Nah.1.1; Isa.42.5; Isa.48.13; Isa.42.5
Isa.51.17; Isa.51.22-Isa.51.23; Zech.14.2; Zech.14.14
Zech.13.1-Zech.13.2; Zech.13.4; Zech.14.4; Zech.14.6; Zech.14.8; Isa.2.11; Matt.21.44; Luke.20.18; Zech.12.2
Zech.12.3; Ps.75.7; Deut.28.28; Deut.28.28; Deut.28.28
Zech.12.3; Jer.5.14; Obad.1.18; Zech.9.15; Zech.2.4; Zech.14.10-Zech.14.11
Zech.12.3; Zech.9.15; Isa.60.22; 1Sam.29.9; 2Sam.14.17; 2Sam.14.20; 2Sam.19.27
Zech.12.3; Zech.14.3
Jer.31.9; Jer.31.9; John.19.37; Rev.1.7; Jer.50.4; Jer.6.26; Amos.8.10
Zech.12.3; Acts.2.37; 2Chr.35.24
Zech.7.3; 2Sam.5.14; Luke.3.31
Num.3.18
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Иерусалимдин куткарылары жөнүндө

1 Ысрайыл тууралуу Теңирдин пайгамбарлык сөзү. Асманды жайган, жерди негиздеген, адамдын ичиндеги рухту жараткан Теңир мындай дейт:
2 «Мына, Мен Иерусалим курчоодо жатканда, тегеректеги бардык элдер үчүн, ошондой эле Жүйүт үчүн Иерусалимди баш айландыруучу ичимдик куюлган чөйчөк кылам.
3 Ошол күнү мындай болот: бардык уруулар үчүн Иерусалимди оор таш кылам, аны көтөргөндөрдүн бардыгы өздөрүнө зыян келтирип алышат, бирок ага каршы жер жүзүнүн бардык элдери чогулушат.
4 Ошол күнү, – дейт Теңир, – Мен бардык аттарды элиртем, алардын үстүндө отургандарды акылынан ажыратам, ал эми Жүйүткө назар салам, элдердин бардык аттарын сокур кылам.
5 Жүйүт төрөлөрү өз жүрөгүндө мындай дешет: “Менин күчүм – өздөрүнүн Кудайы, Себайот Теңир менен күчтүү болгон Иерусалим тургундары”.
6 Ошол күнү Мен Жүйүт төрөлөрүн отундардын ортосундагы алоолонүп күйгөн мештей кылам, боолордун арасында күйүп турган шаманадай кылам, алар тегеректеги бардык элдерди, оң тарапты да, сол тарапты да жок кылышат. Иерусалим эли кайрадан өз ордуна, Иерусалимге, отурукташат.
7 Дөөттүн тукуму менен Иерусалим тургундары Жүйүттүн алдында өздөрүн жогору көтөрбөш үчүн, Теңир адегенде Жүйүттүн тукумун куткарат.
8 Ошол күнү Теңир Иерусалим тургундарын коргойт, ошол күнү алардын эң алсызы Дөөттөй болот, ал эми Дөөт тукуму Кудайдай, өздөрүнүн алдындагы Теңирдин периштесиндей болот.
9 Ошол күнү мындай болот: Мен Иерусалимге кол салган бардык элдерди жок кылам.
10 Ал эми Дөөттүн тукумуна жана Иерусалим тургундарына ырайым руху менен моюн сунуу рухун төгөм, алар өздөрү найза менен сайган Адамды көрүшөт, Аны жалгыз уулун жоктоп ыйлагандай жоктоп ыйлашат, Ал үчүн тун баласына кайгыргандай кайгырышат.
11 Ошол күнү Иерусалимде Мегидо өрөөнүндөгү Адатримон ыйындай болгон чоң ый болот.
12 Өлкө боздоп ыйлайт, ар бир уруу өзүнчө боздоп ыйлайт: Дөөт тукумунун уруусу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө; Натан тукумунун уруусу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө;
13 Леби тукумунун уруусу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө; Шымон уруусу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө;
14 калган уруулардын бардыгы, ар бир уруу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө боздоп ыйлашат».