Ps.36.7-Ps.36.8; Prov.24.19; Ps.72.3; Prov.3.31; Prov.23.17; Prov.24.1; Prov.24.19
Job.14.2; Job.27.13-Job.27.23; Ps.89.6-Ps.89.6; Ps.128.6
Ps.61.9; Ps.113.17-Ps.113.19; Prov.3.5; Isa.26.4; Lev.26.5; Prov.2.21
Job.22.26; Isa.58.14; Phil.3.1; Phil.4.4; Matt.6.33
Ps.21.9; Ps.54.23; Prov.16.3; 1Pet.5.7; Ps.36.3
Isa.58.8; Isa.58.10; Mic.7.9; Job.11.17
Ps.61.2; Isa.30.15; Lam.3.26; Ps.36.1; Jer.12.1
Eph.4.26; Ps.36.7
Ps.36.2; Ps.36.22; Ps.24.13; Prov.2.21; Isa.57.13; Isa.60.21
Job.24.24; Job.7.10
Matt.5.5; Ps.118.165; Isa.32.17
Ps.30.14; Ps.34.16
Ps.2.4; Job.18.20
Ps.7.13; Ps.7.11
1Sam.2.4
Prov.15.16; Prov.16.8; 1Tim.6.6
Ps.9.36; Job.38.15; Ezek.30.21-Ezek.30.22; Ps.36.24
Ps.1.6; Ps.36.9
Ps.32.19; Job.5.20
Matt.6.30; Jas.1.11; Ps.67.3; Ps.101.4; Hos.13.3
Ps.36.26
Ps.36.9; Ps.36.2
Ps.24.12; 1Sam.2.9; Ps.39.3; Ps.118.5
Prov.24.16; Mic.7.8; 2Cor.4.9; Ps.36.17
Ps.108.10; Job.15.23
Ps.111.5; Ps.111.9; Deut.15.8; Deut.15.10; Matt.5.42; Luke.6.35
Ps.33.15; Ps.101.29
Ps.10.7; Ps.15.10; Ps.36.2; Ps.36.9; Ps.20.11; Prov.2.22; Isa.14.20
Ps.36.27
Ps.39.9; Ps.118.11; Deut.6.6; Isa.51.7; Jer.31.33; Rom.7.22; Ps.72.2
Ps.9.29
2Pet.2.9; Ps.108.31
Ps.36.9; Ps.26.14; Ps.51.7-Ps.51.8; Ps.90.8
Job.5.3; Ps.51.10
Ps.36.10; Job.20.5
Ps.36.11; Ps.118.165; Isa.57.2
Ps.51.7; Ps.103.35; Prov.2.22; Ps.72.17; Job.18.17
Ps.3.9; Ps.9.10
Isa.31.5; Acts.12.11; 1Chr.5.20; Dan.3.17; Dan.3.28; Dan.6.23; Ps.10.1
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Дөөттүн забуру.

1 Зулумдарга ачууланба, мыйзамсыз иш кылгандарга суктанба.
2 Анткени алар тез эле чөптөй куурашат, көк чөптөй соолушат.
3 Теңирге таян, жакшылык кыл, жер үстүндө жаша, чындыкты сакта.
4 Теңир менен кубан, ошондо Ал жүрөгүңдөгү каалоолорду ишке ашырат.
5 Теңирге өз жолуңду тапшыр, Ага таян, ошондо Ал ишке ашырат.
6 Чындыгыңды жарыктай, адилеттигиңди чак түштө тийген күндөй кылат.
7 Теңирди унчукпай күт, Андан үмүттөн. Өз жолунда ийгиликке жеткен, арам ойлорун ишке ашырган адамга атаандашпа.
8 Ачууңду токтот, кыжырланба. Жамандык кылганга чейин барбаш үчүн, атаандашпа.
9 Анткени жамандык кылгандар кырылышат, ал эми Теңирден үмүттөнгөндөр жерди мураска алышат.
