Ps.70.3
Prov.8.25; Deut.33.15; Job.15.7; Job.36.26
Gen.3.19; Eccl.12.7
2Pet.3.8; Ps.38.6; Exod.14.24; Judg.7.19
Ps.57.10; Job.20.8; Ps.36.2; Ps.102.15; 2Kgs.19.26; Isa.40.6-Isa.40.8; 1Pet.1.24; Job.4.20; Job.14.2; Ps.91.8; Jas.1.11
Jer.16.17; Heb.4.13; Ps.18.13
Ps.38.5
Ps.6.5; Ps.73.9-Ps.73.10; Ps.105.45; Ps.134.14; Exod.32.12; Deut.32.36; Judg.2.18; Jonah.3.10; Gen.6.6
Ps.45.6; Ps.84.7
Deut.8.2
Ps.76.13; Ps.91.5; Ps.94.9; Deut.32.4; Hab.3.2
Ps.26.4; Ps.127.2; Isa.26.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кудайдын кишиси Мусанын сыйынуусу.

1 .
2 Оо Теңир! Сен биздин түбөлүктүү баш калкалар жайыбызсың.
3 Тоолор жаралганга чейин эле, Өзүң жер менен ааламды жаратканга чейин эле, кылымдар мурун эле Сен Кудай болчусуң.
4 Сен адамды алдан тайдырып: «Адам баласы, кайрадан топуракка кайт!» – дейсиң.
5 Анткени Сенин көз алдыңда миң жыл кечээ эле өтүп кеткен күндөй, түнкү күзөт убагындай.
6 Сен аларды сел алгандай алып кетесиң. Алардын өмүрү түш сыяктуу; алардын жашоосу эртең менен өсүп чыгып, гүлдөп, көгөрүп, кечинде чабылып, кургап калган чөп сыяктуу.
7 Анткени биз Сенин каарыңдан жок болобуз, Сенин жаалыңдан дүрбөлөңгө түшөбүз.
8 Сен биздин мыйзамсыз иштерибизди Өзүңдүн алдыңа, жашыруун күнөөлөрүбүздү Өз жүзүңдүн жарыгынын алдына койдуң.
9 Биздин бардык күндөрүбүз Сенин каарыңдын астында өттү. Биз өз жылдарыбызды үн сыяктуу жоготтук.
10 Биздин өмүр жашыбыз – жетимиш жыл, ал эми күч-кубаттуу болсок – сексен жыл. Анын эң сонун учуру – эмгек жана оору. Анткени өмүрүбүз зуулдап тез өтөт.
11 Сенин каарыңдын күчүн ким билет? Сен каарданганда, аларга эмне кыларыңды ким билет?
12 Акылдуу болушубуз үчүн, өлө тургандыгыбыз жөнүндө ойлоно жүргөндү үйрөт.
13 Теңирим, бизге кайрыл! Качанга чейин ушинте бересиң? Өзүңдүн кулдарыңа ырайым кыл.
14 Бизди Өзүңдүн ырайымыңа эртерээк тойгуз, ошондо биз өмүрүбүз өткөнчө кубанычка, шаттыкка бөлөнөбүз.
15 Сен бизди жабыркаткан күндөрүң үчүн, азапка салган жылдарың үчүн кубандыр.
16 Өз кулдарыңа Өз иштериңди көрсөт, алардын балдарына Өз даңкыңды көрсөт.
17 Кудай-Теңирибиздин ырайымы биздин үстүбүздө болсун. Биздин иштерибизге ийгилик бер, биздин колдон чыккан иштерге ийгилик бер!