим – Элиудның,15 Элиуд – Элгазарның, Элгазар – Маттанның, Маттан – Ягъкубның,16 Ягъкуб Мәрьямнең ире Йосыфның әтисе иде. Мәрьямнән Мәсих дип аталган Гайсә туды.
17 Ибраһимнан Давытка кадәр барлыгы ундүрт буын, Давыттан алып Бабилгә көчләп күчерелгән вакытка кадәр ундүрт буын һәм Бабилгә күчерелеп, Мәсих туганга кадәр ундүрт буын булды.

Гайсәнең тууы

18 Гайсә Мәсихнең тууы менә болай булган: анасы Мәрьям Йосыф белән ярәшелгән булган, әмма алар никахлашканчы, Мәрьямнең Изге Рухтан балага узганы ачыкланган.
19 Ире Йосыф исә тәкъва кеше буларак, Мәрьямне оятка калдырмас өчен, ярәшүне яшертен генә өзәргә ниятләгән.20 Әмма ул бу турыда уйлап йөргәндә, төшендә аның янына Раббы фәрештәсе килеп:
– Давыт нәселеннән булган Йосыф! Мәрьямне хатын итеп алырга курыкма. Карынында йөрткән баласы Изге Рухтан.
21 Ул ир бала тудырачак. Син Аңа Гайсә дип исем кушарсың, чөнки Ул Үз халкын гөнаһлардан коткарачак! – диде.
22 Болар барысы да Раббының пәйгамбәр аша:
23 «Менә, гыйффәтле кыз, авырга калып, угыл табачак.
Аңа Иммануил дип исем кушарлар», –
дигән сүзләре гамәлгә ашсын өчен булды. Иммануил – «Аллаһы безнең белән» дигәнне аңлата.
24 Йосыф йокысыннан уянгач, Раббының фәрештәсе нәрсә кушкан булса, шуны эшләде: ул Мәрьямгә өйләнде.
25 Әмма Мәрьям Углын тудырганчы, Йосыф аңа якынаймады. Балага ул Гайсә дип исем кушты.
← Предыдущая / Следующая