Ps.13.6; Ps.144.18; Deut.4.7; Ps.9.10
Ps.17.8; Ezek.27.26
Ps.92.3-Ps.92.4; Jer.5.22
Ps.35.9; Ps.64.10; Isa.8.6; Isa.33.21; Rev.22.1-Rev.22.2; Ps.47.2; Ps.86.3; Isa.60.14; Ps.42.3; Ps.83.2
Lev.26.12; Deut.23.14; Isa.12.6; Ezek.43.7; Ezek.43.9; Hos.11.9; Joel.2.27; Zeph.3.15; Zech.2.5; Zech.2.10-Zech.2.11; Zech.8.3
Ps.2.1; Ps.17.14; Ps.67.34; Ps.75.9; Jer.25.30; Joel.2.11; Joel.3.16; Amos.1.2; Exod.15.15; Josh.2.9; Josh.2.24; Amos.9.5
Ps.45.12; 2Chr.13.12; 2Chr.20.17; Num.14.9
Ps.65.5
Isa.2.4; Mic.4.3; Ps.75.4; 1Sam.2.4; Ezek.39.9
Exod.14.13; Isa.2.11; Isa.2.17; Isa.33.10
Ps.45.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ырчылар тобунун башчысына. Корактын уулдарыныкы. Аламот күү аспабы менен. Ыр.

1 .
2 Кудай биздин баш калкалар жайыбыз жана күчүбүз, кыйынчылык учурунда тез жардам берүүчүбүз.
3 Ошондуктан жер титиресе да, тоолор жылып деңизге чөксө да, биз коркпойбуз.
4 Алардын суулары шаркырап ташкындай берсин, алардын толкундарынан тоолор титирей берсин.
5 Дарыя суулары Кудайдын шаарын, бардыгынан жогору турган Кудайдын ыйык жайын шаттыкка бөлөйт.
6 Кудай анын ортосунда, ал солк этпейт: Кудай ага таң азандан жардам берет.
7 Бутпарас элдер чуулдап, падышачылыктар кулай баштады: бардыгынан жогору турган Кудай үн салды эле, жер эрип кетти.
8 Себайот Теңир биз менен, Жакыптын Кудайы биздин чебибиз.
9 Келгиле, Теңирдин иштерин – жер үстүн кандай кыйратканын көргүлө.
10 Ал жер жүзүндөгү согуштарды токтотту, жааларды талкалады, найзаларды сындырды, арабаларды өрттөп жиберди.
11 Токтогула, Менин Кудай экенимди таанып билгиле. Мен элдер арасында даңкталам, жер үстүндө даңазаланам.
12 Себайот Теңир биз менен, Жакыптын Кудайы биздин чебибиз.