Ps.88.2; Ps.88.15; Ps.88.25; Ps.88.29; Ps.88.34; Ps.88.50; Isa.55.3; Ps.88.2; Ps.88.6; Ps.88.9; Ps.88.25; Ps.88.34; Ps.88.50; Ps.87.12; Ps.118.90
Ps.100.1
Ps.88.2; Ps.35.6; Ps.88.2
Ps.88.29; Ps.88.35; Ps.88.40; Ps.88.20; 1Kgs.8.16; Isa.42.1; Ps.88.36; Ps.88.50; Ps.131.11; 2Sam.7.8-2Sam.7.16; 1Chr.17.7-1Chr.17.14; Jer.33.17-Jer.33.21
Ps.88.30; Ps.88.37; John.12.34; Ps.88.30; Ps.88.37; Isa.9.7; Luke.1.32-Luke.1.33
Ps.18.2; Ps.49.6; Ps.96.6; Rev.7.10-Rev.7.12; Ps.87.13; Ps.88.8; Job.5.1; Job.15.15; Job.1.6
Ps.88.9; Ps.85.8; Ps.88.9; Ps.85.8
Ps.46.3; Ps.88.6; Ps.102.20-Ps.102.21
1Sam.2.2; Ps.34.10; Ps.67.5
Ps.64.8; Job.38.11
Exod.14.30; Job.9.13; Ps.52.6
Gen.1.1; 1Chr.29.11; Ps.23.1; Ps.103.5
Job.26.7; Jer.46.18; Deut.3.9; Ps.97.8
Ps.96.2; Ps.88.3; Ps.84.14
Ps.65.1; Ps.4.7
Ps.19.6; Ps.19.8; Job.36.7
Ps.77.61; Ps.88.25; Ps.74.11
Ps.46.10; Ps.70.22
Ps.88.4-Ps.88.5; Ps.20.6; 2Sam.17.10; Ps.88.4
Acts.13.22; 1Sam.16.13
Ps.79.18
2Sam.7.10
2Sam.7.9; Ps.2.9
Ps.88.2; Ps.88.2; Ps.88.18
Ps.71.8; Ps.71.8
2Sam.7.14; Ps.17.3
Exod.4.22; Rom.8.29; Col.1.15; Col.1.18; Heb.1.5; Num.24.7; Rev.19.16
Ps.88.4
Ps.88.5; Ps.88.5; Job.14.12
2Sam.7.14; 1Kgs.2.4
Job.9.34
Ps.88.29
Ps.59.8; Heb.6.18
Ps.88.30; Ps.88.5; Ps.88.30; Ps.71.5
Ps.88.37; Job.16.19
Ps.43.10; Ps.88.21; Ps.88.52
Lam.2.7; Ps.88.4; Ps.73.7; Job.19.9
Ps.79.13
Ps.88.41; Ps.88.51; Ps.43.14; Ps.68.10; Ps.68.20
Ps.101.24; Ps.70.13; Ps.108.29
Ps.12.2; Ps.77.63; Ps.78.5
Job.7.7; Job.10.9; Job.14.1; Ps.38.6
Ps.48.10; Luke.2.26; Heb.11.5; Ps.15.10
Ps.88.2-Ps.88.3; Ps.88.2-Ps.88.3
Ps.88.42; Ps.73.18; Ps.73.22; Ps.78.12
Ps.16.11; Ps.55.7; Ps.88.21; Ps.88.39
Ps.40.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Эйтан Эзрахинин үйрөтүүсү.

1 .2
Теңирим, Сенин ырайымыңды түбөлүккө ырдайм, чындыгыңды укумдан-тукумга өз оозум менен жар салам.
3 Мен мындай деп айтам: Сенин ырайымың түбөлүккө негизделген, асманга Өз чындыгыңды орноттуң да, мындай деп айттың:
4 «Мен Өзүмдүн тандап алган адамым менен келишим түздүм, Өз кулум Дөөткө ант бердим:
5 Сенин тукумуңду түбөлүккө бекемдейм, тактыңды укумдан-тукумга орнотом».
6 Теңирим, асман да Сенин кереметтүү иштериңди даңктайт, Сенин чындыгыңды ыйыктардын жыйынында айтат.
7 Анткени асманда Теңирге тең келер ким бар? Кудайдын уулдарынын арасында Теңирге окшош ким бар?
8 Кудай ыйыктардын улуу жыйынында коркунучтуу, Ал Өзүнүн тегерегиндегилердин бардыгына коркунучтуу.
9 Теңир, Себайот Кудай! Теңирим, Сендей күчтүү ким бар? Акыйкатың Өзүңдүн тегерегиңде.
10 Сен деңиздин каарына бийлик кыласың; анын толкундары жогору көтөрүлгөндө, Сен аларды басасың.
11 Сен Раапты байкуш кылып басынттың, душмандарыңды Өзүңдүн кудуреттүү күчүң менен чачыратып жибердиң.
12 Асман да, жер да Сеники, ааламды жана андагы бардык нерселерди Сен негиздедиң.
13 Түндүк менен түштүктү Сен жараттың. Табор менен Хермон Сенин ысымыңды укканда кубанат.
14 Сенин билегиң күчтүү, Сенин колуң кубаттуу, Сенин оң колуң жогору көтөрүлгөн!
15 Адилеттик жана чындык – Өз тактыңдын негизи. Ырайым менен чындык Сенин алдыңда жүрөт.
16 Сурнай үнүн тааныган эл бактылуу! Алар Сенин жүзүңдүн жарыгы астында жүрүшөт, Теңирим.
17 Күн сайын Сенин ысымың менен кубанышат, Сенин чындыгың менен жогору көтөрүлүшөт,
18 анткени алардын күчү да, даңкы да Сенсиң, Сенин жакшы ниетиң боюнча биздин мүйүзүбүз көккө көтөрүлөт.
19 Биздин калканыбыз – Теңирден, биздин падышабыз – Ысрайылдын Ыйыгынан.