10 Бир аз убакыт өткөндөн кийин кудайсыз жок болот, анын ордун карап, таппай каласың.
11 Ал эми момундар жерди мураска алышат да, тынч турмушка ыракаттанышат.
12 Кудайсыз адам адил адамга жамандык издеп, тиштерин кычыратып турат.
13 Теңир болсо ага күлөт, анткени Ал анын күнү жакын калганын көрүп турат.
14 Кудайсыздар жарды менен жакырды кулатуу үчүн, түз жолдо бара жаткандарды өлтүрүү үчүн кылычтарын кындан сууруп, жааларын атууга даярдап турушат.
15 Алардын кылычы өздөрүнүн жүрөгүнө сайылат, жаалары сынат.
16 Адил адамдын аз нерсеси кудайсыздардын сансыз байлыгынан артык.
17 Анткени кудайсыздардын күчү талкаланат, ал эми адил адамдарды Теңир колдойт.
18 Теңир күнөөсүздөрдүн күндөрүн билет, алардын байлыгы түбөлүк турат.
19 Алар оор күндөрү уятка калышпайт, ачарчылык күндөрү ток болушат.
20 Ал эми кудайсыздар өлүшөт, Теңирдин душмандары козунун майындай жок болот, түтүндөй тарап кетет.
21 Кудайсыз карыз алат, бирок кайрып бербейт, ал эми адил адам ырайым кылат жана берет.
22 Анткени Кудайдын батасын алгандар жерди мурастап калышат, ал эми Анын каргышына калгандар кырылып жок болушат.
23 Эгерде адамдын жолу Теңирге жакса, Ал аны бекемдейт.
24 Ал жыгылып бара жатса да, кулабайт, анткени Теңир аны колунан кармап турат.
25 Мен жаш болгом, эми карыдым, бирок адил адамды Кудай таштап койгонун же анын балдарынын нан сурап жүргөнүн көргөн жокмун.
26 Адил адам ар күнү боор ооруп, карыз сурагандарга берет, ошондуктан анын укум-тукуму бата алат.
27 Жамандыктан кач, жакшылык кыл, ошондо түбөлүк жашайсың.
28 Анткени Теңир чындыкты сүйөт, Өзүнүн ыйыктарын таштабайт. Алар түбөлүк сакталышат, ал эми кудайсыздардын тукуму кырылып жок болот.
29 Адил адамдар жерди мурастап, анда түбөлүк жашашат.
30 Адил адамдын оозунан акылдуу сөздөр чыгат, тили чындыкты сүйлөйт.
31 Кудайдын мыйзамы анын жүрөгүндө, анын буттары тайыбайт.
32 Кудайсыз адам адил адамдын артынан аңдып, аны өлтүрүүнүн жолун издейт.
33 Бирок Теңир адил адамды анын колуна бербейт, ал соттолуп жатканда, анын айыпталуусуна жол бербейт.
34 Теңирден үмүт кыл, Анын жолунан чыкпа. Ошондо жерди мурастап калышың үчүн, Ал сени сактап жүрөт. Кудайсыздардын кырылып жатканын өз көзүң менен көрөсүң.
35 Мен мыйзамсыз, зулум адамды көрдүм, ал тамырын жайган бутактуу дарактай эле.
36 Бирок ал өтүп кеткен, эми ал жок. Аны издедим, бирок таппай койдум.
37 Күнөөсүз адамды байкап жүр, адил адамды карап жүр, анткени андай адамдын келечеги – тынчтык.
38 Ал эми мыйзамсыздардын баары кырылат, кудайсыздардын келечеги ойрон болот.
39 Адил адамдардын куткарылышы Теңирден, кайгы учурунда Теңир алардын коргоочусу.
40 Теңир аларга жардам берет, аларды куткарат. Аларды кудайсыздардан куткарып алат, аларды сактап калат, анткени алар Теңирге таянышат.