Гайсә – яһүдчә «Йеһошуа»; бу исемнең мәгънәсе: «Раббы коткара». Сүзлекне карагыз.
Luke.3.23-Luke.3.38; 2Sam.7.12-2Sam.7.16; Ps.132.11; Isa.11.1; Jer.23.5; Luke.1.32; Luke.1.69; John.7.42; Acts.2.30; Acts.13.23; Rom.1.3; 2Tim.2.8; Rev.22.16; Gen.22.18; Gal.3.16
Gen.21.3; Gen.25.26; Gen.29.35
Ruth.4.18-Ruth.4.22; 1Chr.2.1-1Chr.2.15
Josh.6.25
1Sam.16.1; 1Sam.17.12; 2Sam.12.24; 2Sam.12.10
Matt.1.7-Matt.1.10; 1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Kgs.15.1; 1Chr.3.11-1Chr.3.12
1Chr.3.15-1Chr.3.16; Esth.2.6; Jer.24.1; Jer.27.20
1Chr.3.17-1Chr.3.19; Luke.3.27; Ezra.3.2
Luke.3.23
Matt.2.4; Matt.11.2; Matt.16.16; Matt.22.42; Matt.23.10; Mark.8.29; Luke.3.15; John.1.41; John.4.25
Matt.1.1; Mark.1.1; John.1.17; John.17.3; Matt.1.16; Luke.1.27; Luke.1.35
Deut.24.1
Matt.2.13; Matt.2.19; Matt.2.12; Matt.2.22
Matt.1.25; Luke.1.31; Luke.2.21; Luke.2.11; Acts.4.12; Acts.5.31; Acts.13.23; Acts.13.38; Acts.3.26
Matt.21.4; Matt.26.56; John.19.36; Matt.2.15; Matt.2.23; Matt.4.14; Mark.14.49
Isa.7.14; Isa.8.8; Isa.8.10; Matt.28.20
Matt.1.21

Гайсәнең нәсел шәҗәрәсеИТТ
http://ibt.org.ru/bible
Инҗил: Татарчага тѳп нѳсхәдән, грек теленнән тәрҗемә ителде. Казанда тәрҗемә ителде.
ISBN 5-93943-006-6
ISBN 91-89122-48-8Copyrighted: © Изге Китапны тәрҗемә итү институты, 2001

БИзге Китапны тәрҗемә итү институты
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
назад
закрыть
:
1 Ибраһим һәм Давыт токымыннан булган Гайсә Мәсихнең нәсел шәҗәрәсе.
2 Ибраһим Исхакның, Исхак Ягъкубның, Ягъкуб Яһүднең һәм аның агай-энеләренең әтисе,3 Яһүд Тамардан туган Перес һәм Зерахның әтисе, Перес Хесрунның, Хесрун Рамның,4 Рам Амминадабның, Амминадаб Нахшунның, Нахшун Салмунның,5 Салмун Рәхәбтән туган Богазның, Богаз Руттан туган Обиднең, Обид Ишайның,6 Ишай Давыт патшаның әтисе иде.
Давыт Уриянең хатыныннан туган Сѳләйманның,
7 Сѳләйман Рихәбәмнең, Рихәбәм Абиянең, Абия Асаның,8 Аса Еһошафатның, Еһошафат Яһурамның, Яһурам Уззиянең,9 Уззия Йотамның, Йотам Әхәзнең, Әхәз Хизәкыйянең,10 Хизәкыйя Менашенең, Менаше Амонның, Амон Йошиянең әтисе иде.11 Исраил халкы кѳчләп Бабылга күчерелү дәверендә Йошиянең улы Еһоякин һәм аның агай-энеләре туды.
12 Бабылга кѳчләп күчерелгәннән соң, Еһоякиннең улы Шеһалтиел туды. Шеһалтиел Зеруббабелның,13 Зеруббабел Абиһудның, Абиһуд Эльякыймның, Эльякыйм Азурның,14 Азур Садыйкның, Садыйк Ахимнең, Ахим Элиудның,15 Элиуд Эльязарның, Эльязар Маттанның, Маттан Ягъкубның,16 Ягъкуб – Мәрьямнең ире Йосыфның әтисе иде. Мәрьямнән Мәсих дип аталган Гайсә туды.
17 Ибраһимнан Давытка кадәр барлыгы ундүрт буын, Давыттан алып Бабылга кѳчләп күчерелгән вакытка кадәр ундүрт буын һәм Бабылга күчерелеп, Мәсих туганга кадәр ундүрт буын булды.

Гайсәнең тууы

18 Гайсә Мәсихнең тууы менә болай булган: анасы Мәрьям Йосыф белән ярәшелгән булган, әмма алар никахлашканчы, Мәрьямнең Изге Рухтан балага узганы ачыкланган.
19 Ире Йосыф исә тәкъва кеше буларак, Мәрьямне оятка калдырмас ѳчен, ярәшүне яшертен генә ѳзәргә ниятләгән.20 Әмма ул ниятләгәч, тѳшендә аның янына Раббы фәрештәсе килде һәм:
– Давыт нәселеннән булган Йосыф! Мәрьямне хатын итеп алырга курыкма. Ул карынында йѳрткән бала Изге Рухтан уздырылган.
21 Ул ир бала тудырачак. Син Аңа Гайсә дип исем кушарсың, чѳнки Ул Үзенең халкын гѳнаһлардан коткарачак! – диде.
22 Болар барысы да Раббының пәйгамбәр аша:
23 «Менә, гыйффәтле кыз балага узачак һәм ир бала $тудырачак.
Аңа Иммануил дип исем кушарлар», –
дигән сүзләре гамәлгә ашсын ѳчен булды. «Иммануил» – «Аллаһы безнең белән» дигәнне аңлата.
24 Йосыф йокысыннан уянгач, Раббының фәрештәсе нәрсә кушкан булса, шуны эшләде: ул Мәрьямгә ѳйләнде.25 Әмма Мәрьям Улын тудырганчы Йосыф аңа якынаймады. Балага ул Гайсә дип исем кушты.