Кудайдын Дөөткө берген убадалары

20 Бир жолу Сен көрүнүштө Өзүңдүн ыйыгыңа мындай дедиң эле: «Мен эр жүрөккө жардам бердим, эл ичинен тандалганды жогору көтөрдүм.
21 Мен Өз кулум Дөөттү таптым, аны Өзүмдүн ыйык зайтун майым менен майладым.
22 Менин колум аны менен болот, Менин күчүм ага күч берет.
23 Душман аны жеңе албайт, мыйзамсыз адам кыса албайт.
24 Душмандарын көз алдында талкалайм, аны жек көргөндөрдү кыйратам.
25 Менин чындыгым да, Менин ырайымым да аны менен, Менин ысымым менен анын мүйүзү көккө көтөрүлөт.
26 Анын колун деңизге салам, оң колун дарыяларга салам.
27 Ал Мени: “Сен менин атамсың, Кудайымсың жана куткаруучу аскамсың”, – деп чакырат.
28 Мен аны тун уулум кылып, жердеги падышалардан жогору коём.
29 Ага көрсөткөн Өзүмдүн ырайымымды түбөлүк сактайм, Менин аны менен түзгөн келишимим бузулбайт.
30 Анын тукуму түбөлүк жашайт, анын тактысы асман жок болгончо турат.
31 Эгерде анын уулдары Менин мыйзамымды таштап, Менин осуяттарымды сакташпаса,
32 Менин мыйзамдарымды бузуп, Менин осуяттарымды аткарышпаса,
33 анда Мен аларды өздөрүнүн мыйзамсыздыгы үчүн темир таяк менен жазалайм, аларга өздөрүнүн күнөөлөрү үчүн сокку урам.
34 Бирок Мен аны Өз ырайымымдан ажыратпайм жана Өз чындыгымды өзгөртпөйм.
35 Мен Өз келишимимди бузбайм жана оозумдан чыккан сөзүмдү өзгөртпөйм.
36 Бир жолу Мен Өзүмдүн ыйыктыгым менен ант бергем: Дөөткө калп айтпайм.
37 Анын тукуму түбөлүк жашайт, анын тактысы Менин алдымда күн сыяктуу турат.
38 Ай сыяктуу кылымдар бою асманда ишенимдүү күбө болуп бекем турат».

Жеңилген падышанын ыйы

39 Бирок азыр Сен Өзүңдүн майланганыңдан баш тартып, аны жек көрүп, ага каарданып жатасың.
40 Өз кулуң менен түзгөн келишимиңди четке кактың, анын таажысын жерге кулаттың.
41 Анын бардык тосмолорун талкаладың, анын сепилдерин урандыга айландырдың.
42 Жолдон өткөндөрдүн баары аны талап жатышат. Ал өзүнүн коңшуларына күлкү болду.
43 Сен анын душмандарынын оң колун жогору көтөрдүң, анын бардык кастарын кубанттың.
44 Сен анын кылычынын мизин тескери караттың, ага майданда күч берген жоксуң.
45 Аны даңктан ажыраттың, тактысын жерге кулаттың.
46 Анын жаштык күндөрүн кыскарттың, уятка калтырдың.

Куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

47 Теңирим, качанга чейин жашына бересиң? Түбөлүккө жашынасыңбы? Качанга чейин каарың от болуп жана берет?
48 Менин өмүрүмдүн кыскалыгын эстечи: Сен адам баласын кандай түйшүккө жараттың эле?
49 Адамдардын арасынан ким жашап, бирок өлүмдү көрбөй калды экен? Ким өз жанын өлгөндөр жаткан жайдын колунан куткарып алды экен?
50 Мурунку ырайымдарың кайда, Теңирим? Сен Дөөткө Өз чындыгың менен ант бербедиң беле.
51 Теңирим, Өз кулдарыңдын көргөн кордугун эстечи, мен күчтүү элдердин баарынан кордук көрүп жатам.
52 Сенин душмандарың мени кордоп жатышат! Теңирим, Өзүңдүн майлаганыңдын баскан издерин жаманатты кылып жатышат!
53 Теңирге түбөлүккө даңк! Оомийин, оомийин!