Ps.31.7; Ps.120.5; Isa.25.4; Isa.32.2
Ps.90.9; Ps.13.6; Ps.17.3; Ps.10.1
Ps.123.7; Ps.139.6; Ps.140.9; Prov.6.5
1Kgs.8.7; Ps.16.8; Ps.56.2; Ps.35.6; Ps.34.2
Prov.3.23; Isa.43.1; Job.5.19-Job.5.23; Song.3.8
Ps.36.34
Ps.70.3; Ps.90.2
Ps.90.5; Prov.12.21; Ps.37.12
Matt.4.6; Luke.4.10-Luke.4.11; Ps.33.8; Exod.23.20
Prov.3.23; Ps.36.24
Dan.6.23; Acts.28.5; Ps.73.13; Luke.10.19; Mark.16.18
Deut.7.7; Deut.10.15; Ps.9.11
Job.12.4; Ps.49.15; 1Sam.2.30; John.12.26
Ps.20.5; Deut.6.2; 1Kgs.3.14; Prov.3.2; Prov.3.16; Ps.49.23; Ps.117.14; Ps.117.21
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Бардыгынан жогору турган Кудайдын үйү

1 Бардыгынан жогору турган Кудайдын үйүндө жашаган, кудуреттүү Кудайды далдаа кылган адам Теңирге:
2 «Мен таянган Кудай – менин баш калкалар жайым, менин чебим!» – дейт.
3 Ал сени аңчынын торунан жана айыкпас дарттан куткарат.
4 Ал сени Өзүнүн канаттары менен калкалайт, Анын канаттарынын астында коопсуз болосуң. Анын чындыгы – калкан жана коргон.
5 Түнкү коркунучтардан, күндүзгү учкан жебелерден,
6 караңгылыкта жүргөн каргашадан, чак түштө кырган жугуштуу оорудан коркпойсуң.
7 Жаныңда миң, оң жагыңда он миң кырылып жатса да, сага жакындабайт.
8 Өз көзүң менен карап гана турасың, кудайсыздардын жазаланганын көрөсүң.
9 Анткени сен: «Менин тирегим – Теңир», – дегенсиң. Бардыгынан жогору турган Кудайды өзүңө баш калкалар жай кылып тандап алгансың.
10 Сен эч кандай жамандык көрбөйсүң, үйүңө жугуштуу оору жолобойт.
11 Анткени Ал Өз периштелерине сени бардык жолдоруңда коргоп жүрүүнү буйруйт.
12 Бутуңду ташка уруп албашың үчүн, алар сени колдоруна көтөрүп кетишет.
13 Уулуу жылан менен арстанды бутуң менен басасың, жаш арстан менен ажыдаарды тебелейсиң.
14 «Мени сүйгөндүгү үчүн, аны куткарам, коргойм, анткени ал Менин ысымымды таанып билди.
15 Мени чакырганда, аны угам. Башына кыйынчылык түшкөндө, Мен аны менен бирге болом. Аны куткарам, даңктайм.
16 Анын өмүрүн узун кылам, ага Өзүмдүн куткаруумду көрсөтөм».